วันจันทร์, ธันวาคม 25, 2560

“ลาดพร้าว NOW! Big Cleaning Day ในพื้นที่ชุมชน”

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ หมู่บ้านลาดพร้าววิลเลจ ถนนนาคนิวาส เขตลาดพร้าว ตามนโยบาย "NOW! ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที" ด้านความสะอาด (CLEAN) ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันทำความสะอาดย่านชุมชน ปลูกจิตสำนึกร่วมกัน และดูแลรักษาพื้นที่ให้สวยงาม พร้อมทั้งดำเนินการซ่อมแซมผิวการจราจรที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้สัญจรได้ตามปกติ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขตฯ เจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 9 ประธานชุมชน และชาวหมู่บ้านลาดพร้าววิลเลจ เข้าร่วมกิจกรรมฯ


"ลาดพร้าวออกตรวจพื้นที่พร้อมรับสถานการณ์กรณีน้ำท่วมขัง"

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ และนายรัฐธนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา ออกตรวจพื้นที่บริเวณซอยนาคนิวาส 48 และถนนโชคชัย 4 ซอย 54 แยก 25 เพื่อเตรียมการล่วงหน้าในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีน้ำท่วมขัง และอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) NOW! ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที


วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 21, 2560

"ลาดพร้าวคุมเข้ม! ออกตรวจร่วมเพื่อความปลอดภัยของประชาชน"

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวมอบหมายนางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ นำชุดปฏิบัติการร่วมด้านความปลอดภัยเขตลาดพร้าว ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สน.โชคชัย การไฟฟ้าเขตลาดพร้าว สถานีดับเพลิงลาดพร้าว อาสาสมัคร อปพร. เจ้าหน้าที่ทหาร ร.9 พัน 3 และเจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าว ออกตรวจร่วมตามโครงการการเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาที่สามารถ "ทำได้ ทำทันที" ณ ชุมชนนกแก้วน้อย 1,2 ถนนนาคนิวาส 24 เขตลาดพร้าว ขณะตรวจพบฝาท่อระบายน้ำชำรุด ถนนชำรุด มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาดำเนินการแก้ไขทันที ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

วันศุกร์, ธันวาคม 15, 2560

"เขตลาดพร้าวขับเคลื่อนนโยบาย "ปลอดภัย" ตรวจสถานบริการหากพบฝ่าฝืน ดำเนินการทางกฎหมายทันที"

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม เจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 9 และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 ร่วมตรวจแบบบูรณาการ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ติดตามการแก้ไขของสถานประกอบการ ณ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ 29  เพื่อกำชับให้ผู้ประกอบการสถานบริการและเจ้าของอาคาร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและบรรเทาภยันตรายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้อาคาร ตามนโยบาย “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านความปลอดภัย (Community)วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 14, 2560

"ลาดพร้าว NOW ! ตรวจกระเช้าของขวัญ ก่อนเทศกาลปีใหม่ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค"

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล  ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวพร้อมด้วยนางสาวจรวย มัฆะเนมี หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการตรวจแนะนำการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 พร้อมทั้งมอบป้าย "สถานประกอบการแห่งนี้ได้เข้าร่วมโครงการการควบคุมคุณภาพสินค้าของกรุงเทพมหานคร" ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคที่มาใช้บริการ ณ เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ สาขาคริสตัลปาร์ค ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตลาดพร้าว


"ลาดพร้าวบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร (14 ธันวาคม 2560)"

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล    ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยผู้บริหารเขตฯ นำข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตลาดพร้าว จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 45 ปี (14 ธันวาคม 2560) โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ที่ตรงตามความต้องการของเด็กๆ และพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเด็กๆ และคุณครูผู้ดูแลเด็ก ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ซึ่งหากผู้ใดต้องการติดต่อบริจาคเพิ่มเติมสามารถบริจาคได้ที่โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา  21/13 รามอินทรา 34 แยก 19 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 โทร. 02 510 3625 , 02 510 4895 โทรสาร 02 943 6235 E-mail : cfbt.bkk@gmail.comวันอังคาร, ธันวาคม 12, 2560

“ลาดพร้าวจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนที่ 24”

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนที่ 24 เพื่อติดตามแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของเครือข่าย ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และร่วมพิจารณารายละเอียดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดโรงเรียนเครือข่ายที่ 24 สังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางสาวฐาริธกา จันทวรรณ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนที่ 24 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเพชรนพรัตน์ โรงเรียนเพชรถนอม เขตลาดพร้าว


"ลาดพร้าวร่วมพิธีปิดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนต้นกล้า"

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัล การแข่งขันฟุตซอลเยาวชนต้นกล้า เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเขตลาดพร้าว เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตลาดพร้าวให้มีสุขภาพแข็งแรง เสริมสร้างความสามารถในการเล่นกีฬา และห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนสร้างความสามัคคีให้แก่เด็กและเยาวชน โดยมีนางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เข้าร่วมพิธีฯ ณ โรงเรียนคลองทรงกระเทียม เขตลาดพร้าว"ลาดพร้าวดำเนินการตามนโยบาย "ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา"

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ตรวจติดตามการติดตั้งป้าย “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา“ บริเวณริมถนนสายหลักและถนนสายรองในพื้นที่เขตลาดพร้าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำขยะมาทิ้งให้ตรงตามเวลาที่กำหนด เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างตลอดจนความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยประชาชนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่เขตที่รับผิดชอบได้โดยตรงตามที่ระบุไว้ในป้ายดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย "NOW! ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที" ด้านความสะอาด (CLEAN)  ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง)


วันศุกร์, ธันวาคม 08, 2560

ตีเส้นกำหนดจุดทิ้งขยะ

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตลาดพร้าว าจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตีเส้นกำหนดจุดทิ้งขยะ ตามโครงการ"ทิ้งเป็นที่เก็บเป็นเวลา" ในถนนนาคนิวาสจำนวน 4 จุดวันพฤหัสบดี, ธันวาคม 07, 2560

“ลาดพร้าวร่วมมอบป้ายส่งมอบงานซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุในชุมชน”

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมมอบป้ายส่งมอบงานซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่เขตลาดพร้าว ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนทุกวัย ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เพื่อการมีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย อำนวยความสะดวก และผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้ง่าย ณ ชุมชนในพื้นที่เขตลาดพร้าว


วันพุธ, ธันวาคม 06, 2560

“การป้องกันอัคคีภัย”“ลาดพร้าวจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ 5 ธันวาคม”

นางสาวนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรเขตลาดพร้าว เจ้าหน้าที่ทหาร ร.9 พัน 3 และประชาชนชาวลาดพร้าว นำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ลานอเนกประสงค์ วัดลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าวลาดพร้าวบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน"

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" โดยนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรเขตฯ เจ้าหน้าที่ทหาร ร.9 พัน 3 และจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมพิธีปฏิญาณตนและบำเพ็ญประโยชน์ ทำกิจกรรมพัฒนาพื้นที่เขต ทำความสะอาดศาสนสถาน ขุดลอกท่อระบายน้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ จัดเก็บขยะและผักตบชวาในคูคลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 ณ วัดลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว
"ลาดพร้าว NOW! ลงพื้นที่แก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน"


นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่เขตฯ ลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่เขต พบสถานประกอบการนำขยะมากองทิ้งไว้จำนวนมาก ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการแก้ไขโดยจัดเก็บขยะในบริเวณดังกล่าวในทันที พร้อมประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับเจ้าของสถานประกอบการให้จัดเก็บขยะและสิ่งของเหลือใช้วางไว้ในบริเวณที่กำหนดให้ถูกต้อง กรณีท่อระบายน้ำส่วนบุคคลไม่มีฝาปิด ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าของบ้านเพื่อเร่งทำการแก้ไขโดยด่วน กรณีมีผู้นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาจอดบนทางเท้า ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจทำการแจ้งเจ้าของรถยนต์ให้ทำการเคลื่อนย้ายในทันที พร้อมประชาสัมพันธ์ห้ามมิให้กระทำการฝ่าฝืนอีก และกรณีพบผิวจราจรชำรุด ได้จัดเจ้าหน้าที่หน่วยเบสท์ฝ่ายโยธา ดำเนินการแก้ไขและซ่อมแซมโดยการลงแอสฟัลด์ในทันที ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนนโยบาย "NOW! ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที" ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร