วันพุธ, มิถุนายน 20, 2561

ลาดพร้าวขอความร่วมมือไม่ขยะในที่ว่าเปล่า

ลาดพร้าวขอความร่วมมือไม่ขยะในที่ว่าเปล่า

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชน ไม่ทิ้งขยะในที่ว่างเปล่า เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและถูกสุขลักษณะ


วันพุธ, มิถุนายน 13, 2561

ลาดพร้าว เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุดในพื้นที่”

“ลาดพร้าว เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุดในพื้นที่”

12 มิถุนายน 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขกรณีฝาท่อระบายน้ำชำรุดในพื้นที่ บริเวณซอยนาคนิวาส 53 และบริเวณซอยโชคชัย 4 ที่ 78 แยก 21 เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


วันอาทิตย์, มิถุนายน 10, 2561

“รองผู้ว่าฯ กทม. ติดตามการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองโคกคราม-หลุมไผ่ และตรวจการทำงานสถานีสูบน้ำคลองเสือน้อย”

10 มิถุนายน 2561

นายจักกพันธุ์  ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองหลุมไผ่-คลองโคกคราม บริเวณซอยรามอินทรา 14 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ได้ประสานผู้รับเหมาให้ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณก่อสร้าง และลดผลกระทบต่อประชาชนที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง ในการนี้ ได้ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของสถานีสูบน้ำคลองเสือน้อย บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝน เพิ่มขีดความสามารถระบบระบายน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตลาดพร้าวและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว หัวหน้าฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตลาดพร้าว ให้การต้อนรับและร่วมตรวจติดตามฯลาดพร้าวดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4”

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น.
นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
มอบหมายนางสุวรรณ ศิริมุจลินท์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พร้อมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับชุมชน เขตลาดพร้าว ทีมที่ 3 ลงพื้นที่ครั้งที่ 4 ณ ชุมชนหมู่บ้านเพิ่มพูน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว ในเวทีที่ 4 สร้างการรับรู้ ปรับความคิด(Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา รู้เท่าทันเทคโนโลยี และร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด


วันอังคาร, มิถุนายน 05, 2561

การปฏิบัติงานตัดแต่งกิ่งต้นไม้ขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันเหตุอันตรายจากกิ่งไม้ต้นไม้หักโค่นล้

 นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว ตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานตัดแต่งกิ่งต้นไม้ขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันเหตุอันตรายจากกิ่งไม้ต้นไม้หักโค่นล้ม ในซอยลาดปลาเค้า 24 แขวงจรเจ้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 5 มิถุนายน 2561