วันพุธ, กรกฎาคม 19, 2560

เขตลาดพร้าว ขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ปี 2560"

เขตลาดพร้าว ขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ปี 2560"   นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนางสุวรรณ ศิริมุจลินท์ 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ลงพื้นที่ปฏิบัติการตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด เปิดเวทีประชาคม ในขั้นตอนที่ 7-9
ณ ชุมชนหมู่บ้านโอษธิศ 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

วันพุธ, กรกฎาคม 12, 2560

กิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่

สำนักงานเขตลาดพร้าว จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางสุวรรณ ศิริมุจลินท์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการลาดพร้าวเมืองสะอาด ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยวิถีพอเพียง ณ ชุมชนหมู่บ้านเลิศอุบล 4 เขตลาดพร้าววันศุกร์, กรกฎาคม 07, 2560

ออกตรวจร่วมตามโครงการ "การเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน"

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นำ พ.ต.ท. พรทวี สมวงค์  รองผู้กำกับการฝ่ายป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย และชุดปฏิบัติการร่วมด้านความปลอดภัยเขตลาดพร้าว ประกอบด้วย
-เจ้าหน้าที่ทหาร ช.พัน 1 รอ.
-เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขตลาดพร้าว
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.โชคชัย
-เจ้าหน้าที่ดับเพลิง สถานีดับเพลิงลาดพร้าว
-เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร อปพร.
-เจ้าหน้าที่อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยยาเสพติดฯ
-เจ้าหน้าที่สำนักเขตที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจร่วมตามโครงการ "การเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน" ณ ชุมชนหมู่บ้าน ช.อมรพันธ์ 9 ขณะตรวจ
-พบฝาท่อระบายชำรุด จำนวน 3 จุด (ฝ่ายโยธาได้ทำการตรวจสอบและเปลี่ยนฝาใหม่ให้แล้วจำนวน 1 จุด อีก 2 จุด จะเข้าดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็ว)
-พบถนนชำรุด จำนวน 3 จุด (ฝ่ายโยธาได้ทำการซ่อมแซมโดยลงแอสฟัลต์)
-พบว่าต้นไม้มีกิ่งไม้ขึ้นรกตลอดชุมชน (ฝ่ายรักษาฯ จะเข้าดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็ว)
-พบไฟฟ้าส่องสว่างดับจำนวน 3 ดวง (การไฟฟ้าได้ทำการตรวจสอบและแก้ไขให้แล้วทันที)วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 22, 2560

เขตลาดพร้าวเตรียมรับมือปริมาณน้ำฝนในพื้นที่

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่หน่วยเบสท์ฝ่ายโยธาและฝ่ายรักษาความสะอาดฯ  ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดเครื่องสูบน้ำทุกจุดเพื่อควบคุมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และดำเนินการแก้ไขกรณีต้นไม้ล้มจากพายุฝนลมแรง ขณะนี้มีน้ำท่วมขังเล็กน้อยบางจุด เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องเร่งสูบน้ำออก เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน


 


 

วันอังคาร, มิถุนายน 13, 2560

ลาดพร้าวอำนวยความสะดวกประชาชนในการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรี

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสถานที่และให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยตั้งศูนย์รับฟังความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรี เพื่อรับ-ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตลาดพร้าว เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตลาดพร้าวรับทราบ ตลอดจนได้ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเขตลาดพร้าวรับทราบโดยทั่วกัน