วันอังคาร, มกราคม 16, 2561

“ลาดพร้าว NOW! ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนของประชาชน”

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่เขตฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนของประชาชน กรณีเสียงรบกวนจากการเลี้ยงไก่  ได้มอบหมายฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขโดยเร็ว กรณีเสียงรบกวนจากการก่อสร้างอาคาร มอบหมายฝ่ายโยธาตรวจสอบและหามาตรการควบคุมมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียง กรณีป้ายโฆษณายื่นล้ำบาทวิถี ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจทำการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขตามอำนาจหน้าที่โดยเร็ว เพื่อสนับสนุนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร "NOW! ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที"วันอังคาร, มกราคม 09, 2561

"ลาดพร้าว NOW! ออกตรวจความเรียบร้อยภายในพื้นที่เขต"

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่เขตฯ ลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่เขต ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ และถนนมัยลาภ โดยได้ทำการแก้ไขกรณีพบทางเท้าชำรุด ได้จัดเจ้าหน้าที่หน่วยเบสท์ฝ่ายโยธา ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมทันที กรณีตรวจพบน้ำในคลองเสือน้อยเริ่มเน่าเสียและมีกลิ่นเหม็น จึงได้ประสานกับสำนักการระบายน้ำเพื่อร่วมกันแก้ไข ทั้งนี้ได้ตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชนตามที่ได้รับแจ้ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามนโยบาย "NOW! ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที" ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง)


วันจันทร์, ธันวาคม 25, 2560

“ลาดพร้าว NOW! Big Cleaning Day ในพื้นที่ชุมชน”

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ หมู่บ้านลาดพร้าววิลเลจ ถนนนาคนิวาส เขตลาดพร้าว ตามนโยบาย "NOW! ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที" ด้านความสะอาด (CLEAN) ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันทำความสะอาดย่านชุมชน ปลูกจิตสำนึกร่วมกัน และดูแลรักษาพื้นที่ให้สวยงาม พร้อมทั้งดำเนินการซ่อมแซมผิวการจราจรที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้สัญจรได้ตามปกติ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขตฯ เจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 9 ประธานชุมชน และชาวหมู่บ้านลาดพร้าววิลเลจ เข้าร่วมกิจกรรมฯ


"ลาดพร้าวออกตรวจพื้นที่พร้อมรับสถานการณ์กรณีน้ำท่วมขัง"

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ และนายรัฐธนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา ออกตรวจพื้นที่บริเวณซอยนาคนิวาส 48 และถนนโชคชัย 4 ซอย 54 แยก 25 เพื่อเตรียมการล่วงหน้าในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีน้ำท่วมขัง และอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) NOW! ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที


วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 21, 2560

"ลาดพร้าวคุมเข้ม! ออกตรวจร่วมเพื่อความปลอดภัยของประชาชน"

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวมอบหมายนางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ นำชุดปฏิบัติการร่วมด้านความปลอดภัยเขตลาดพร้าว ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สน.โชคชัย การไฟฟ้าเขตลาดพร้าว สถานีดับเพลิงลาดพร้าว อาสาสมัคร อปพร. เจ้าหน้าที่ทหาร ร.9 พัน 3 และเจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าว ออกตรวจร่วมตามโครงการการเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาที่สามารถ "ทำได้ ทำทันที" ณ ชุมชนนกแก้วน้อย 1,2 ถนนนาคนิวาส 24 เขตลาดพร้าว ขณะตรวจพบฝาท่อระบายน้ำชำรุด ถนนชำรุด มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาดำเนินการแก้ไขทันที ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน