วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 12, 2560

"ลาดพร้าวลงพื้นที่คุมเข้ม ตรวจร่วมฯด้านความปลอดภัย"

"ลาดพร้าวลงพื้นที่คุมเข้ม ตรวจร่วมฯด้านความปลอดภัย"

11 ตุลาคม 2560 เวลา 18.30 น.
นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ และนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำชุดปฏิบัติการร่วมด้านความปลอดภัยเขตลาดพร้าว ประกอบด้วย
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.โชคชัย
-เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยรักษาความสงบ
 กองพันทหารช่างที่ 9
-เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขตลาดพร้าว
-เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร อปพร.
-เจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าว ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายโยธา ฝ่ายปกครอง ฝ่ายรักษาความสะอาด ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายพัฒนาชุมชน
ออกตรวจร่วมตามโครงการการเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาที่สามารถ "ทำได้ ทำทันที" ณ ชุมชนมหาลาภ ถนนโชคชัย 4 (14) เขตลาดพร้าว
ตรวจสอบถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งพร้อมทั้ง
แนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้น, ฝาท่อระบายน้ำชำรุด 1 จุด, ไฟฟ้าส่องสว่างดับ จำนวน 12 ดวง, ตรวจพบป้ายบอกซอยชำรุด จำนวน 1 ป้าย และพบถนนชำรุด จำนวน 2 จุด จึงทำการแก้ไขโดยทันที เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

วัชรา พิชยสิริ ปชส.ขลพ.รายงาน

วันศุกร์, ตุลาคม 06, 2560

ปิดให้บริการงานทะเบียน วันเสาร์ที่ 14 ต.ค. 2560

ปิดให้บริการงานทะเบียน วันเสาร์ที่
14 ต.ค. 2560

ประกาศ

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตลาดพร้าว ปิดให้บริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
ในวันเสาร์ที่ 14 ต.ค. 2560 

โดยจะเปิดให้บริการเฉพาะ " รับแจ้งตาย "
ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. เท่านั้น

วันพุธ, ตุลาคม 04, 2560

เตรียมพร้อมรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาเพิ่ม

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นายรัฐธนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตรวจติดตามระดับน้ำในคลองลาดพร้าวที่มีระดับสูง และการเร่งระบายน้ำเพื่อลดระดับน้ำในคลองโคกคราม-หลุมไผ่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณซอยเลขคี่ของถนนประเสริฐมนูกิจทางตอนเหนือของพื้นที่เขตลาดพร้าว และเตรียมพร้อมรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาเพิ่มในช่วงนี้


วันอังคาร, กันยายน 19, 2560

ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ ออกตรวจพื้นที่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่เขตฯ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชน กรณีประชาชนนำเศษวัสดุและขยะมาสะสมไว้ภายในบ้าน บริเวณถนนสตรีวิทยา 2 ซอย 10 ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ทำการขนย้ายเศษวัสดุและขยะดังกล่าวออกจากที่สาธารณะเรียบร้อยแล้ว กรณีประชาชนร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการต่อเติมบ้าน บริเวณถนนเสนานิคม 1 ซอย 119 ซึ่งได้ชี้แจงและทำความเข้าใจกับเจ้าของบ้านเพื่อทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และได้ทำการตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณถนนเสนานิคม 1 ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนนโยบาย “NOW! ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันศุกร์, กันยายน 15, 2560

ตรวจเยี่ยมการเพาะต้นกล้าดาวเรือง ณ บริเวณลานหนองนางมา

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นายรัฐธนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเพาะต้นกล้าดาวเรือง ณ บริเวณลานหนองนางมา และตรวจเยี่ยมการปลูกต้นดาวเรือง จำนวน 19,999 ต้น ณ บริเวณริมถนนประเสริฐมนูกิจ หลังโรงเรียนสตรีวิทยา 2 พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเพาะต้นกล้าและดูแลการปลูกต้นดาวเรืองในบริเวณดังกล่าว เพื่อให้ดอกดาวเรืองออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป อันเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้