วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 22, 2560

เขตลาดพร้าวเตรียมรับมือปริมาณน้ำฝนในพื้นที่

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่หน่วยเบสท์ฝ่ายโยธาและฝ่ายรักษาความสะอาดฯ  ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดเครื่องสูบน้ำทุกจุดเพื่อควบคุมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และดำเนินการแก้ไขกรณีต้นไม้ล้มจากพายุฝนลมแรง ขณะนี้มีน้ำท่วมขังเล็กน้อยบางจุด เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องเร่งสูบน้ำออก เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน


 


 

วันอังคาร, มิถุนายน 13, 2560

ลาดพร้าวอำนวยความสะดวกประชาชนในการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรี

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสถานที่และให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยตั้งศูนย์รับฟังความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรี เพื่อรับ-ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตลาดพร้าว เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตลาดพร้าวรับทราบ ตลอดจนได้ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเขตลาดพร้าวรับทราบโดยทั่วกัน
วันศุกร์, มิถุนายน 09, 2560

จัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตลาดพร้าว

นายพินิต อารยะศิลปธร และนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่เขตฯ ลงพื้นที่ติดตามการจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตลาดพร้าว เพื่อติดตามสถานการณ์จุดอ่อนน้ำท่วมในพื้นที่เขต พร้อมช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ณ บริเวณชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 1 ถนนเสนานิคม เขตลาดพร้าววันศุกร์, มิถุนายน 02, 2560

เร่งระบายน้ำตามจุดต่างๆ

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 2 เนื่องจากระดับน้ำในคลองลาดปลาเค้า คลองโคกคราม-หลุมไผ่ ยังอยู่ในระดับที่สูง ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเร่งระบายน้ำตามจุดต่างๆ จนน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว


วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 25, 2560

เร่งทำการแก้ไขและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล จัดเจ้าหน้าที่หน่วยเบสท์เข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบและเดินเครื่องสูบน้ำทุกเครื่องเต็มพื้นที่ เนื่องจากฝนตกหนักสลับปานกลางติดต่อกันตลอดคืน คลองลาดพร้าวมีระดับน้ำสูงส่งผลให้คลองต่างๆ ในพื้นที่เขตลาดพร้าวก็มีระดับสูงทำให้การระบายน้ำไม่รวดเร็วเท่าที่ควร ซึ่งบริเวณที่ยังคงมีน้ำท่วมขังได้แก่
- ม.เสนานิเวศน์โครงการ 1 20-30 ซม.
- ม.เสนานิเวศน์โครงการ 2 15-20 ซม.
- ม.รวมโชค 10-20 ซม.
- ม.คงเพิ่มพูล 10-20 ซม.
- ม.ทองสถิตย์ 20-40 ซม.
- ม.เนียมกล่ำ 10-20 ซม.
- ถนนนาคนิวาสระหว่างซอย 36-42    15-20 ซม.
- ซอยโชคชัยสี่หลังกองปราบ 15-20 ซม.
- ถนนสุคนธสวัสดิ์ใกล้แยกตัดถนนประเสริฐมนูกิจ 10-20 ซม.
- ม.ร่มรื่น 10-20 ซม.

ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่หน่วยเบสท์ยังคงเร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

****แต่ปัญหาขณะนี้ระดับน้ำในคลองลาดพร้าวสูงมาก จนทำให้น้ำล้นคลองโครกคราม-หลุมไผ่ แล้วและคลองเสือน้อยก็กำลังจะล้นคลอง****

ทั้งนี้ได้ประสานสำนักการระบายน้ำให้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำโดยเร่งด่วน

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายเทศกิจลงพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเพื่อเร่งระบายน้ำ ประจำจุดเครื่องสูบน้ำทุกจุดในพื้นที่เขต กวาดไล่น้ำและเก็บขยะที่ขวางทางน้ำไหลหน้าตะแกรงท่อระบายน้ำ ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน 
โดยกำชับผช.ผอ.เขต หนฝ.ที่เกี่ยวข้องพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายเทศกิจ ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดที่มีน้ำท่วมขังเพื่อเร่งทำการแก้ไขและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำในคลองลาดพร้าวยังคงสูงส่งผลกระทบต่อการเร่งระบายน้ำในพื้นที่เขตลาดพร้าวโดยรวมเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการแก้ไขทันที
ที่ได้รับแจ้ง 


ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชน
ลาด
พร้าววิลเลจ ,ชุมชนพัฒนา ม.1,5 ซอยอนยู่เย็น ,ชุมชนสังสิทธิ์ วัดลาดพร้าวที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดที่มีน้ำท่วมขัง เพื่อเร่งทำการแก้ไขและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำในคลองลาดพร้าวยังคงสูง ส่งผลกระทบต่อการเร่งระบายน้ำในพื้นที่เขตลาดพร้าวโดยรวมสำนักงานเขตลาดพร้าว ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ เจ้าหน้าที่เขตกำลังเร่งแก้ไขอย่างเต็มกำลังความสามารถค่ะ


เจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดเหตุรถเสียบนถนนภายในพื้นที่เขต เพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ประชาชนฝ่ายสิ่งแวดล้อม แจกยาป้องกันและบรรเทาอาการน้ำกัดเท้า พร้อมยาทาป้องกันยุงกัด เนื่องจากมีน้ำรอการระบายท่วมขังปริมาณมาก ในบริเวณหมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ1