วันศุกร์, สิงหาคม 31, 2561

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

วันที่ 31 สิงหาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ตัดแต่งกำจัดหญ้าวัชพืชและจัดเก็บเศษขยะวัสดุ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะที่ดี บริเวณถนนสุคนธสวัสดิ์ ชุมชนหมู่บ้านเรือนทอง 3และใต้ทางด่วนถนนประดิษฐ์มนูธรรม

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าว ซ่อมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำชำรุดและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุดในพื้นที่”

“ลาดพร้าว ซ่อมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำชำรุดและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุดในพื้นที่”

31 สิงหาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขทันทีกรณีขอบบ่อพักท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยลาดพร้าววังหิน 79 และกรณีฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยนกแก้วน้อย 1, 2 เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าว! ตรวจสถานบันเทิง หากพบฝ่าฝืนดำเนินการทางกฎหมายทันที"

"ลาดพร้าว! ตรวจสถานบันเทิง หากพบฝ่าฝืนดำเนินการทางกฎหมายทันที"

        นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำนางสาวจรวย มัฆะเนมี หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าว  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรายได้ และฝ่ายปกครอง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยรักษาความสงบกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 9 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงลาดพร้าว

       ร่วมตรวจแบบบูรณาการ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ติดตามผลการแก้ไขของสถานประกอบการ พร้อมตรวจสอบการป้องกันปัญหาอัคคีภัยและด้านสุขลักษณะ ณ สถานประกอบการบริเวณถนนโชคชัย 4 และถนนลาดพร้าว วังหิน 

        เพื่อกำชับให้ผู้ประกอบการสถานบันเทิงและเจ้าของอาคาร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและบรรเทาภยันตรายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้อาคาร พร้อมแนะนำให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบาย “ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านความปลอดภัย (Community)

30 สิงหาคม 2561 

ภาพ / ข่าว : วัชรา พิชยสิริ เขตลาดพร้าว 

วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 30, 2561

กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตลาดพร้าว พัฒนาทำความสะอาดคลองเสือน้อย ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตลาดพร้าว พัฒนาทำความสะอาดคลองเสือน้อย ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" 


     วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. นางสาวศศิชา  ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว ประธาน กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาทำความสะอาดคลองเสือน้อย มีความกว้าง 6 - 10 เมตร ความยาว 1,900 เมตร โดยดำเนินการจัดเก็บขยะ ผักตบชวา ตัดแต่งกิ่งไม้ และวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์กับประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมคลอง     


     โดยมีคณะผู้บริหารเขตลาดพร้าว ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904 โดย พล.1 รอ. (ร.11 พัน.1 รอ.) กองร้อยรักษาความสงบเขตลาดพร้าว (ร.9 พัน 1) เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตลาดพร้าว เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 เขตลาดพร้าว และเหล่าประชาชนจิตอาสา รวมทั้งสิ้น 272 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันพุธ, สิงหาคม 29, 2561

“ลาดพร้าว ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่”

“ลาดพร้าว ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่”


28 สิงหาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่ บริเวณหมู่บ้านสวนผึ้ง ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่และเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

วันอังคาร, สิงหาคม 28, 2561

ลาดพร้าว อำนวยการจราจรขณะฝนตกในพื้นที่

ลาดพร้าว อำนวยการจราจรขณะฝนตกในพื้นที่

        28 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น.

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และนายภควัฒน์ ภัทรวาณิชย์ หัวฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร หลังฝนตกในพื้นที่ บริเวณแยกทางเข้าหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ1พร้อมให้เจ้าหน้าที่่เทศกิจช่วยเหลือประชาชนบริเวณดังกล่าว เพื่อบรรเทาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนในเบื้องต้น และตรวจตราทุกพื้นที่บริเวณอื่นจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ การจราจรคล่องตัว ไม่มีปัญหา ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

“ลาดพร้าว พัฒนาลำรางสาธารณะหลังหมู่บ้านราณี 2”

“ลาดพร้าว พัฒนาลำรางสาธารณะหลังหมู่บ้านราณี 2”

28 สิงหาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนดำเนินการจัดเก็บขยะ กำจัดผักตบชวา วัชพืช และตัดกิ่งไม้ พัฒนาทำความสะอาดบริเวณลำรางสาธารณะหลังหมู่บ้านราณี 2 ระยะทางประมาณ 200 เมตร

วันจันทร์, สิงหาคม 27, 2561

ลาดพร้าว ตรวจติดตามระดับน้ำในคลองและสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตอย่างต่อเนื่อง"

"ลาดพร้าว ตรวจติดตามระดับน้ำในคลองและสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตอย่างต่อเนื่อง"


27 สิงหาคม 2561 

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นายรัฐธนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตรวจระดับน้ำในคลองเสือน้อยและสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตพบว่า ระดับน้ำในคลองมีระดับค่อนข้างสูง โดยประสานสถานีสูบน้ำ สำนักการระบายน้ำเร่งลดระดับน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่ทางสำนักงานเขตลาดพร้าวเร่งระบาย และแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว โดยได้มีการติดตามแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าว ลงหินคลุกซ่อมแซมผิวการจราจรชำรุดในพื้นที่”

“ลาดพร้าว ลงหินคลุกซ่อมแซมผิวการจราจรชำรุดในพื้นที่”


26 สิงหาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการลงหินคลุกซ่อมแซมผิวการจราจรชำรุด  บริเวณซอยสุคนธสวัสดิ์ 26 เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

วันที่ 26 สิงหาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ตัดแต่งกำจัดหญ้าวัชพืชและจัดเก็บเศษขยะวัสดุ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะที่ดี บริเวณชุมชนสันติสุขและซอยประดิษฐ์มนูธรรม 23,25

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

วันศุกร์, สิงหาคม 24, 2561

“ลาดพร้าว ซ่อมแซมผิวการจราจรชำรุดในพื้นที่

“ลาดพร้าว ซ่อมแซมผิวการจราจรชำรุดในพื้นที่”

24 สิงหาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมผิวการจราจรชำรุด  บริเวณถนนเสนานิคม 1 เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าวประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2561” 23 สิงหาคม 2561 เวลา

ลาดพร้าวประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2561”

23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น.

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2561 เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาชุมชน รับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาในชุมชน ซึ่งก่อนเริ่มวาระการประชุมมีการแสดงธรรมเทศนา จากท่านพระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล เจ้าคณะเขตลาดพร้าว ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขตฯ ผู้แทนหน่วยงานภายนอก ประธานชุมชน และผู้แทนจากชุมชนในพื้นที่เขตลาดพร้าว เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตลาดพร้าว

“ลาดพร้าวติดตามการปฏิบัติงานข้อราชการเร่งด่วน”


24 สิงหาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามข้อราชการเร่งด่วน เรื่องการตรวจติดตามราชการตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2) การเตรียมความพร้อมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ติดตามความคืบหน้ากรณีตลาดอมรพันธ์ 9 และ กรณีการปรับปรุงซอยนาคนิวาส 57 พร้อมรายงานปัญหาและอุปสรรค ติดตามแนวทางการดำเนินการกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และคณะผู้บริหารเขตฯ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตลาดพร้าว

ภาพ / ข่าว : สุกัญญา เอี่ยมอธิพงษ์ ปชส. เขตลาดพร้าว

วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 23, 2561

“ลาดพร้าว ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่”

“ลาดพร้าว ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่”

23 สิงหาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่ บริเวณหมู่บ้านราณี 2 ซอย 5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่และเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าว ตั้งป้ายประกาศแจ้งห้ามฝ่าฝืนระเบียบการใช้ทางเท้าของกรุงเทพ

"ลาดพร้าว ตั้งป้ายประกาศแจ้งห้ามฝ่าฝืนระเบียบการใช้ทางเท้าของกรุงเทพมหานคร"

23 สิงหาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  

มอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการติดตั้งป้ายประกาศเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของผู้ประกอบการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ทำการค้าออกไปให้พ้นจากทางเท้าทันที บริเวณซอยประดิษฐ์มนูธรรม 25 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม  อีกทั้งได้สั่งการให้ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่คอยกวดขันเรื่องการตั้งแผงค้า และห้ามรถเข็นจอดขายกีดขวางการจราจรและทางเท้าอย่างเด็ดขาด  โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และสนับสนุนนโยบาย "NOW moving forward ทำจริง เห็นผลจริง" ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ: ฝ่ายเทศกิจ / ข่าว : วัชรา พิชยสิริ  รายงาน

ลาดพร้าว ให้ความสำคัญการติดตามเฝ้าระวัง แก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่

ลาดพร้าว ให้ความสำคัญการติดตามเฝ้าระวัง แก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่

23 สิงหาคม  2561 

นางสาวศศิชา  ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว 

มอบหมายให้ นางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตลาดพร้าว (ศป.ปส.ข.) ครั้งที่ 4/2561 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่เขตลาดพร้าว และแสดงความยินดีกับรางวัลจากการประกวดการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดระดับเขต ประเภทรักษามาตรฐาน ประจำปี พ.ศ. 2560 เป็นรางวัลรองชนะเลิศ และเข้ารับรางวัลเมื่อ 25 มิถุนายน 2561 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นท์ เขตหลักสี่ กทม. 

       การประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมรายงานสถานการณ์ และผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ช่วงเดือนมิถุนายน 2561 ถึง เดือนสิงหาคม 2561 รวมไปถึงสถิติการจับกุมคดียาเสพติดในพื้นที่ การดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นชุมชนเป้าหมาย การเฝ้าระวัง และการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มีการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติด การติดตาม ร่วมกันระวังภัยยาเสพติดในด้านต่างๆ ตามโครงการจัดระเบียบสังคม โครงการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดยาเสพติด การออกตรวจสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช. ที่ 22/2558 เป็นการผนึกกำลังของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ของกรุงเทพมหานคร อาทิ สำนักงาน ปปส.กทม. สำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 7  สำนักอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว สำนักงานเขตลาดพร้าว หน่วยงานภาครัฐ อาทิ สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม กองร้อยรักษาความสงบเขตลาดพร้าว อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตลาดพร้าว อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตลาดพร้าว และภาคเอกชน อาทิ สโมสรกีฬาเขตลาดพร้าว เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเขตลาดพร้าว ชมรมพลังแผ่นดินท้องถิ่นท้องที่สามัคคีเขตลาดพร้าว ชมรมผู้นำชุมชนเขตลาดพร้าว บริษัทสกินอคร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น ร่วมกันปฏิบัติงานแบบบูรณาการ เพื่อการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟูด้านยาเสพติดให้ได้ผลดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตลาดพร้าว

ภาพ/ข่าว : วัชรา พิชยสิริ รายงาน

วันพุธ, สิงหาคม 22, 2561

ลาดพร้าวร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ

ลาดพร้าวร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ

"Big cleaning day"


วันที่ 22 สิงหาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้นางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวและนายเริงศักดิ์ ยศประยูร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดจิตอาสา จำนวน 50 คน มีผู้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้รวม 3000 คน ร่วมล้างทำความสะอาดพื้นลานจอดรถขนส่ง เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะที่ดี ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(จตุจักร)

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

“ลาดพร้าวติดตามการตอกเสาเข็มสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว"

“ลาดพร้าวติดตามการตอกเสาเข็มสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว"


22 สิงหาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และนายรัฐธนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตรวจติดตามการตอกเสาเข็มสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว บริเวณบริษัทฉัตรชัยไม้น้ำ ซอยลาดปลาเค้า 5 - 9  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาฯ สำนักงานเขตลาดพร้าว ตัดต้นอโศกอินเดียจำนวน 12 ต้น เพื่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว เพิ่มขีดความสามารถระบบระบายน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตลาดพร้าวและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

"ลาดพร้าว! จับจริง ปรับจริง ผู้ฝ่าฝืนขับขี่บนทางเท้าและทางจักรยาน วันนี้"

"ลาดพร้าว! จับจริง ปรับจริง  ผู้ฝ่าฝืนขับขี่บนทางเท้าและทางจักรยาน วันนี้"


นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว

มอบหมายให้ นายภควัฒน์ ภัทรวาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ ลงพื้นที่กวดขันผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางจักรยาน จึงดำเนินการตักเตือนและให้แก้ไข พร้อมจับปรับบริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว เพื่อความ เป็นระเบียบเรียบร้อยตามโครงการ 5 ไม่  และเป็นไปตามนโยบาย Now Moving Forward>>> ทำจริง เห็นผลจริง ของผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร(พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง)

22 สิงหาคม 61

ภาพ.ฝ่ายเทศกิจ

ข่าว: วัชรา พิชยสิริ เขตลาดพร้าว รายงาน

วันอังคาร, สิงหาคม 21, 2561

ลาดพร้าว ตรวจสอบดูแลความปลอดภัย"

"ลาดพร้าว  ตรวจสอบดูแลความปลอดภัย"


     นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  มอบหมายหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจเขตลาดพร้าวชุดกลางคืนดำเนินการตรวจประสิทธิภาพกล้อง CCTV และตรวจจุดเสี่ยงภัยพื้นที่เขต และดำเนินการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ

            โดยกำชับให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตามจุดต่างๆในพื้นที่เขตลาดพร้าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันอันตราย เหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น ช่วยเหลือประชาชน และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในทันที ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย "NOW moving forward ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


20 สิงหาคม 2561 

ภาพ:ฝ่ายเทศกิจ

ข่าว:ปชส.เขตลาดพร้าว รายงาน

ลาดพร้าว นัดพบผู้ประกอบการร้านค้า ชี้แจงและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย"

"ลาดพร้าว นัดพบผู้ประกอบการร้านค้า ชี้แจงและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย"

20 สิงหาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ   พร้อมด้วยนายภควัฒน์ ภัทรวาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ดำเนินการเรียกประชุมชี้แจง จัดระเบียบผู้ค้าจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ณ บริเวณซอยเสนานิคม 40 และหมู่บ้านอมรพันธ์ 9 โดยได้ดำเนินการตามมาตรการตามขั้นตอนของกฎหมาย ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  ประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนที่ 2  ว่ากล่าวตักเตือน

(ซึ่งเจ้าหน้าที่เทศกิจ ได้ดำเนินการตามขั้นตอน 1และ 2 ไปแล้วก่อนหน้านี้ จึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3) ขั้นตอนที่ 3 กวดขันจับกุมและเปรียบเทียบปรับผู้ค้าที่จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535  

        ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนนโยบาย "NOW moving forward ทำจริง เห็นผลจริง" ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ: ฝ่ายเทศกิจ / ข่าว : วัชรา พิชยสิริ ปชส.เขตลาดพร้าว รายงาน

วันจันทร์, สิงหาคม 20, 2561

ลาดพร้าวล้างจุดพักขยะ

ลาดพร้าวล้างจุดพักขยะ


วันที่ 20 สิงหาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดจุพักขยะบทางเท้า  เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะที่ดี บริเวณโชคชัย4 ถนนลาดพร้าววังหิน ถนนนาคนิวาส ถนนสุคนธสวัสดิ์และถนนประดิษฐ์มนูธรรม

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

“ลาดพร้าว ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่”

“ลาดพร้าว ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่”


20 สิงหาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่ บริเวณซอยลาดปลาเค้า 14 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่และเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าวยินดีให้บริการ ทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วยติดเตียง”

“ลาดพร้าวยินดีให้บริการ ทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วยติดเตียง”

20 สิงหาคม 2561

          นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายนรินทร์  ตันถาวร หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตลาดพร้าว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ดำเนินการตามนโยบายการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา หรือ ผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ที่มีความจำเป็นต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนแสดงตนในกรณีเร่งด่วน ออกหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ในสถานที่ต่างๆ เช่น บ้าน โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตามที่ได้แจ้งความจำนงไว้ โดยดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงภายในพื้นที่เขตลาดพร้าว จำนวน 1 ราย ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อขอรับบริการได้สำนักงานเขต หรือส่วนบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านคุณภาพชีวิตที่ดี (Care) ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

          ภาพ : ฝ่ายทะเบียน / ข่าว : สุกัญญาฯ ปชส.เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าวล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ

ลาดพร้าวล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ


วันที่ 18 สิงหาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศบริเวณถนนลาดพร้าววังหิน

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

วันศุกร์, สิงหาคม 17, 2561

ลาดพร้าวประชาสัมพันธ์ติดตามผลการดำเนินการโครงการสถานีบริการนำ้มันรวบรวมขยะอันตรายระหว่างกรุงเทพมหานคร กับ บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทยจำกัด

ลาดพร้าวประชาสัมพันธ์ติดตามผลการดำเนินการโครงการสถานีบริการนำ้มันรวบรวมขยะอันตรายระหว่างกรุงเทพมหานคร กับ บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทยจำกัด


วันที่ 17 สิงหาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และติดตามผลการดำเนินการโครงการสถานีบริการนำ้มันรวบรวมขยะอันตรายโดยมอบสติ๊กเกอร์สื่อประชาสัมพันธ์การลดปริมาณขยะอันตรายณ สถานีบริการนำ้มันเชลล์สาขาถนนลาดพร้าววังหิน และสาขาถนนนาคนิวาส เพือนำขยะอันตรายไปกำจัดอย่างถูกวิธีและ

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าว ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่”

“ลาดพร้าว ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่”


16 สิงหาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่ บริเวณซอยโชคชัย 4 แยก 20 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่และเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าวพัฒนาทำความสะอาดโครงการสวยในซอย

ลาดพร้าวพัฒนาทำความสะอาดโครงการสวยในซอย


วันที่ 16 สิงหาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ตัดแต่งกำจัดหญ้าวัชพืชและจัดเก็บเศษขยะวัสดุ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะและสิ่งแวดล้อมที่ดี บริเวณซอยลาดปลาเค้า24

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

“ลาดพร้าวยินดีให้บริการ ทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วยติดเตียง”


16 สิงหาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง ออกหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ จนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านคุณภาพชีวิตที่ดี (Care) ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ภาพ : ฝ่ายทะเบียน / ข่าว : สุกัญญาฯ ปชส.เขตลาดพร้าว

"ลาดพร้าว ! รับทราบปัญหาเร่งด่วนของโรงเรียนเพื่อแก้ไข พร้อมมอบนโยบายทุกฝ่ายดูแลประชาชน และปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด"

"ลาดพร้าว ! รับทราบปัญหาเร่งด่วนของโรงเรียนเพื่อแก้ไข พร้อมมอบนโยบายทุกฝ่ายดูแลประชาชน และปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด"

      นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเขตฯ ครั้งที่ 14/2561 เพื่อมอบหมายการปฏิบัติงานในแต่ละด้าน โดยกำชับให้ทุกฝ่ายดำเนินการตรวจสอบแก้ไข โดยเร็ว ให้ทุกฝ่ายตรวจสอบปฏิบัติงานในเชิงรุก ขอให้ติดตามสถานการณ์ไข้เลือดออก ติดตามงบประมาณของคณะกรรมการติดตามงบประมาณระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามประมาณการ เรื่องร้องทุกข์ 1555 และ Line @ อัศวินคลายทุกข์ การตรวจ แก้ไข และการรายงานผลการตรวจพื้นที่ กำหนดการจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพัฒนาคูคลองช่วงเดือนสิงหาคม 2561 ติดตามความคืบหน้าของโครงการสวยในซอย ความคืบหน้ากรณีตลาดอมรพันธ์ 9 ในด้านการจราจร การงดจำหน่ายสินค้า การจับจริง ปรับจริง หากพบผู้ค้าฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทันที
       สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำ ตรวจสอบจุดอ่อนน้ำท่วม ช่วงฤดูฝน เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถแก้ไขและช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที พร้อมกำชับให้ติดตามดูแลให้คลองปราศจากผักตบชวา กิ่งไม้ ใบไม้ และขยะ ขุดลอกคูคลอง กำจัดสิ่งที่จะกีดขวางทางน้ำไหล อย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามนโยบายของบริหารกรุงเทพมหานคร
ณ ห้องประชุมโรงเรียนคลองทรงกระเทียม  ถนนนาคนิวาส เขตลาดพร้าว


16 สิงหาคม 2561

ลาดพร้าว! กวดขันผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางจักรยาน และบนทางเท้า จับจริง ปรับจริง"

"ลาดพร้าว! กวดขันผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางจักรยาน และบนทางเท้า จับจริง ปรับจริง"

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
มอบหมายให้ นายภควัฒน์ ภัทรวาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ ลงพื้นที่กวดขันผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางจักรยาน จึงดำเนินการตักเตือนและให้แก้ไข พร้อมจับปรับบริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว เพื่อความ เป็นระเบียบเรียบร้อยตามโครงการ 5 ไม่  และเป็นไปตามนโยบาย Now Moving Forward>>> ทำจริง เห็นผลจริง ของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร(พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง)
16 สิงหาคม 61

ภาพ.ฝ่ายเทศกิจ
ข่าว: วัชรา พิชยสิริ เขตลาดพร้าว รายงาน

วันพุธ, สิงหาคม 15, 2561

ลาดพร้าว ซ่อมแซมผิวการจราจรชำรุดในพื้นที่”

“ลาดพร้าว ซ่อมแซมผิวการจราจรชำรุดในพื้นที่”


15 สิงหาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมผิวการจราจรชำรุด  บริเวณซอยสุคนธสวัสดิ์ 8 ลงหินคลุกซ่อมแซมผิวการจราจรชำรุด ซอยนาคนิวาส 2 แยก 2 และซ่อมแซมทางเท้าชำรุด บริเวณซอยเสนานิคม แยก 40,42  เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

"ลาดพร้าว ห่วงใยประชาชน ตรวจพื้นที่ดูแลเรื่องความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยฯ เพื่อความปลอดภัย"

"ลาดพร้าว ห่วงใยประชาชน ตรวจพื้นที่ดูแลเรื่องความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยฯ เพื่อความปลอดภัย"

15  สิงหาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เดินเท้าตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่เขต บริเวณถนนลาดพร้าว วังหิน  เพื่อตรวจสอบทางเท้า ริมถนน  ผิวจราจรชำรุด สิ่งกีดขวางการจราจร ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา และกรณีพบการตั้งวางอุปกรณ์สิ่งของ และจอดรถจักรยานยนต์ ตั้งป้ายบนบาทวิถีกีดขวางที่สาธารณะได้ให้ทำการรื้อถอน หรือยกออกทันที  รวมทั้งได้สั่งการให้ฝ่ายเทศกิจคอยกวดขันเรื่องการตั้งแผงค้า และห้ามรถเข็นจอดขายกีดขวางการจราจรและทางเท้าอย่างเด็ดขาด  และให้ฝ่ายรักษาฯ ดำเนินการดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ให้สวยงาม กวาดใบไม้ให้สะอาด ตลอดแนว พร้อมสั่งการให้ฝ่ายปกครองติดตามผลการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง  โดยกำชับให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย "NOW moving forward ทำจริง เห็นผลจริง" ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ / ข่าว : วัชรา พิชยสิริ ปชส.เขตลาดพร้าว รายงาน

วันอังคาร, สิงหาคม 14, 2561

ลาดพร้าว ร่วมกิจกรรมการอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

ลาดพร้าว ร่วมกิจกรรมการอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

14 สิงหาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” เพื่อส่งเสริมความเป็นจิตอาสาให้กับข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ เนื้อหาการอบรมเป็นการสร้างเสริมให้ข้าราชการและประชาชนได้มีความสำนึก และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประขาชนชาวไทย กระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนสืบสานปณิธาน เปลี่ยนคำพูดเป็นการกระทำ โดยมีนางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรเขตลาดพร้าว ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลโชคชัยและโคกคราม เจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 9 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตลาดพร้าว หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เขตลาดพร้าว เข้าร่วมรับฟังการอบรมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตลาดพร้าว

"ลาดพร้าว ดำเนินกิจกรรมโครงการสวยในซอยเฉลิมพระเกียรติฯ"

"ลาดพร้าว ดำเนินกิจกรรมโครงการสวยในซอยเฉลิมพระเกียรติฯ"

12 สิงหาคม 2561

         นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  พร้อมด้วยผู้บริหารเขตฯ เจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าว เจ้าหน้าที่ทหารจากกองร้อยรักษาความสงบ เขตลาดพร้าว สังกัด กกล.รส.ทภ1 และประชาชนในซอยลาดปลาเค้า 24 ร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ในซอยลาดปลาเค้า 24 เส้นทางหลัก และที่ว่างริมทาง ตามโครงการสวยในซอยเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

          โดยทุกฝ่ายร่วมกัน ปรับภูมิทัศน์ตลอดแนวซอยลาดปลาเค้า 24 ทุกด้าน  ประสานประชาคมซอยสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม  ส่งเสริม ให้ประชาชนที่อยู่อาศัยภายในซอยได้มีส่วนร่วมช่วยกันดูแลอาคาร สถานที่ บ้านเรือนของตนเอง ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ร่วมกับกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาเก็บกวาด ล้างทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ ขุดลอกปรับปรุงคูน้ำริมทางไม่ให้มีสิ่งปิดกั้นทางน้ำ และรุกล้ำแนวคูคลอง จัดระเบียบการจอดรถและการตั้งวางสิ่งของ ป้ายโฆษณาไม่ให้รุกล้ำแนวทางที่สาธารณะ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่พักอาศัย และสถานประกอบการร้านค้าเป็นอย่างดี ทั้งนี้เป็นการสนับสนุนนโยบาย "NOW moving forward ทำจริง เห็นผลจริง" ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ / ข่าว : วัชรา พิชยสิริ รายงาน

รองผู้ว่าฯ กทม. ติดตามการสร้างทำนบไม้คลองเจ้าคุณสิงห์ ช่วงคลองทรงกระเทียม"

“รองผู้ว่าฯ กทม. ติดตามการสร้างทำนบไม้คลองเจ้าคุณสิงห์ ช่วงคลองทรงกระเทียม"


13 สิงหาคม 2561

นายจักกพันธุ์  ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามระบบระบายน้ำโดยการสร้างทำนบไม้ บริเวณคลองเจ้าคุณสิงห์ ช่วงคลองทรงกระเทียม(ซอยสังคมสงเคราะห์ 8) เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตลาดพร้าว กำจัดวัชพืชที่ขึ้นริมคลองขวางทางน้ำไหล เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝน เพิ่มขีดความสามารถระบบระบายน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตลาดพร้าวและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นายรัฐธนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตลาดพร้าว ให้การต้อนรับและร่วมตรวจติดตามฯ

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

วันอาทิตย์, สิงหาคม 12, 2561

ลาดพร้าว ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยฯ แก้ไข ผลักดันผู้ค้าฯ"

"ลาดพร้าว ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยฯ แก้ไข ผลักดันผู้ค้าฯ"


11 สิงหาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำเจ้าหน้าที่ โดยร่วมกับเจ้าหน้าทีตำรวจสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ลงพื้นที่บริเวณชุมชนหมู่บ้านอมรพันธ์9

เพื่อตรวจความเรียบร้อยแก้ไข ผลักดันผู้ค้าไม่ให้ตั้งวางกีดขวางทางสัญจร ทางเท้าและผิวจราจร แนวร่น หน้าอาคาร ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์เดินสัญจรไป มา บนทางเท้าซื้อจับจ่ายใช้สอยสินค้าโดยไม่มีปัญหา

การจราจรติดขัดโดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และเพื่อสนับสนุนนโยบาย "NOW moving forward ทำจริง เห็นผลจริง" ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ: ฝ่ายเทศกิจ / ข่าว : วัชรา พิชยสิริ ปชส.เขตลาดพร้าว รายงาน

วันศุกร์, สิงหาคม 10, 2561

ลาดพร้าวดำเนินโครงการสวยในซอย ลงหินคลุกซ่อมไหล่ทางภายในพื้นที่เขต"

"ลาดพร้าวดำเนินโครงการสวยในซอย ลงหินคลุกซ่อมไหล่ทางภายในพื้นที่เขต"


10 สิงหาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายรัฐธนนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาในการลงหินคลุกซ่อมแซมไหล่ทาง ขุดลอกลำราง ปรับภูมิทัศน์ บริเวณซอยลาดปลาเค้า 24 ตามโครงการสวยในซอยเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นโครงการด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มิติที่ 2.1 ภูมิทัศน์สวยงาม เป้าหมายที่ 2.1.1 กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาดสวยงาม และสนับสนุนนโยบาย "NOW moving forward ทำจริง เห็นผลจริง" ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายโยธา  เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าวร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก

ลาดพร้าวร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก


วันที่ 10 สิงหาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้นางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตและนายเริงศักดิ์ ยศประยูร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่จำนวน 100 คน ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ณ บริเวณบึงรับน้ำ(แก้มลิง) หมู่บ้านประชานิเวศน์ เขตจตุจักร

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 09, 2561

ลาดพร้าวจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย งานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9”

“ลาดพร้าวจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย งานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9”


9 สิงหาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย งานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2561 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และจัดหน่วยบริการสำหรับประชาชน อาทิ ตัดผมฟรี สอนการร้อยลูกปัด สานตะกร้า โดยมีผู้บริหารเขตลาดพร้าว ผู้บริหารสถานศึกษา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตัวแทนจากสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยและโคกคราม ทหารจาก ร.11 พัน.1 รอ. ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ ชุมชนและพสกนิกรชาวลาดพร้าว เข้าร่วมพิธีฯ ณ สำนักงานเขตลาดพร้าว

ภาพ / ข่าว : สุกัญญา เอี่ยมอธิพงษ์

ลาดพร้าวถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9”

“ลาดพร้าวถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9”


9 สิงหาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 โดยมีผู้บริหารเขตลาดพร้าว ผู้บริหารสถานศึกษา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตัวแทนจากสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยและโคกคราม ทหารจาก ร.11 พัน.1 รอ. ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ ชุมชนและพสกนิกรชาวลาดพร้าว เข้าร่วมพิธีฯ ณ สำนักงานเขตลาดพร้าว

ภาพ / ข่าว : สุกัญญา เอี่ยมอธิพงษ์

วันพุธ, สิงหาคม 08, 2561

ลาดพร้าวดำเนินโครงการสวยในซอย เก็บขยะและวัชพืชในลำรางภายในพื้นที่เขต"

""ลาดพร้าวดำเนินโครงการสวยในซอย เก็บขยะและวัชพืชในลำรางภายในพื้นที่เขต"


8 สิงหาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายประชา ทองแก้ว วิศวกรโยธาชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาในการเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวา ปรับภูมิทัศน์ บริเวณลำรางซอยลาดปลาเค้า 24  ตามโครงการสวยในซอยเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นโครงการด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มิติที่ 2.1 ภูมิทัศน์สวยงาม เป้าหมายที่ 2.1.1 กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาดสวยงาม และสนับสนุนนโยบาย "NOW moving forward ทำจริง เห็นผลจริง" ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายโยธา  เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าว! รณรงค์ห้ามขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางจักรยาน และบนทางเท้า จับจริง ปรับจริง"

"ลาดพร้าว! รณรงค์ห้ามขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางจักรยาน และบนทางเท้า จับจริง ปรับจริง"


นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว

พร้อมด้วยผู้บริหารเขตฯ เจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าว ร่วมกันรณรงค์ห้ามขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางจักรยาน บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว เพื่อความ เป็นระเบียบเรียบร้อยตามโครงการ 5 ไม่ และเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนที่มา

เดิน วิ่งออกกำลังกาย และขี่จักรยาน ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบาย Now Moving Forward>>> ทำจริง เห็นผลจริง ของผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร(พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง)

8 สิงหาคม 61


ภาพ/ข่าว: วัชรา พิชยสิริ เขตลาดพร้าว รายงาน

เขตลาดพร้าวฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง"

“เขตลาดพร้าวฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง"


7 สิงหาคม 2561 เวลา 18.18 น.

เขตลาดพร้าวมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมและจุดอื่นๆในพื้นที่เขต พร้อมปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดเครื่องสูบน้ำ ขณะนี้ฝนหยุดตกมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยในพื้นที่เขต บริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมหมู่บ้าน ต รวมโชค และหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 1 ซอย 118 เจ้าหน้าที่เดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังเร่งระบายน้ำออก เก็บขยะหน้าตะแกรงระบายน้ำ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

วันจันทร์, สิงหาคม 06, 2561

ลาดพร้าว ซ่อมทางเท้าชำรุดในพื้นที่”

“ลาดพร้าว ซ่อมทางเท้าชำรุดในพื้นที่”

4 สิงหาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมผิวการจราจรทางเท้าชำรุด บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าวจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ชุ

"ลาดพร้าวจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ชุมชน"

5 สิงหาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ลงพื้นที่ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ของประชาชน และพัฒนาทำความสะอาด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการคัดแยกขยะและการดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ซึ่งเขตลาดพร้าวได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนเข้าจัดเก็บ เพื่อขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมมูลฝอยชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ ขยะรีไซเคิล และวัสดุอลูมิเนียม นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัย ณ ชุมชนนกแก้วน้อย เขตลาดพร้าว

วันศุกร์, สิงหาคม 03, 2561

ลาดพร้าวติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายผู้บริหาร กทม.”

“ลาดพร้าวติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายผู้บริหาร กทม.”

3 สิงหาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเขตลาดพร้าว ครั้งที่ 13/2561 เพื่อให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามนโยบายของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมแจ้งนโยบาย ข้อสั่งการ และข้อราชการให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามเป้าหมายและเป็นแนวทางเดียวกัน การเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสิมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 รายงานความคืบหน้าโครงการสวยในซอย รวมทั้งติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกภายในพื้นที่เขต ติดตามงบประมาณของคณะกรรมการติดตามงบประมาณระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และติดตามเรื่องร้องเรียนจาก 1555 และ Line @ อัศวินคลายทุกข์ โดยมี นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และคณะผู้บริหารเขตฯ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตลาดพร้าว

ภาพ / ข่าว : สุกัญญา เอี่ยมอธิพงษ์

วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 02, 2561

"ลาดพร้าว ตรวจสอบดูแลความปลอดภัย

"ลาดพร้าว  ตรวจสอบดูแลความปลอดภัย"

     นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  มอบหมายหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจเขตลาดพร้าวชุดกลางคืนดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต และดำเนินการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ

            โดยกำชับให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตามจุดต่างๆในพื้นที่เขตลาดพร้าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันอันตราย เหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น ช่วยเหลือประชาชน และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในทันที ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย "NOW moving forward ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เมื่อคืนวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

ภาพ:ฝ่ายเทศกิจ

ข่าว:ปชส.เขตลาดพร้าว รายงาน

วันพุธ, สิงหาคม 01, 2561

ลาดพร้าวล้างวัดศาสนสถาน

ลาดพร้าวล้างวัดศาสนสถาน

วันที่ 1 สิงหาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดวัด เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะที่ดี บริเวณวัดสาครสุ่นประชาสรรค์ ถนนสุคนธสวัสดิ์

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าวแก้ไขน้ำมันหกบนผิวการจราจรในพื้นที่”

“ลาดพร้าวแก้ไขน้ำมันหกบนผิวการจราจรในพื้นที่”

1 สิงหาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขเหตุน้ำมันหกบนผิวการจราจร บริเวณถนนสตรีวิทยา 2 เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว