วันอังคาร, พฤศจิกายน 21, 2560

"ลาดพร้าว NOW! ลงพื้นที่แก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน"

20 พฤศจิกายน 2560
นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่เขตลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณถนนสุคนธสวัสดิ์ ซอยสตรีวิทยา2 และถนนประเสริฐมนูกิจพร้อมตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนทันที ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนนโยบาย "NOW! ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที" ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 16, 2560

“ลาดพร้าวเตรียมสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่ในพื้นที่ 11 ไร่

“ลาดพร้าวเตรียมสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่ในพื้นที่ 11 ไร่ ณ ซอยอยู่เย็น ถนนประดิษฐ์มนูธรรม”

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายรัฐธนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา วิศวกรและสถาปนิกเขตฯ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการปรับที่ดินเพื่อเตรียมโครงการสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่ในพื้นที่ 11 ไร่ บริเวณซอยอยู่เย็น ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตลาดพร้าว พลิกฟื้นพื้นดินรกร้างว่างเปล่าให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่องความปลอดภัย (Community) เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวเป็นพื้นที่โปร่ง ทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างร่มเงาให้แก่ประชาชนชาวลาดพร้าวอีกด้วย

วันพุธ, พฤศจิกายน 08, 2560

ชมทุ่งดาวเรือง

พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายให้นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาเยี่ยมชมทุ่งดาวเรืองพร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าวที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ พลิกฟื้นผืนดินรกร้างว่างเปล่าให้กลายเป็นทุ่งดาวเรือง @ เขตลาดพร้าว ด้านหลังโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ถนนประเสริฐมนูกิจ เขตลาดพร้าว ขึ้นมาอีกครั้ง โดยมีดอกดาวเรือง จำนวน 19,999 ต้น ในพื้นที่ 10 ไร่ ซึ่งขณะนี้ ดอกดาวเรืองทั้ง 10 ไร่ ได้ออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งเต็มทั่วพื้นที่และจะบานต่อไปจนถึงปลายเดือน พฤศจิกายน 2560 โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจร่วมกันชื่นชมและเก็บภาพความทรงจำกับทุ่งดอกดาวเรืองที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร กับบรรยากาศ “ เที่ยวลาดพร้าว รับลมหนาว ชมดาวเรือง”

วันอังคาร, ตุลาคม 24, 2560

"ลาดพร้าวจัดเตรียมสิ่งของพระราชทานแก่จิตอาสาเฉพาะกิจ"

"ลาดพร้าวจัดเตรียมสิ่งของพระราชทานแก่จิตอาสาเฉพาะกิจ"

22 ตุลาคม 2560
นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นางสุุวรรณ ศิริมุจลินท์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ นายสมบัติ สิงห์พรม หัวหน้าฝ่ายปกครอง นายรัฐธนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา ติดตามการดำเนินงานจัดสิ่งของพระราชทานแก่จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตลาดพร้าว เพื่อมอบให้แก่จิตอาสาเฉพาะกิจ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถชั้น 1 สำนักงานเขตลาดพร้าว


วันศุกร์, ตุลาคม 20, 2560

“ลาดพร้าวตรวจจุดติดตั้งไฟฟ้าสถานีสูบน้ำคลองเสือน้อย”

“ลาดพร้าวตรวจจุดติดตั้งไฟฟ้าสถานีสูบน้ำคลองเสือน้อย”

19 ตุลาคม 2560 
นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายรัฐธนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ ลงพื้นที่ร่วมตรวจจุดติดตั้งไฟฟ้าบริเวณสถานีสูบน้ำคลองเสือน้อยฝั่งถนนประดิษฐ์มนูธรรม เพื่อให้การสร้างสถานีสูบน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็ว และช่วยในการเร่งระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ตามนโยบาย “NOW! ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร