วันอังคาร, สิงหาคม 23, 2559

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าว

นายสุทิน วิกัยกิจ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนางสาววรรณดี สนชัย นายพินิจ อารยะศิลปธร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ หัวหน้าฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าว ที่ปฏิบัติหน้าที่ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ บริเวณไอทีสแควร์ เขตหลักสี่วันอังคาร, สิงหาคม 16, 2559

จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

นายสุทิน วิกัยกิจ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายคลัง นำข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขต วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครวันพุธ, สิงหาคม 10, 2559

ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

นายสุทิน วิกัยกิจ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานและนำข้าราชการลูกจ้าง หน่วยงานราชการและเอกชนในพื้นที่รวมทั้งประชาชน วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายเราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานเขตลาดพร้าว


วันอังคาร, สิงหาคม 09, 2559

ออกตรวจหน่วยออกเสียงประชามติ

นางสาวปิยธิดา สมุทระประภูต ผู้ตรวจราชการสูง และนางปราณี สุคันธเสวี รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ออกตรวจเยี่ยมหน่วยออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในพื้นที่เขตลาดพร้าว เพื่อตรวจตราความเรียบร้อย พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยออกเสียงให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบเพื่อให้การออกเสียงประชามติในครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้องภายใต้ข้อบัญญัติของกฎหมาย โดยมีนายสุทิน วิกัยกิจ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนางสาววรรณดี สนชัย นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ให้การต้อนรับวันพุธ, สิงหาคม 03, 2559

รณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ไปใช้สิทธิ "ออกเสียงลงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559"

นายสุทิน วิกัยกิจ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถรณรงค์  7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง  เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่เขตลาดพร้าวไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดยมี นางสาววรรณดี สนชัย นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ ข้าราชการและลูกจ้างเขตลาดพร้าว โดยมีจักรยานยนต์รับจ้าง รถรับจ้างสี่ล้อเล็ก (ซูบารุ)  ผู้นำชุมชนและชาวชุมชนต่างๆ ร่วมรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ไปใช้สิทธิ "ออกเสียงลงประชามติ 
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559"