วันอังคาร, พฤศจิกายน 22, 2559

“รวมพลังแห่งความภักดีเขตลาดพร้าว”

นายพินิต อารยะศิลปธร  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร
และประชาชนเขตลาดพร้าว ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ถวายสัตย์ปฏิญาณแสดง
ความจงรักภักดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตลาดพร้าว
22 พฤศจิกายน 2559 : เวลา 08.00 น.
วันอังคาร, พฤศจิกายน 15, 2559

"ตรวจตราความเรียบร้อยงานลอยกระทง"

นายพินิต อารยะศิลปธร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ ร่วมกับ พันตำรวจเอกสุพล ค้ำชู ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ลงพื้นที่ร่วมตรวจตราความเรียบร้อยงานเทศกาลลอยกระทงในเขตลาดพร้าว บริเวณท่าน้ำวัดลาดพร้าววันอังคาร, พฤศจิกายน 08, 2559

ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

นายพินิต อารยะศิลปธร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และหัวหน้าฝ่ายการคลัง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในงานถวายราชสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวง
7 พฤศจิกายน 2559 : 18.00 - 19.30 น.
วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 03, 2559

ผู้บริหารเขตลาดพร้าวออกตรวจพื้นที่

นายพินิต อารยะศิลปธร  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำหัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เจ้าหน้าที่ฝ่าย
สิ่งแวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ออกตรวจพื้นที่ และตรวจสอบเพื่อ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน บริเวณถนนโชคชัย4 ถนนสตรีวิทยา2
และถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตลาดพร้าว เมื่อเช้าวันนี้วันอังคาร, ตุลาคม 25, 2559

ผู้บริหารเขตลาดพร้าวออกตรวจร่วม โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

นายพินิต อารยะศิลปธร ผช.ผอ.เขต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว 
พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว ว่าที่ร้อยตรีเสนีย์ สุวรรณ์ทอง
ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง สนง.ปปส.กทม. นายสมบัติ สิงห์พรม หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสุวรรณ ศิริมุจลินทร์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และชุดปฏิบัติการร่วมด้านความปลอดภัย
เขตลาดพร้าว ประกอบด้วย
-เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขตลาดพร้าว
-เจ้าหน้าที่ทหาร ร.1 พัน 2 รอ.
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.โชคชัย
-เจ้าหน้าที่ ปปส. กทม.
-เจ้าหน้าที่ดับเพลิง สถานีดับเพลิงลาดพร้าว
-เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร อปพร.
-เจ้าหน้าที่อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยฯ
-เจ้าหน้าที่เขต ฝ่ายโยธา, ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ, ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ, ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายรักษาฯ และฝ่ายเทศกิจ ออกตรวจร่วมตามโครงการ "การเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน" ณ ชุมชนพุ่มโพธิ์กลาง

ขณะตรวจพบ
-ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ จำนวน 1 จุด (ฝ่ายโยธาจะดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  เพื่อให้เข้ามาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มโดยเร็ว)
-ไฟฟ้าส่องสว่างดับ จำนวน 1 ดวง (การไฟฟ้าฯ ได้ทำการตรวจสอบและแก้ไข