วันอังคาร, เมษายน 09, 2562

ล้างทำความสะอาดทางเท้าผิวการจราจรบริเวณถนนสุคนธสวัสดิ์

 - วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ  ล้างทำความสะอาดทางเท้าผิวการจราจรบริเวณถนนสุคนธสวัสดิ์ เพื่อลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ