วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 29, 2559

นายสุทิน วิกัยกิจ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานกล่าวปิด โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและมอบประกาศนียบัตรฯ

นายสุทิน วิกัยกิจ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานกล่าวปิด โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ ผ่านการจบหลักสูตรการอบรมพร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้จบหลักสูตร ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตลาดพร้าว 28/2/59


วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 18, 2559

ประจำปีสภาองค์กรชุมชนเขตลาดพร้าว

นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมประชุมประจำปีสภาองค์กรชุมชนเขตลาดพร้าว ครั้งที่ 1/2559 ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ร้านรินคำ ถนนมัยลาภ เขตลาดพร้าว เพื่อรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มต่างๆ ที่เป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชนเขตลาดพร้าว และร่วมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสนอโครงการต่างๆ เพื่อเสนอเป็นแผนพัฒนาฯและของบประมาณมาดำเนินงานในปี พ.ศ.2559 ต่อไปวันศุกร์, กุมภาพันธ์ 12, 2559

ชุดปฏิบัติการด้านความปลอดภัย

นายยุทธพันธ์ุ มีชัย นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ ผู้ช่วยเลขานุการ ผว.กทม.  นายสุทิน วิกัยกิจ  
ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  น.ส.วนิดา เจียงไพศาลกุล นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ  
นางสาวจรวย มัฆะเนมี หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ นางสุวรรณ ศิริมุจลินท์หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ พร้อมชุดปฏิบัติการร่วมด้านความปลอดภัยเขตลาดพร้าว ประกอบด้วย 
จนท.ทหาร ร.1พัน 2 รอ. 
จนท.การไฟฟ้าเขตลาดพร้าว 
จนท.ดับเพลิงสถานีลาดพร้าว 
จนท.อาสาสมัครระวังภัยฯ 
.อปพร. จนท.สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย 
จนท.สำนักการโยธา 
จนท. สำนักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
 จนท.สนง.ปปส.กทม. 
จนท. ฝ่ายปกครอง ฝ่ายรักษาฯ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ  ฝ่ายโยธา และ ฝ่ายเทศกิจ ออกตรวจร่วมตามโครงการ "การเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ณ ชุมชนหมู่บ้านธันยกานต์ มัยลาภ
- พบว่ามีไฟฟ้าส่องสว่างดับ จำนวน 1ดวง และได้ดำเนินการแก้ไขทันที
-พบถนนชำรุด จำนวน 3 แห่ง ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว   10/2/59วันพุธ, กุมภาพันธ์ 03, 2559

ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว

ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมวันส่งเสริมการออมเงิน ประจำเดือนมกราคม 2559 ในวันที่ 28 มกราคม 2559 ณ บริเวณ ชั้น 1 สำนักงานเขตลาดพร้าว โดยมีนายสุทิน  วิกัยกิจ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นายพินิต  อารยะศิลปธร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมนางสุวรรณ  สิริมุจลินท์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆและผู้นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม และในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายณัฐนันท์  กัลยาศิริ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมชมการดำเนินกิจกรรมอีกด้วย