วันพุธ, พฤษภาคม 23, 2561

พัฒนาคลองหลุมไผ่ (ซอยลาดปลาเค้า 66)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดเจ้าหน้าที่พัฒนาคลองหลุมไผ่ (ซอยลาดปลาเค้า 66) เข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร ช่วงหมู่บ้านอารียา - วัดไตรฯ


วันศุกร์, พฤษภาคม 18, 2561

ทำความสะอาดถนนภายในพื้นที่ เขตลาดพร้าวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ณ บริเวณถนนมัยลาภ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ ดำเนินการทำความสะอาดถนนภายในพื้นที่
เขตลาดพร้าวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ณ บริเวณถนนมัยลาภ

วันอังคาร, พฤษภาคม 15, 2561

“ลาดพร้าว แก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชนทันทีที่ได้รับแจ้ง”

“ลาดพร้าว  แก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชนทันทีที่ได้รับแจ้ง”

14 พฤษภาคม 2561
นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขทันทีที่ได้รับแจ้งจากประชาชน กรณีมีดินโคลนตกหล่นบนผิวจราจร บริเวณซอยอยู่เย็น ช่วงตั้งแต่คลองตาเร่งจนถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 03, 2561

"ลาดพร้าวทำความสะอาดถนนช่วยลดฝุ่นละอองภายในพื้นที่เขต"

"ลาดพร้าวทำความสะอาดถนนช่วยลดฝุ่นละอองภายในพื้นที่เขต"

2 พฤษภาคม 2561
นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ลงพื้นที่ดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อม และดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในพื้นที่เขต ตลอดจนเป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศให้มีปริมาณลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพี่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยได้ทำการล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า ณ บริเวณถนนลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว


วันจันทร์, เมษายน 30, 2561

เขตลาดพร้าวฝนตกปานกลาง

28 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น.
เขตลาดพร้าวฝนตกปานกลาง
นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่หน่วยเบสท์ฝ่ายโยธา และฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมขังและเหตุต้นไม้ล้ม บริเวณหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 1 ซึ่งขณะนี้มีน้ำท่วมขังเล็กน้อยบางจุด บริเวณหมู่บ้านร่มรื่น และหมู่บ้านเฟรนชิฟ โดยได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและควบคุมเครื่องเร่งสูบน้ำออกเต็มกำลังจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน