วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 22, 2560

เขตลาดพร้าวเตรียมรับมือปริมาณน้ำฝนในพื้นที่

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่หน่วยเบสท์ฝ่ายโยธาและฝ่ายรักษาความสะอาดฯ  ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดเครื่องสูบน้ำทุกจุดเพื่อควบคุมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และดำเนินการแก้ไขกรณีต้นไม้ล้มจากพายุฝนลมแรง ขณะนี้มีน้ำท่วมขังเล็กน้อยบางจุด เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องเร่งสูบน้ำออก เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน


 


 

วันอังคาร, มิถุนายน 13, 2560

ลาดพร้าวอำนวยความสะดวกประชาชนในการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรี

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสถานที่และให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยตั้งศูนย์รับฟังความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรี เพื่อรับ-ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตลาดพร้าว เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตลาดพร้าวรับทราบ ตลอดจนได้ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเขตลาดพร้าวรับทราบโดยทั่วกัน
วันศุกร์, มิถุนายน 09, 2560

จัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตลาดพร้าว

นายพินิต อารยะศิลปธร และนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่เขตฯ ลงพื้นที่ติดตามการจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตลาดพร้าว เพื่อติดตามสถานการณ์จุดอ่อนน้ำท่วมในพื้นที่เขต พร้อมช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ณ บริเวณชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 1 ถนนเสนานิคม เขตลาดพร้าววันศุกร์, มิถุนายน 02, 2560

เร่งระบายน้ำตามจุดต่างๆ

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 2 เนื่องจากระดับน้ำในคลองลาดปลาเค้า คลองโคกคราม-หลุมไผ่ ยังอยู่ในระดับที่สูง ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเร่งระบายน้ำตามจุดต่างๆ จนน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว