วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 28, 2560

ผู้บริหารเขตลาดพร้าวลงตรวจพื้นที่

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณถนนสตรีวิทยา 2 และถนนลาดปลาเค้า เพื่อแก้ไขปัญหาที่สามารถ “ทำได้ ทำทันที” โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนผู้กระทำผิด ห้ามมิให้จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้าโดยเด็ดขาด เคลื่อนย้ายและจัดเก็บป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่ตั้งวางรุกล้ำพื้นที่บนทางเท้า และตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้บนทางเท้า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 23, 2560

ตรวจพื้นที่

นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พ.ต.อ.สุพล ค้ำชู ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย พ.ต.ท.พรทวี สมวงค์ รองผู้กำกับการฝ่ายป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย นำนางสุวรรณ ศิริมุจลินทร์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ นำนายสมบัติ สิงห์พรม หัวหน้าฝ่ายปกครอง และชุดปฏิบัติการร่วมด้านความปลอดภัยเขตลาดพร้าว ประกอบด้วย
-เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขตลาดพร้าว
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.โชคชัย
-เจ้าหน้าที่ทหาร ร.1 พัน 2 รอ.
-เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร อปพร.
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยฯ
-เจ้าหน้าที่เขต ฝ่ายโยธา, ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ, ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ, ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายรักษาฯ และฝ่ายเทศกิจ ออกตรวจร่วมตามโครงการ "การเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน" ณ ชุมชนหมู่บ้านเลิศอุบล 4 ขณะตรวจ
-พบไฟฟ้าส่องสว่างดับ จำนวน 5 ดวง (การไฟฟ้าได้ทำการตรวจสอบและแก้ไขให้แล้ว)
-พบจุดที่ควรติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่ม จำนวน 3 จุด (ฝ่ายโยธาจะดำเนินประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการติดตั้งเพิ่มโดยเร็ว)
-ตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV พบว่ายังใข้งานได้ตามปกติ
วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 14, 2560

ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างต่างๆ

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างต่างๆ ในพื้นที่เขตลาดพร้าวของปีงบประมาณ 2560
และบริเวณที่เป็นจุดอ่อนน้ำท่วม เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล
ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายพินิต อารยะศิลปธร นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าว ให้การต้อนรับและรายงานรายละเอียดข้อมูลพร้อมนำตรวจพื้นที่ ณ บริเวณชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 1 ถนนเสนานิคม ซอยนาคนิวาส 42 - 48 (บึงน้ำลาดพร้าว 71) และหมู่บ้านทองสถิตย์วิลล่า เขตลาดพร้าว
ทั้งนี้เพื่อเป็นการเร่งรัดดำเนินการตามนโยบาย "ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที"
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง)วันพุธ, กุมภาพันธ์ 08, 2560

ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานรื้อถอนศาลาริมน้ำที่ล้ำแนวเขตคลองลาดพร้าว

"ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานรื้อถอนศาลาริมน้ำที่ล้ำแนวเขตคลองลาดพร้าว"

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานรื้อถอนศาลาริมน้ำที่ล้ำแนวเขตคลองลาดพร้าว ตามโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองลาดพร้าว โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว คณะผู้บริหารสำนักงานเขตลาดพร้าว สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตวังทองหลาง สำนักงานเขตห้วยขวาง สำนักงานเขตหลักสี่ สำนักงานเขตบางเขน สำนักงานเขตดอนเมือง สำนักงานเขตสายไหม และเจ้าหน้าที่ทหาร ร.1 พัน 2 รอ. ให้การต้อนรับและร่วมติดตามการรื้อถอนดังกล่าว โดยจะให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองลาดพร้าวต่อไป ณ บริเวณท่าน้ำวัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว

วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 07, 2560

“ทุ่งทานตะวัน ปันความสุข ย้อนยุคประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว”

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม
“ทุ่งทานตะวัน ปันความสุข ย้อนยุคประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว” อันเป็นโครงการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการทำเกษตรอินทรีย์และปรับภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวตามนโยบายของรุงเทพมหานครด้านคุณภาพชีวิตที่ดี (Care) ซึ่งสำนักงานเขตลาดพร้าวได้ดำเนินการปลูกต้นทานตะวัน
ปลูกพืชผักสวนครัว เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจได้ศึกษาวิธีการปลูกพืชแนวเกษตรอินทรีย์เป็นศูนย์การเรียนรู้แบบครบวงจร ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานบริษัทสยามประชาคาร จำกัด เจ้าของที่ดิน ให้ดำเนินการปลูกข้าวในพื้นที่จำนวน 2 ไร่ และปลูกดอกทานตะวันจำนวน 10 ไร่ โดยมีนางสาววนิดาเจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขตฯ ตัวแทนจากกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ เจ้าหน้าที่ทหาร ร.1 พัน 2 รอ. ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 2 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรรมการชุมชนและประชาชนชาวลาดพร้าวร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมฯ ดังกล่าว
ณ บริเวณริมถนนประเสริฐมนูกิจ  (หลังโรงเรียนสตรีวิทยา ๒) เขตลาดพร้าว
/