วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 20, 2559

พิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายพินิต อารยะศิลปธร  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำหัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ข้าราชการและลูกจ้างเขตลาดพร้าว ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกราบสังขารหลวงปู่หลอด ปโมทิโต ณ วัดสิริกมลาวาส
ถนนลาดพร้าว วังหิน เขตลาดพร้าว

วันอังคาร, ตุลาคม 18, 2559

ผู้บริหารและข้าราชการ ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้บริหารและข้าราชการ ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ สำนักงานเขตลาดพร้าว
วันอังคาร, ตุลาคม 11, 2559

ผู้บริหารเขตลาดพร้าวตรวจระดับน้ำในพื้นที่

นายพินิต อารยะศิลปธร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำหัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ออกตรวจดูระดับน้ำในคลองทรงกระเทียม และตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาบริเวณ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
 และซอยแยกวันพุธ, ตุลาคม 05, 2559

ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

นางสาวิตรี สุขสงวนประธานคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะที่ 5 พร้อมด้วยนางสาวปิยธิดา สมุทระประภูต ผู้ตรวจราชการสูง นำคณะกรรมการฯ จากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงาน ก.ก. สำนักการคลัง สำนักงบประมาณฯ สำนักงานตรวจสอบภายใน และกองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของสำนักงานเขตลาดพร้าว โดยมีนายพินิต อารยะศิลปธร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ให้การต้อนรับ วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานเขตลาดพร้าววันพุธ, กันยายน 28, 2559

ร่วมกิจกรรม “เขตลาดพร้าวรวมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก”

นายสุทิน วิกัยกิจ
 ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
 พร้อมด้วยนายพินิต อารยะศิลปธร นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำผู้บริหารเขตฯ เจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าว กรรมการชุมชน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 เจ้าหน้าที่ทหาร ร.1 พัน 2 รอ. เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร อปพร. และอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเขตลาดพร้าว ร่วมกิจกรรม “เขตลาดพร้าวรวมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก” และมอบรางวัลการประกวดกิจกรรมตามโครงการ “นักเรียนเขตลาดพร้าวเต็มพิกัด ร่วมกำจัดยุงลาย” เพื่อตระหนักถึงภัยที่เกิดจากยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อไข้เลือดออก ณ สำนักงานเขตลาดพร้าว
26 กันยายน 2559