วันศุกร์, มิถุนายน 29, 2561

พัฒนาทำความสะอาด

กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตลาดพร้าว พัฒนาทำความสะอาดลำรางสาธารณะข้างซอยโรงน้ำแข็ง ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" 

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00น. นางสาวกนกวรรณ  วงศ์กฤษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว ประธาน กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาทำความสะอาดลำรางสาธารณะข้างซอยโรงน้ำแข็ง มีความกว้าง 2 - 6 เมตร ความยาว 600 เมตร ดำเนินการจัดเก็บขยะ ผักตบชวา ตัดแต่งกิ่งไม้ และวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์กับประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมคลอง โดยมีคณะผู้บริหารเขตลาดพร้าว เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904 โดย พล.1 รอ. (ร.1 พัน.3 รอ.) และ พล ม.2 รอ. (ม.4 รอ.) กองร้อยรักษาความสงบเขตลาดพร้าว (ร.9 พัน 1) เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตลาดพร้าว เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 เขตลาดพร้าว และเหล่าประชาชนจิตอาสา รวมทั้งสิ้น 305 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพ:ข่าว ปชส.เขตลาดพร้าว รายงาน


วันอังคาร, มิถุนายน 26, 2561

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  ทำความสะอาดคลองแยกวัดลาดปลาเค้า 

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตลาดพร้าว พัฒนาคู คลอง ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  ทำความสะอาดคลองแยกวัดลาดปลาเค้า
(25 มิ.ย. 61) นายวุฒิพงษ์  มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธาน กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาทำความสะอาดคลองแยกวัดลาดปลาเค้า มีความกว้าง 6 - 12 เมตร ความยาว 800 เมตร โดยดำเนินการจัดเก็บขยะ ผักตบชวา ตัดแต่งกิ่งไม้ และวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์กับประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมคลอง
             โดยมีคณะผู้บริหารเขตลาดพร้าว เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904 โดย พล.1 รอ. (ร.11 พัน.1 รอ.) และ พล ม.2 รอ. (ม. พัน.27 พล.ม.2 รอ., พัน.ซบร.ฯ, กอง พธ.พล.ม.2 รอ.) กองร้อยรักษาความสงบเขตลาดพร้าว (ร.9 พัน 1) เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตลาดพร้าว เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 เขตลาดพร้าว และเหล่าประชาชนจิตอาสา รวมทั้งสิ้น 275 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันพุธ, มิถุนายน 20, 2561

ลาดพร้าวขอความร่วมมือไม่ขยะในที่ว่าเปล่า

ลาดพร้าวขอความร่วมมือไม่ขยะในที่ว่าเปล่า

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชน ไม่ทิ้งขยะในที่ว่างเปล่า เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและถูกสุขลักษณะ


วันพุธ, มิถุนายน 13, 2561

ลาดพร้าว เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุดในพื้นที่”

“ลาดพร้าว เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุดในพื้นที่”

12 มิถุนายน 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขกรณีฝาท่อระบายน้ำชำรุดในพื้นที่ บริเวณซอยนาคนิวาส 53 และบริเวณซอยโชคชัย 4 ที่ 78 แยก 21 เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


วันอาทิตย์, มิถุนายน 10, 2561

“รองผู้ว่าฯ กทม. ติดตามการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองโคกคราม-หลุมไผ่ และตรวจการทำงานสถานีสูบน้ำคลองเสือน้อย”

10 มิถุนายน 2561

นายจักกพันธุ์  ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองหลุมไผ่-คลองโคกคราม บริเวณซอยรามอินทรา 14 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ได้ประสานผู้รับเหมาให้ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณก่อสร้าง และลดผลกระทบต่อประชาชนที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง ในการนี้ ได้ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของสถานีสูบน้ำคลองเสือน้อย บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝน เพิ่มขีดความสามารถระบบระบายน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตลาดพร้าวและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว หัวหน้าฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตลาดพร้าว ให้การต้อนรับและร่วมตรวจติดตามฯลาดพร้าวดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4”

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น.
นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
มอบหมายนางสุวรรณ ศิริมุจลินท์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พร้อมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับชุมชน เขตลาดพร้าว ทีมที่ 3 ลงพื้นที่ครั้งที่ 4 ณ ชุมชนหมู่บ้านเพิ่มพูน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว ในเวทีที่ 4 สร้างการรับรู้ ปรับความคิด(Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา รู้เท่าทันเทคโนโลยี และร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด


วันอังคาร, มิถุนายน 05, 2561

การปฏิบัติงานตัดแต่งกิ่งต้นไม้ขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันเหตุอันตรายจากกิ่งไม้ต้นไม้หักโค่นล้

 นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว ตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานตัดแต่งกิ่งต้นไม้ขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันเหตุอันตรายจากกิ่งไม้ต้นไม้หักโค่นล้ม ในซอยลาดปลาเค้า 24 แขวงจรเจ้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 5 มิถุนายน 2561

วันจันทร์, มิถุนายน 04, 2561

ลาดพร้าว ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่”

2 มิถุนายน 2561
นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่ บริเวณซอยโชคชัย 4 แยก 50 หมู่บ้านสังสิทธิ์นิเวศน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่และเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร