วันศุกร์, ธันวาคม 28, 2561

"ลาดพร้าว ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลหยุดยาวปีใหม่"

"ลาดพร้าว ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลหยุดยาวปีใหม่"

        นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ เทศกิจ ทหาร และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. ขณะตั้งจุดตรวจและอำนวยความสะดวก เพื่อบริการ อำนวยการจราจร ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ในการเดินทางทั้งไปและกลับต่างจังหวัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปลอดภัย ตั้งแต่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

28 ธันวาคม 2561

....................

ภาพ : ฝ่ายเทศกิจ

ข่าว : วัชรา พิชยสิริ

“ลาดพร้าวประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนธันวาคม 2561”

“ลาดพร้าวประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนธันวาคม 2561”


วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น.

นายวุฒิพงษ์  มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนธันวาคม 2561 เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาชุมชน พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ และร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในชุมชน ซึ่งก่อนเริ่มวาระการประชุมมีการแสดงธรรมเทศนา จากพระเดชพระคุณจากวัดลาดพร้าว ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยมีคณะผู้บริหารเขตฯ และเจ้าหน้าที่ ผู้แทนหน่วยงานภายนอก ประธานชุมชน และผู้แทนจากชุมชนในพื้นที่เขตลาดพร้าว เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตลาดพร้าว

วันอังคาร, ธันวาคม 18, 2561

“ลาดพร้าว ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามแผนงบประมาณปี 2562”

“ลาดพร้าว ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามแผนงบประมาณปี 2562”


17 ธันวาคม 2561

นายวุฒิพงษ์  มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามแผนงบประมาณปี 2562 บริเวณซอยโชคชัย 4 ที่ 47 และซอยสุคนธสวัสดิ์ 18 ขณะนี้ดำเนินการตามแผนได้ 35.5 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันและเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าว เข้าร่วมศึกษาการควบคุมผักตบชวาแบบชีววิธี เพื่อนำมาใช้ในชุมชน

ลาดพร้าว  เข้าร่วมศึกษาการควบคุมผักตบชวาแบบชีววิธี เพื่อนำมาใช้ในชุมชน


(17 ธ.ค.61) เวลา 09.30 น. 

                  นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว   เข้าร่วมศึกษาการทำลายผักตบชวาที่มีประสิทธิภาพ  

โดยมีนางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง   นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   สำนักการระบาย  และประชาชนชุมชนริมคลองบ้านใหม่ ร่วมกันต้อนรับ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร  ในการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม คิกออฟ (KICK OFF) โครงการต้นแบบทดลองและสาธิตการควบคุมผักตบชวา โดยชีววิธี 

                 ซึ่งในการนี้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  นำโดยอาจารย์ ดร.อาร์ม อันอาตม์งาม หัวหน้าโครงการการศึกษาคลองต้นแบบการควบคุมการระบาดของผักตบชวาในคลองเปรมประชากรโดยชีววิธี  ในการทดลองการใช้เชื้อรา Myrothecium roridum สายพันธุ์ 448 เข้าทำลายและควบคุมการแพร่พันธุ์ของผักตบชวา โดยไม่ก่อให้เกิดโรคกับพืชอื่น และมีความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย 

                ทั้งนี้ได้สาธิตการฉีดพ่นเชื้อราบนกอผักตบชวาภายในคลองบ้านใหม่  แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง ซึ่งได้เริ่มการทดลองฉีดพ่นตั้งแต่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนในการย่อยสลายผักตบชวา โดยไม่ต้องใช้แรงงานคนหรือเครื่องจักรในการตักเก็บ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย และงบประมาณเป็นจำนวนมาก และสามารถนำมาใช้กำจัดผักตบชวาในพื้นที่เขตลาดพร้าวต่อไป

ภาพ : ปชส.เขตดอนเมือง

ข่าว : วัชรา

วันศุกร์, ธันวาคม 14, 2561

“ลาดพร้าว เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุดในพื้นที่”

“ลาดพร้าว เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุดในพื้นที่”

13 ธันวาคม 2561

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำใหม่กรณีฝาท่อระบายน้ำชำรุดในพื้นที่ บริเวณซอยนาคนิวาส 37 ช่วงระหว่างแยก 2-17 และแยก 2-19 เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

ผอ.เขตลาดพร้าว พบประชาชน ณ ชุมชนหมู่บ้านโอษธีศ 2"

"ผอ.เขตลาดพร้าว พบประชาชน ณ ชุมชนหมู่บ้านโอษธีศ 2"


13 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00​ น.

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  พร้อมด้วยนายณัติฐพร บางไพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยรักษาความสงบเขตลาดพร้าว หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายโยธา และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งชุมชนมีความพึงพอใจที่ได้ดำเนินการปรับปรุงซุ้มป้ายชื่อชุมชน นอกจากนี้สำนักงานเขตลาดพร้าวได้แจ้งข้อราชการจากฝ่ายต่างๆ ให้ชุมชนรับทราบ ตลอดจนรับฟังปัญหาข้อร้องเรียน เรื่องฝาท่อชำรุด  ถังขยะชำรุด  กล้องวงจรปิดชำรุด และชุมชนมีความต้องการเส้นทะแยงบริเวณหน้าชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหา และร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาภายในชุมชน 

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เขตลาดพร้าว รายงาน


ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

วันที่ 13 ธันวาคม 2561

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่พัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดและจัดเก็บเศษขยะวัสดุ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี 

บริเวณซอยสังคมสงเคราะห์12

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

วันศุกร์, ธันวาคม 07, 2561

“ลาดพร้าว ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามแผนงบประมาณปี 2562”

“ลาดพร้าว ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามแผนงบประมาณปี 2562”

6 ธันวาคม 2561

นายวุฒิพงษ์  มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามแผนงบประมาณปี 2562 บริเวณซอยสตรีวิทยา 2 แยก 24,26 และซอยนาคนิวาส 41 ขณะนี้ดำเนินการตามแผนได้ 25.4 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันและเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

"ลาดพร้าว ตรวจพื้นที่และดูแลความปลอดภัย"

"ลาดพร้าว  ตรวจพื้นที่และดูแลความปลอดภัย"

     นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  มอบหมายหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจเขตลาดพร้าวชุดกลางคืนดำเนินการตรวจประสิทธิภาพกล้อง CCTV และตรวจจุดเสี่ยงภัยพื้นที่เขต 

            โดยกำชับให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตามจุดต่างๆในพื้นที่เขตลาดพร้าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันอันตราย เหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น ช่วยเหลือประชาชน และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในทันที ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย "NOW moving forward ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


6 ธันวาคม 2561 

ภาพ:ฝ่ายเทศกิจ

ข่าว:ปชส.เขตลาดพร้าว รายงาน

วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 06, 2561

ผอ.เขตลาดพร้าว พบประชาชน ณ ชุมชนสุขทรัพย์"

"ผอ.เขตลาดพร้าว พบประชาชน ณ ชุมชนสุขทรัพย์"


6 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00​ น.

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายปกครอง ตรวจเยี่ยมชุมชนติดตามการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน แจ้งข้อราชการจากฝ่ายต่างๆ ให้ชุมชนรับทราบ ตลอดจนรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ พร้อมร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในชุมชน และลงตรวจพื้นที่ 

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เขตลาดพร้าว รายงาน


วันอังคาร, ธันวาคม 04, 2561

สำนักงานเขตลาดพร้าว จะหยุดให้บริการงานทะเบียนใน วันที่ 5-7 ม.ค.2562

ด้วยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจะดำเนินการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมระบบคิวและระบบประเมินผลความพึงพอใจ ณ ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) โดยใช้เวลาในการติดตั้ง 3 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 5 - วันที่จันทร์ ที่ 7 ม.ค.2562
จึงต้องหยุดให้บริการงานทะเบียน ในวันและเวลา ดังกล่าว
ลาดพร้าวพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน

ลาดพร้าวพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน

วันที่ 3 ธันวาคม 2561

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่พัฒนาล้างทำความสะอาดวัด เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี 

ณ วัดลาดปลาเค้า

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าว เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุดในพื้นที่

“ลาดพร้าว เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุดในพื้นที่”

3 ธันวาคม 2561

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำใหม่กรณีฝาท่อระบายน้ำชำรุดในพื้นที่ บริเวณซอยลาดพร้าววังหิน 18 เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

วันจันทร์, ธันวาคม 03, 2561

ลาดพร้าว ร่วมกับกับเพลิงลาดพร้าว ช่วยเหลือประชาชนเหตุเพลิงไหม้"

"ลาดพร้าว ร่วมกับกับเพลิงลาดพร้าว ช่วยเหลือประชาชนเหตุเพลิงไหม้"

3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.48

      นายวุฒิพงษ์  มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว 

พร้อมด้วยนายณัติฐพร  บางไพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง รีบเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเพลิงไหม้หลังได้รับแจ้งจากประชาชน โดยนำรถน้ำไปช่วยเหลือ สนับสนุน เจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงลาดพร้าว ระงับเหตุเพลิงไหม้ และช่วยเหลือประชาชนทันที บริเวณซอยเสนานิคม 1 ซอย 25 แยก 1 ถนนเสนานิคม 1 เขตลาดพร้าว โดยเพลิงสงบเวลา 09.55 ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพบว่าเป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เพลิงไหม้ชั้นที่ 3 ซึ่งเป็นบ้านให้เช่า ถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหมด สาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบ       

         หน่วยงานที่เข้าร่วมช่วยเหลือ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าสถานีดับเพลิงลาดพร้าว พร้อมเจ้าหน้าที่ และรถดับเพลิง จำนวน 3 คัน เจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าว และรถน้ำ 3 คัน เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย เข้าอำนวยความสะดวกให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังกล่าว

ภาพ : ปกครอง/เทศกิจ

ข่าว : วัชรา พิชยสิริ รายงาน

วันศุกร์, พฤศจิกายน 30, 2561

พัฒนาคู คลอง ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดลำรางสาธารณะหลังหมู่บ้านราณี 2

กรุงเทพมหานคร : โดยสำนักงานเขตลาดพร้าว พัฒนาคู คลอง ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดลำรางสาธารณะหลังหมู่บ้านราณี 2 

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00 น. 

         นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระราชทานโครงการ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ พัฒนาคู คลอง แหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น สำนักงานลาดพร้าว จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาทำความสะอาดลำรางสาธารณะหลังหมู่บ้านราณี 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว ซึ่งมีความกว้าง 4 - 6 เมตร ระยะทาง 400 เมตร โดยดำเนินการจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูล ผักตบชวา สิ่งกีดขวางทางน้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้ และวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์กับประชาชนที่อยู่ริมคลอง โดยมีคณะผู้บริหารเขตลาดพร้าว ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904 โดย พล.1 รอ. (ร.11 พัน.1 รอ.) กองร้อยรักษาความสงบเขตลาดพร้าว (ร.9 พัน 1) เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตลาดพร้าว เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ และเหล่าประชาชนจิตอาสา รวมทั้งสิ้น 180 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 29, 2561

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่พัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดและจัดเก็บเศษขยะวัสดุ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี 

บริเวณชุมชนหมู่ราณี2 ถนนลาดปลาเค้า

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่พัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดและจัดเก็บเศษขยะวัสดุ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี 

บริเวณซอยสังคมสงเคราะห์24

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

วันอังคาร, พฤศจิกายน 27, 2561

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่พัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดและจัดเก็บเศษขยะวัสดุ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี 

บริเวณซอยลาดพร้าววัหิน14

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าว เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุดในพื้นที่”

“ลาดพร้าว เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุดในพื้นที่”

27 พฤศจิกายน 2561

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำใหม่กรณีฝาท่อระบายน้ำชำรุดในพื้นที่ บริเวณซอยนาคนิวาส 27 แยก 2 และซอยสตรีวิทยา 2 ตรงข้ามแยก 8 เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

วันจันทร์, พฤศจิกายน 26, 2561

"ลาดพร้าว เร่งการก่อสร้างถนน เพื่อประโยชน์ของประชาชน"

"ลาดพร้าว เร่งการก่อสร้างถนน เพื่อประโยชน์ของประชาชน"

26 พฤศจิกายน 2561

     นายวุฒิพงษ์  มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นำผู้บริหารเขตฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ และติดตามการก่อสร้างถนนในซอยนาคนิวาส 21 ที่เชื่อมต่อกับถนนสังคมสงเคราะห์ซอย 28 ซึ่งมีการก่อสร้างมาตั้งแต่ต้นปี ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องมาจากผู้รับเหมาต้องทำการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและต้องควบคู่ไปกับการวางท่อประปาของการประปานครหลวง จึงทำให้ต้องรอการดำเนินการของการประปาด้วย ซึ่งต้องใช้เวลานานกว่าเดิมจากที่เคยกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ได้ขอให้ผู้รับเหมา เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการสัญจรไปมาโดยสะดวก

 ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : วัชรา พิชยสิริ รายงาน

“ลาดพร้าวพร้อมรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา”

“ลาดพร้าวพร้อมรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา”

26 พฤศจิกายน 2561 

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายนพ ชูสอน นายณัติฐพร บางไพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และคณะกรรมการการเลือกระดับอำเภอ พร้อมประจำจุดตามขั้นตอนการรับสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 26 – 31 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตลาดพร้าว พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้การรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

ลาดพร้าวเก็บของชิ้นใหญ่

ลาดพร้าวเก็บของชิ้นใหญ่

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเก็บของเหลือใช้ชิ้นใหญ่ ตัดแต่งกำจัดหญ้าวัชพืชและจัดเก็บเศษขยะวัสดุ 

เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี 

บริเวณชุมชนร่วมใจพัฒนา

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

วันเสาร์, พฤศจิกายน 24, 2561

"ผู้อำนวยการเขตพบประชาชน ณ ชุมชนซอยลาดปลาเค้า 24"

"ผู้อำนวยการเขตพบประชาชน ณ ชุมชนซอยลาดปลาเค้า 24"

24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00​ น.


นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  พร้อมด้วยนายณัติฐพร บางไพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ ตรวจเยี่ยมชุมชนติดตามการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน แจ้งข้อราชการจากฝ่ายต่างๆ ให้ชุมชนรับทราบ ตลอดจนรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ พร้อมร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในชุมชน และลงตรวจพื้นที่ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากสำนักดับเพลิง้ขตลาดพร้าวร่วมให้ความรู้แก่ประชาชน ณ ชุมชนซอยลาดปลาเค้า 24

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เขตลาดพร้าว


วันศุกร์, พฤศจิกายน 23, 2561

ลาดพร้าวจัดเก็บกระทง

ลาดพร้าวจัดเก็บกระทง


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บกระทงและลพัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดและจัดเก็บเศษขยะวัสดุ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี 

บริเวณชุมชนหมู่บ้านเสนาโครงการ1 และวัดลาดปลาเค้า

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าว ให้นโยบายและปล่อยแถวฯ ดูแลงานลอยกระทงในพื้นที่"

"ลาดพร้าว ให้นโยบายและปล่อยแถวฯ ดูแลงานลอยกระทงในพื้นที่"

        นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมผู้บริหารเขตฯ ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย นำโดยพ.ต.อ.สุพล ค้ำชู ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหารฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร กองร้อยรักษาความสงบเขตลาดพร้าว อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตลาดพร้าว กรรมการชุมชนร่วมปล่อยแถวออกไปปฏิบัติหน้าที่ในจุดที่มีการลอยกระทงในพื้นที่เขตลาดพร้าว ซึ่งมีประมาณ 7 จุด เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนของประชาชน โดยร่วมปล่อยแถวบริเวณท่าน้ำในสวนสาธารณะของหมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 1 เขตลาดพร้าว ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

22 พ.ย.61 เวลา 18.00 น.

ภาพ/ข่าว : วัชรา พิชยสิริ รายงาน


วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 22, 2561

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งระดับอำเภอ

มาตรการป้องกันอันตรายจากการจุดพลุฯ

ลาดพร้าวลด ละ เลิก การใช้พลาสติก และกล่องโฟม

ลาดพร้าวลด ละ เลิก การใช้พลาสติก และกล่องโฟม

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดำเนินการโครงการ ลด ละ เลิก การใช้พลาสติกและกล่องโฟม ณ โรงเรียนเทพวิทยา   โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นักเรียน  ในการลด ละ เลิก การใช้พลาสติกและกล่องโฟม และมอบถังขยะขนาด 120 ลิตร จำนวน 10 ใบ เพื่อใช้ในการจัดการมูลฝอยในโรงเรียนและเป็นการปลูกฝังวินัยในการลดและแยกมูลฝอยให้กับเยาวชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

วันพุธ, พฤศจิกายน 21, 2561

ลาดพร้าวร่วมกิจกรรม “บริจาคโลหิต โรงเรียนช่างฝีมือทหาร” ณ วัดสิริกมลาวาส

ลาดพร้าวร่วมกิจกรรม “บริจาคโลหิต โรงเรียนช่างฝีมือทหาร” ณ วัดสิริกมลาวาส

21 พฤศจิกายน 2561

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายนพ ชูสอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และนายรัฐธนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา เข้าร่วมกิจกรรม “บริจาคโลหิต โรงเรียนช่างฝีมือทหาร” ตามโครงการคุณธรรมนำโรงเรียน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบริจาคโลหิต การฟังธรรมนั่งสมาธิ การบริการทางวิชาชีพต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนโรงเรียนช่างฝีมือทหารได้มีกิจกรรมร่วมกับประชาชนในพื้นที่เขต ณ วัดสิริกมลาวาส เขตลาดพร้าว

ภาพ : ฝ่ายโยธา / ข่าว : สุกัญญาฯ ปชส. เขตลาดพร้าว

วันอังคาร, พฤศจิกายน 20, 2561

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่พัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดและจัดเก็บเศษขยะวัสดุ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี 

บริเวณซอยโชคชัย4(24)

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 15, 2561

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่พัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดและจัดเก็บเศษขยะวัสดุ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี 

บริเวณลาดพร้าววังหิน38

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

วันพุธ, พฤศจิกายน 14, 2561

รองผู้ว่าฯ กทม. ติดตามการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองเสือน้อย”

“รองผู้ว่าฯ กทม. ติดตามการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองเสือน้อย”

13 พฤศจิกายน 2561

     นายจักกพันธุ์  ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองเสือน้อย บริเวณถนนลาดพร้าววังหิน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ได้ประสานผู้รับเหมาให้ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณก่อสร้าง และลดผลกระทบต่อประชาชนที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง 

     ในการนี้ ได้ตรวจพื้นที่บริเวณ water bank บึงลาดพร้าว 71 และตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองเสือน้อย บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝน เพิ่มขีดความสามารถระบบระบายน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตลาดพร้าวและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตลาดพร้าว ให้การต้อนรับและร่วมตรวจติดตามฯ

วันอังคาร, พฤศจิกายน 13, 2561

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่พัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดและจัดเก็บเศษขยะวัสดุ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี 

บริเวณริมเขื่อนคลองเสือน้อย

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

วันจันทร์, พฤศจิกายน 12, 2561

ลาดพร้าว เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุดในพื้นที่”

“ลาดพร้าว เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุดในพื้นที่”


12 พฤศจิกายน 2561

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำใหม่กรณีฝาท่อระบายน้ำชำรุดในพื้นที่ บริเวณซอยลาดพร้าววังหิน 32 เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

วันเสาร์, พฤศจิกายน 10, 2561

"กลุ่มกรุงเทพเหนือร่วมกันจัดยิ่งใหญ่ "ไทยนิยม ยั่งยืน" เพื่อ "ชุมชนอยู่ดีมีสุข"

"กลุ่มกรุงเทพเหนือร่วมกันจัดยิ่งใหญ่ "ไทยนิยม ยั่งยืน" เพื่อ "ชุมชนอยู่ดีมีสุข"

        พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข" ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ ซึ่งเป็นการบูรณาการงานบริการภายใต้หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครแบบครบวงจร อาทิ บริการด้านทะเบียนราษฎร  หน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง ทำหมันสุนัขและแมว บริการฝึกอาชีพระยะสั้น บริการตัดผมฟรี ตลอดจนการจำหน่ายของดีชุมชน และสินค้าราคาถูกจากผู้ผลิต รวมทั้งมีกิจกรรมการแสดงบนเวที 

         นอกจากนี้ตัวแทนประชาชนใน 7 เขตได้ร่วมกิจกรรมถามคำถามผู้ว่าฯ กทม. ในช่วง “ชุมชนคุยกับผู้ว่าฯ อัศวิน” โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  ผู้บริหารเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย ลาดพร้าว จตุจักร บางซื่อ หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม และบางเขน และประชาชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ ร่วมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตจตุจักร

ภาพ/ข่าว ปชส.กลุ่มกรุงเทพเหนือ

วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 08, 2561

ลาดพร้าว! ห่วงใย ใส่ใจ เรื่องความปลอดภัยของเด็กนักเรียน จัดอำนวยความสะดวกด้านจราจรหน้าโรงเรียน"

"ลาดพร้าว! ห่วงใย ใส่ใจ เรื่องความปลอดภัยของเด็กนักเรียน จัดอำนวยความสะดวกด้านจราจรหน้าโรงเรียน"

8 พฤศจิกายน 2561 

       นายวุฒิพงษ์  มนัส  ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  มอบหมายให้นายภควัฒน์ ภัทรวาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่บุคลากรครูของโรงเรียนในพื้นที่เขตลาดพร้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลเด็กนักเรียนขณะข้ามถนนเข้าออกโรงเรียนป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ตามโครงการ School care ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย 100 วัน หน้าโรงเรียนปลอดภัย หนูๆ อุ่นใจกับพี่ๆเทศกิจ กับโครงการ School Zone … Saftety Zone  "NOW moving forward ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ:เทศกิจ

ข่าว:วัชรา พิชยสิริ เขตลาดพร้าว รายงาน

วันพุธ, พฤศจิกายน 07, 2561

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่พัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดและจัดเก็บเศษขยะวัสดุ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี 

บริเวณชุมชนหมู่บ้านเรือนทอง3

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

วันจันทร์, พฤศจิกายน 05, 2561

ลาดพร้าวลงพื้นที่ตรวจตราความเรียบร้อยภายในเขต”

“ลาดพร้าวลงพื้นที่ตรวจตราความเรียบร้อยภายในเขต”

5 พฤศจิกายน 2561

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายภควัฒน์ ภัทรวาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการหัวหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่เขต บริเวณถนนลาดพร้าววังหิน โดยได้ทำการแก้ไข กรณีพบการกั้นรั้วชั่วคราวริมถนน มอบหมายให้ฝ่ายโยธาดำเนินการตรวจสอบและแจ้งเจ้าของที่ดินทำการแก้ไขโดยด่วน กรณีพบการจอดรถจักรยานยนต์บนบาทวิถี มอบหมายให้ฝ่ายเทศกิจดำเนินการตักเตือนและทำการตรวจยึดรถจักรยานยนต์ในทันที กรณีพบกิ่งไม้ยื่นล้ำเส้นทางสัญจรบนบาทวิถี มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการแก้ไขโดยการตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ที่ยื่นล้ำเส้นทางสัญจรในบริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อยในทันที ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนนโยบาย “NOW moving  forward ทำจริงเห็นผลจริง” ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ : วัชราฯ / ข่าว : สุกัญญาฯ ปชส. เขตลาดพร้าว

"ผู้อำนวยการเขตพบประชาชน ณ ชุมชนซอยโรงน้ำแข็ง"

"ผู้อำนวยการเขตพบประชาชน ณ ชุมชนซอยโรงน้ำแข็ง"

3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว

พร้อมด้วยนางสุวรรณ ศิริมุจลินท์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย สถานีดับเพลิงลาดพร้าว และทหารในพื้นที่ ร่วมพบปะประชาชน แลกเปลี่ยนทำความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย และรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ณ 

ที่ทำการชุมชนซอยโรงน้ำแข็ง

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เขตลาดพร้าว รายงาน

วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 01, 2561

"ผู้อำนวยการเขตพบประชาชน ณ ชุมชนพุ่มโพธิ์กลาง"

"ผู้อำนวยการเขตพบประชาชน ณ ชุมชนพุ่มโพธิ์กลาง"

1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น.

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว

พร้อมด้วยนางสุวรรณ ศิริมุจลินท์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม นายภควัฒน์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย สถานีดับเพลิงลาดพร้าว และทหารในพื้นที่ ร่วมพบปะประชาชน แลกเปลี่ยนทำความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย และรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ณ 

ที่ทำการชุมชนพุ่มโพธิ์กลาง

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เขตลาดพร้าว รายงาน

ลาดพร้าว! ห่วงใย ใส่ใจ เรื่องความปลอดภัยของเด็กนักเรียน จัดอำนวยความสะดวกด้านจราจรหน้าโรงเรียน"

"ลาดพร้าว! ห่วงใย ใส่ใจ เรื่องความปลอดภัยของเด็กนักเรียน จัดอำนวยความสะดวกด้านจราจรหน้าโรงเรียน"


1 พฤศจิกายน 2561 

       นายวุฒิพงษ์  มนัส  ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  มอบหมายให้นายภควัฒน์ ภัทรวาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่บุคลากรครูของโรงเรียนในพื้นที่เขตลาดพร้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลเด็กนักเรียนขณะข้ามถนนเข้าออกโรงเรียนป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ตามโครงการ School care ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย 100 วัน หน้าโรงเรียนปลอดภัย หนูๆ อุ่นใจกับพี่ๆเทศกิจ กับโครงการ School Zone … Saftety Zone  "NOW moving forward ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ:เทศกิจ

ข่าว:วัชรา พิชยสิริ เขตลาดพร้าว รายงาน

วันพุธ, ตุลาคม 31, 2561

ลาดพร้าวลงพื้นที่ตรวจสอบการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำที่สาธารณะในพื้นที่”

“ลาดพร้าวลงพื้นที่ตรวจสอบการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำที่สาธารณะในพื้นที่”

31 ตุลาคม 2561

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายรัฐธนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ กรณีมีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำที่สาธารณะ บริเวณปากซอยลาดปลาเค้า 53 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

รับสมัคร อปพร.

วันอังคาร, ตุลาคม 30, 2561

รับพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนางสุวรรณ ศิริมุจลินท์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เข้า ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน  โดยมีชุมชนราณี 5 ได้รับพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคน 

วันจันทร์, ตุลาคม 29, 2561

ลาดพร้าว แก้ไขสายสีดำห้อยกีดขวางการจราจรในพื้นที่”

“ลาดพร้าว แก้ไขสายสีดำห้อยกีดขวางการจราจรในพื้นที่”


29 ตุลาคม 2561

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขกรณีสายสีดำห้อยกีดขวางการจราจร บริเวณซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

วันอาทิตย์, ตุลาคม 28, 2561

ลาดพร้าว เอาจริง รื้อถอนสิ่งกีดขวางทางเท้าเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยฯ ย่านลาดพร้าว วังหิน"

"ลาดพร้าว เอาจริง รื้อถอนสิ่งกีดขวางทางเท้าเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยฯ ย่านลาดพร้าว วังหิน"

28 ตุลาคม 2561

นายวุฒิพงษ์ มนัส  ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  มอบหมายหัวหน้าฝ่ายเทศกิจสั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ กวดขัน ผู้ค้าหน้าอาคาร ตลอดจนขอความร่วมมือเจ้าของอาคารในการติดตั้งตากวางสิ่งใดๆบนทางเท้าและทางสาธารณะ บริเวณถนนลาดพร้าว วังหิน  เพื่อตรวจสอบทางเท้า ริมถนน   รวมทั้งได้สั่งการให้คอยกวดขันเรื่องการตั้งแผงค้า และห้ามรถเข็นจอดขายกีดขวางการจราจรและทางเท้าอย่างเด็ดขาด  ขณะตรวจพบการติดตั้งหลอดไฟประดับบนทางเท้าสาธารณะ จึงให้ดำเนินการรื้อถอนออกทันที โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และเพื่อสนับสนุนนโยบาย "NOW moving forward ทำจริง เห็นผลจริง" ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ: ฝ่ายเทศกิจ / ข่าว : วัชรา พิชยสิริ  รายงาน

วันศุกร์, ตุลาคม 26, 2561

ลาดพร้าวลงพื้นที่ติดตามการเตรียมพื้นที่ เพื่อปลูกต้นทานตะวัน ริมถนนประเสริฐมนูกิจ"

"ลาดพร้าวลงพื้นที่ติดตามการเตรียมพื้นที่ เพื่อปลูกต้นทานตะวัน ริมถนนประเสริฐมนูกิจ"


26 ตุลาคม 2561

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายรัฐธนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมเตรียมพื้นที่เพื่อปลูกต้นทานตะวัน และจัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชน บริเวณด้านหลังโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ถนนประเสริฐมนูกิจ เขตลาดพร้าว และเพื่อสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 25, 2561

"ประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มกรุงเทพเหนือสานต่อไทยนิยมยั่งยืน"

"ประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มกรุงเทพเหนือสานต่อไทยนิยมยั่งยืน"


วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.

         รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร "สกลธี ภัทธิยกุล"

พร้อมด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประชุมผู้อำนวยการเขตกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ และฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาหารือการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ครั้งที่ 18 ตามโครงการ กทม.เติมความสุขสู่ชุมชน ร่วมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนเพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

         สืบเนื่องมาจากการประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันบูรณาการจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ภายใต้โครงการ กทม.เติมความสุขสู่ชุมชน ร่วมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนเพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุขที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยจันทรเกษม โดยรองผู้ว่าฯ ได้มอบหมายภารกิจให้กับผู้อำนวยการเขตนำไปปฏิบัติ เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

        ในส่วนของสำนักงานเขตลาดพร้าว นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมในการประชุม เพื่อรับทราบภารกิจ และนำมาปฏิบัติ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำงานร่วมกันของกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือในวันและเวลาตามที่กำหนด

ภาพ : ปชส.เขตจตุจักร/เขตดอนเมือง

ข่าว : วัชรา พิชยสิริ รายงาน