วันจันทร์, ธันวาคม 28, 2558

ผู้บริหารเขตลาดพร้าว ออกตรวจพื้นที่และดูแลความปลอดภัยในชุมชน


นายสุทิน วิกัยกิจ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ และชุดปฏิบัติการร่วมด้านความปลอดภัยเขตลาดพร้าว ประกอบด้วย
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.โคกคราม 
-เจ้าหน้าที่ทหาร ร.1 พัน2 รอ.
-เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขตลาดพร้าว
-เจ้าหน้าที่สำนักการโยธา
-เจ้าหน้าที่ดับเพลิง สถานีดับเพลิงบางเขน
-เจ้าหน้าที่ อปพร.
-เจ้าหน้าที่อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและ
ยาเสพติดเขตลาดพร้าว
-เจ้าหน้าที่เขต ฝ่ายโยธา, ฝ่ายพัฒนา
ชุมชนฯ, ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ, ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายการศึกษา, ฝ่ายรักษาฯ และฝ่ายเทศกิจ ออกตรวจร่วมตามโครงการ "การเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน" ณ ชุมชนหมู่บ้านสังสิทธิ์ ถ.โชคชัย 4

วันศุกร์, ธันวาคม 04, 2558

สำนักงานเขตลาดพร้าวพร้อมด้วยประชาชนทุกหมู่เหล่า ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
สำนักงานเขตลาดพร้าวจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 

สำนักงานเขตลาดพร้าว ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีนายสุทิน วิกัยกิจ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว 
พร้อมด้วยนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล และนายพินิต อารยะศิลปธร 
นำข้าราชการ ข้าราชการครูและลูกจ้าง สัสดีเขตลาดพร้าว จนท.ทหารจาก ร1 พัน 2 รอ. 
ร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2558 
 วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตลาดพร้าว