วันศุกร์, ธันวาคม 15, 2560

"เขตลาดพร้าวขับเคลื่อนนโยบาย "ปลอดภัย" ตรวจสถานบริการหากพบฝ่าฝืน ดำเนินการทางกฎหมายทันที"

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม เจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 9 และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 ร่วมตรวจแบบบูรณาการ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ติดตามการแก้ไขของสถานประกอบการ ณ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ 29  เพื่อกำชับให้ผู้ประกอบการสถานบริการและเจ้าของอาคาร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและบรรเทาภยันตรายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้อาคาร ตามนโยบาย “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านความปลอดภัย (Community)วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 14, 2560

"ลาดพร้าว NOW ! ตรวจกระเช้าของขวัญ ก่อนเทศกาลปีใหม่ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค"

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล  ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวพร้อมด้วยนางสาวจรวย มัฆะเนมี หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการตรวจแนะนำการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 พร้อมทั้งมอบป้าย "สถานประกอบการแห่งนี้ได้เข้าร่วมโครงการการควบคุมคุณภาพสินค้าของกรุงเทพมหานคร" ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคที่มาใช้บริการ ณ เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ สาขาคริสตัลปาร์ค ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตลาดพร้าว


"ลาดพร้าวบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร (14 ธันวาคม 2560)"

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล    ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยผู้บริหารเขตฯ นำข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตลาดพร้าว จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 45 ปี (14 ธันวาคม 2560) โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ที่ตรงตามความต้องการของเด็กๆ และพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเด็กๆ และคุณครูผู้ดูแลเด็ก ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ซึ่งหากผู้ใดต้องการติดต่อบริจาคเพิ่มเติมสามารถบริจาคได้ที่โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา  21/13 รามอินทรา 34 แยก 19 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 โทร. 02 510 3625 , 02 510 4895 โทรสาร 02 943 6235 E-mail : cfbt.bkk@gmail.comวันอังคาร, ธันวาคม 12, 2560

“ลาดพร้าวจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนที่ 24”

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนที่ 24 เพื่อติดตามแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของเครือข่าย ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และร่วมพิจารณารายละเอียดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดโรงเรียนเครือข่ายที่ 24 สังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางสาวฐาริธกา จันทวรรณ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนที่ 24 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเพชรนพรัตน์ โรงเรียนเพชรถนอม เขตลาดพร้าว


"ลาดพร้าวร่วมพิธีปิดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนต้นกล้า"

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัล การแข่งขันฟุตซอลเยาวชนต้นกล้า เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเขตลาดพร้าว เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตลาดพร้าวให้มีสุขภาพแข็งแรง เสริมสร้างความสามารถในการเล่นกีฬา และห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนสร้างความสามัคคีให้แก่เด็กและเยาวชน โดยมีนางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เข้าร่วมพิธีฯ ณ โรงเรียนคลองทรงกระเทียม เขตลาดพร้าว