วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 25, 2560

เร่งทำการแก้ไขและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล จัดเจ้าหน้าที่หน่วยเบสท์เข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบและเดินเครื่องสูบน้ำทุกเครื่องเต็มพื้นที่ เนื่องจากฝนตกหนักสลับปานกลางติดต่อกันตลอดคืน คลองลาดพร้าวมีระดับน้ำสูงส่งผลให้คลองต่างๆ ในพื้นที่เขตลาดพร้าวก็มีระดับสูงทำให้การระบายน้ำไม่รวดเร็วเท่าที่ควร ซึ่งบริเวณที่ยังคงมีน้ำท่วมขังได้แก่
- ม.เสนานิเวศน์โครงการ 1 20-30 ซม.
- ม.เสนานิเวศน์โครงการ 2 15-20 ซม.
- ม.รวมโชค 10-20 ซม.
- ม.คงเพิ่มพูล 10-20 ซม.
- ม.ทองสถิตย์ 20-40 ซม.
- ม.เนียมกล่ำ 10-20 ซม.
- ถนนนาคนิวาสระหว่างซอย 36-42    15-20 ซม.
- ซอยโชคชัยสี่หลังกองปราบ 15-20 ซม.
- ถนนสุคนธสวัสดิ์ใกล้แยกตัดถนนประเสริฐมนูกิจ 10-20 ซม.
- ม.ร่มรื่น 10-20 ซม.

ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่หน่วยเบสท์ยังคงเร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

****แต่ปัญหาขณะนี้ระดับน้ำในคลองลาดพร้าวสูงมาก จนทำให้น้ำล้นคลองโครกคราม-หลุมไผ่ แล้วและคลองเสือน้อยก็กำลังจะล้นคลอง****

ทั้งนี้ได้ประสานสำนักการระบายน้ำให้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำโดยเร่งด่วน

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายเทศกิจลงพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเพื่อเร่งระบายน้ำ ประจำจุดเครื่องสูบน้ำทุกจุดในพื้นที่เขต กวาดไล่น้ำและเก็บขยะที่ขวางทางน้ำไหลหน้าตะแกรงท่อระบายน้ำ ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน 
โดยกำชับผช.ผอ.เขต หนฝ.ที่เกี่ยวข้องพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายเทศกิจ ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดที่มีน้ำท่วมขังเพื่อเร่งทำการแก้ไขและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำในคลองลาดพร้าวยังคงสูงส่งผลกระทบต่อการเร่งระบายน้ำในพื้นที่เขตลาดพร้าวโดยรวมเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการแก้ไขทันที
ที่ได้รับแจ้ง 


ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชน
ลาด
พร้าววิลเลจ ,ชุมชนพัฒนา ม.1,5 ซอยอนยู่เย็น ,ชุมชนสังสิทธิ์ วัดลาดพร้าวที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดที่มีน้ำท่วมขัง เพื่อเร่งทำการแก้ไขและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำในคลองลาดพร้าวยังคงสูง ส่งผลกระทบต่อการเร่งระบายน้ำในพื้นที่เขตลาดพร้าวโดยรวมสำนักงานเขตลาดพร้าว ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ เจ้าหน้าที่เขตกำลังเร่งแก้ไขอย่างเต็มกำลังความสามารถค่ะ


เจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดเหตุรถเสียบนถนนภายในพื้นที่เขต เพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ประชาชนฝ่ายสิ่งแวดล้อม แจกยาป้องกันและบรรเทาอาการน้ำกัดเท้า พร้อมยาทาป้องกันยุงกัด เนื่องจากมีน้ำรอการระบายท่วมขังปริมาณมาก ในบริเวณหมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ1 


วันอังคาร, พฤษภาคม 16, 2560

ติดตามการเร่งระบายน้ำ

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายพินิต อารยะศิลปธร นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายโยธา และหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ลงพื้นที่ติดตามการเร่งระบายน้ำในพื้นที่ บริเวณคลองเสือน้อย โดยเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปิดเครื่องสูบน้ำทุกจุดเพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนวันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 11, 2560

ด้วยสยป.จะดำเนินการปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ จึงมีความจำเป็นต้องดับไฟฟ้าภายในศูนย์ 2 ช่วง

ช่วงแรกวันพฤหัสที่ 11พ.ค.60เวลา20.00น. ถึง 14 พ.ค.60 เวลา16.00น.


ซึ่งจะทำให้ระบบสารสนเทศต่างๆ ของส่วนกลางกรุงเทพมหานครไม่สามารถใช้งานได้ในวันและเวลาดังกล่าว เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน ระบบMIS ระบบทะเบียนราษฏร์และบัตรประชาชน ระบบอินเตอร์เน็ต รวมทั้งศูนย์บริการประชาชน จุดบริการด่วนต่างๆ จะไม่สามารถใช้งานได้

จึงเรียนประชาสัมพันธ์เพื่อวางแผนลดผลกระทบจากการปิดให้บริการ

วันอังคาร, พฤษภาคม 09, 2560

ลงพื้นที่ตรวจติดตามเร่งการระบายน้ำ

นายพินิต อารยะศิลปธร นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตรวจติดตามเร่งการระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเสนานิเวศน์ 1 เขตลาดพร้าว เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน ตามนโยบาย "NOW! ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที" ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพุธ, พฤษภาคม 03, 2560

Big Cleaning Day เมืองกรุงเทพสะอาดด้วยพลังประชาชน

         นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Big Cleaning Day เมืองกรุงเทพสะอาดด้วยพลังประชาชน” กลุ่มกรุงเทพเหนือ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้นโยบาย “NOW! ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขารามอินทรา ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตลาดพร้าว เพื่อร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร ให้มีความสวยงาม สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมี พล.ต.ท.ชินทัต มีสุข ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรจากสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เขตลาดพร้าว รวมพลังพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่ พร้อมร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง เทน้ำหมักชีวภาพลงในคูคลอง ทาสีราวสะพานและขอบทางเท้า ปรับปรุงทางเท้าและเส้นทางจักรยาน เก็บขยะและวัชพืชในคูคลอง ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ล้างทำความสะอาดถนน ทางเท้า ป้ายรถประจำทาง และป้ายสัญญาณจราจร บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตลาดพร้าว  

วันอังคาร, พฤษภาคม 02, 2560

Big Cleaning Day หมู่บ้านธันยกานต์ มัยลาภ

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ
ชุมชนหมู่บ้านธันยกานต์ มัยลาภ ถนนประเสริฐมนูกิจ 29 เขตลาดพร้าวตามนโยบาย "NOW! ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที" ด้านความสะอาด(CLEAN) ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันทำความสะอาดย่านชุมชน ปลูกจิตสำนึกร่วมกันและดูแลรักษาพื้นที่ให้สวยงาม โดยมีผู้บริหารเขตฯ และเจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าว เจ้าหน้าที่ทหาร ช.พัน 1 รอ.
และชาวชุมชนหมู่บ้านธันยกานต์ มัยลาภ