วันพฤหัสบดี, มีนาคม 31, 2559

ผู้บริหารเขตลาดพร้าวออกตรวจพื้นที่

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล และนายพินิต อารยะศิลปธร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายรักษาฯ ฝ่ายปกครอง และรองผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยร่วมตรวจสถานที่ร้องเรียน เรื่องกองดิน และรถบรรทุกดิน ขนเศษวัสดุก่อสร้าง ขยะเสียงดัง มีฝุ่นละอองรบกวน เป็นประจำ จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบพื้นที่ ประสานขอความร่วมมือเจ้าของกองดินให้แก้ไข หากไม่ดำเนินการ สำนักงานเขตลาดพร้าวจะดำเนินการตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่ต่อไปวันศุกร์, มีนาคม 25, 2559

โครงการหมู่บ้าน รักษาศีล 5

สำนักงานเขตลาดพร้าวโดยฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 
จัดการประชุมกรรมการชุมชนประจำเดือนมีนาคม 2559 (ครั้งที่6/2559) 
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนัดงานเขตลาดพร้าว
โดยมีนายสุทิน วิกัยกิจ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานในการประชุม โดยก่อนเริ่มประชุม
มีการนำสวดมนต์ไหว้พระและแสดงพระธรรมเทศนาจากพระวัดลาดพร้าว ตามโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 ซึ่งผู้บริหารเขต ผู้นำชุมชนและตัวแทนจากหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมประชุมกันอย่าง
พร้อมเพรียง

วันอังคาร, มีนาคม 15, 2559

ผู้บริการเขตลาดพร้าวออกตรวจพื้นที่

นายสุทิน วิกัยกิจ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายเทศกิจ เจ้าหน้าที่ทหารจาก ร.1 พัน 2 รอ. ร่วมตรวจพื้นที่บริเวณ ถนนนาคนิวาส พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่จากกรมราชทัณฑ์ที่ดำเนินการลอกท่อบริเวณ ถนนนาคนิวาส 14/3/59วันจันทร์, มีนาคม 07, 2559

รักษาความสะอาดทุ่งดอกหญ้า

นายสุทิน วิกัยกิจ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วย นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายรักษาฯ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่ายการคลัง นำข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานเขตลาดพร้าว ร่วมกับชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ  2 เจ้าหน้าที่ทหารจาก ร.1 พัน 2 รอ. รณรงค์จัดกิจกรรมเก็บขยะในทุ่งหญ้าคา เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมมือร่วมใจกันรักษาความสะอาดวันพฤหัสบดี, มีนาคม 03, 2559

ชุดปฏิบัติการร่วมด้านความปลอดภัยเขตลาดพร้าว

นายสุทิน วิกัยกิจ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล และนายพินิต อารยะศิลปธร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วย นายชัชทภัทรฯ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ นางสุวรรณฯ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และชุดปฏิบัติการร่วมด้านความปลอดภัยเขตลาดพร้าว ประกอบด้วย
-เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขตลาดพร้าว
-เจ้าหน้าที่ทหาร ร.1 พัน 2 รอ.
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.โคกคราม
-เจ้าหน้าที่สำนักการโยธา
-เจ้าหน้าที่สำนักการจราจรและขนส่ง
-เจ้าหน้าที่ดับเพลิง สถานีดับเพลิงบางเขน
-เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร อปพร.
-เจ้าหน้าที่เขต ฝ่ายโยธา, ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ, ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ, ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายรักษาฯ และฝ่ายเทศกิจ ออกตรวจร่วมตามโครงการ "การเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน"  ณ ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 1,5
ขณะตรวจพบ
- ไฟฟ้าส่องสว่างดับ 1 ดวง (ได้ทำการแก้ไขโดยเปลี่ยนหลอดไฟทันทีแล้ว)
-จุดที่ควรติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่ม 3 จุด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
-ถนนชำรุดได้ดำเนินการแก้ไขทันทีโดยลงแอสฟัลต์ เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน
- ได้มอบถังเพลิงให้ชุมชนเพื่อไว้ป้องกันเหตุอัคคีภัย