วันอังคาร, พฤศจิกายน 22, 2559

“รวมพลังแห่งความภักดีเขตลาดพร้าว”

นายพินิต อารยะศิลปธร  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร
และประชาชนเขตลาดพร้าว ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ถวายสัตย์ปฏิญาณแสดง
ความจงรักภักดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตลาดพร้าว
22 พฤศจิกายน 2559 : เวลา 08.00 น.
วันอังคาร, พฤศจิกายน 15, 2559

"ตรวจตราความเรียบร้อยงานลอยกระทง"

นายพินิต อารยะศิลปธร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ ร่วมกับ พันตำรวจเอกสุพล ค้ำชู ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ลงพื้นที่ร่วมตรวจตราความเรียบร้อยงานเทศกาลลอยกระทงในเขตลาดพร้าว บริเวณท่าน้ำวัดลาดพร้าววันอังคาร, พฤศจิกายน 08, 2559

ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

นายพินิต อารยะศิลปธร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และหัวหน้าฝ่ายการคลัง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในงานถวายราชสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวง
7 พฤศจิกายน 2559 : 18.00 - 19.30 น.
วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 03, 2559

ผู้บริหารเขตลาดพร้าวออกตรวจพื้นที่

นายพินิต อารยะศิลปธร  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำหัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เจ้าหน้าที่ฝ่าย
สิ่งแวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ออกตรวจพื้นที่ และตรวจสอบเพื่อ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน บริเวณถนนโชคชัย4 ถนนสตรีวิทยา2
และถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตลาดพร้าว เมื่อเช้าวันนี้