วันอังคาร, เมษายน 09, 2562

ล้างทำความสะอาดทางเท้าผิวการจราจรบริเวณถนนสุคนธสวัสดิ์

 - วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ  ล้างทำความสะอาดทางเท้าผิวการจราจรบริเวณถนนสุคนธสวัสดิ์ เพื่อลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ


วันศุกร์, มีนาคม 29, 2562

ลาดพร้าว รณรงค์ “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน”

#ลาดพร้าว รณรงค์ “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน”

29 มีนาคม 2562

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายนพ ชูสอน นายณัติฐพร บางไพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และคณะผู้บริหารเขตลาดพร้าว ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ จัดกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” (60+ Earth Hour 2019) โดยรณรงค์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันปิดไฟที่ไม่จำเป็นภายในบ้าน อาคาร ห้างร้าน สถานที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 ช่วงเวลา 20.30 – 21.30 น. ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละวัน เพื่อลดการใช้พลังงานและลดปัญหาภาวะโลกร้อน ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ เขตลาดพร้าว

ภาพ / ข่าว : สุกัญญาฯ ปชส. เขตลาดพร้าว


เขตลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

เขตลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่


วันที่ 28 มีนาคม 2562

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้นายนพ ชูสอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางพรเนตร ประพนธ์ศิลป์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่พัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดกำจัดวัชพืชและจัดเก็บเศษขยะวัสดุ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี 

บริเวณลาดพร้าววังหิน79

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

วันพฤหัสบดี, มีนาคม 28, 2562

#ลาดพร้าว แก้ปัญหาลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ"

"#ลาดพร้าว แก้ปัญหาลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ"


นายวุฒิพงษ์  มนัส  ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว

มอบหมายให้นายนพ  ชูสอน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และนางพรเนตร  ประพนธ์ศิลป์

หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวการจราจรบริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ  เพื่อความสะอาดเรียบร้อย 

แก้ปัญหาลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ ทั้งนี้เป็นการสนับสนุนนโยบาย NOW  MOVING  FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง ของพล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒


ภาพ/ข่าว : สำนักงานเขตลาดพร้าว

                   ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ


วันพฤหัสบดี, มีนาคม 14, 2562

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่


วันที่ 13 มีนาคม 2562

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้นายนพ ชูสอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางพรเนตร ประพนธ์ศิลป์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่พัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดกำจัดวัชพืชและจัดเก็บเศษขยะวัสดุ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี 

บริเวณชุมชนหมู่บ้านเสนาโครงการ1

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

วันเสาร์, มีนาคม 02, 2562

รองผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว”

“รองผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว”


     นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเขื่อนคลองลาดพร้าว บริเวณสุดซอยลาดปลาเค้า 5 พื้นที่เขตลาดพร้าว กำชับผู้รับเหมาให้การดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดด้วยความเรียบร้อย โดยให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562 ทั้งนี้ ได้ประสานผู้รับเหมาให้ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณก่อสร้างและลดผลกระทบต่อประชาชนที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝน เพิ่มขีดความสามารถระบบระบายน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตลาดพร้าวและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมี นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นายณัติฐพร บางไพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นายรัฐธนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ ให้การต้อนรับและร่วมตรวจติดตามฯ

1 มีนาคม 2562

ภาพ : ฝ่ายโยธา

ข่าว : ฝ่ายโยธา

วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 28, 2562

ลาดพร้าวพัฒนาทำความสะอาดวัด

ลาดพร้าวพัฒนาทำความสะอาดวัด


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้นายนพ ชูสอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางพรเนตร ประพนธ์ศิลป์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่พัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดกำจัดวัชพืชและจัดเก็บเศษขยะวัสดุ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี 

บริเวณวัดลาดปลาเค้า

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 21, 2562

“รองผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว”

“รองผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว”

     นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเขื่อนคลองลาดพร้าว บริเวณสุดซอยลาดปลาเค้า 5 พื้นที่เขตลาดพร้าว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดด้วยความเรียบร้อย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2562 ทั้งนี้ ได้ประสานผู้รับเหมาให้ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณก่อสร้างและลดผลกระทบต่อประชาชนที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝน เพิ่มขีดความสามารถระบบระบายน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตลาดพร้าวและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นายนพ ชูสอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นายรัฐธนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตลาดพร้าว ให้การต้อนรับและร่วมตรวจติดตามฯ

20 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพ : ฝ่ายโยธา

ข่าว : ฝ่ายโยธา