วันเสาร์, กันยายน 29, 2561

ลาดพร้าว ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยฯ จัดระเบียบผู้ค้าแก้ไขปัญหาจราจรเพื่อความปลอดภัย"

"ลาดพร้าว ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยฯ จัดระเบียบผู้ค้าแก้ไขปัญหาจราจรเพื่อความปลอดภัย"

29 กันยายน 2561

        นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  

พร้อมด้วยนายภควัฒน์ ภัทรวาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่บริเวณชุมชนหมู่บ้านอมรพันธ์ 9 เพื่อตรวจความเรียบร้อยแก้ไข แนะนำผู้ค้าไม่ให้ตั้งวางกีดขวางทางสัญจร ทางเท้าและผิวจราจร แนวร่น หน้าอาคาร ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์เดินสัญจรไป มา บนทางเท้าซื้อจับจ่ายใช้สอยสินค้าโดยไม่มีปัญหาการจราจรติดขัดโดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 

        ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบาย "NOW moving forward >> ทำจริง เห็นผลจริง" ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ: ฝ่ายเทศกิจ / ข่าว : วัชรา พิชยสิริ รายงาน

วันพฤหัสบดี, กันยายน 27, 2561

ลาดพร้าว รับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2561”

“ลาดพร้าว รับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2561”

          นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2561 จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 และ4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ พร้อมด้วยนายนรินทร์ ตันถาวร หัวหน้าฝ่ายทะเบียน เข้าร่วมพิธี

          การได้รับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2561 ในครั้งนี้ สำนักงานเขตลาดพร้าวเป็นหนึ่งใน 9 สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร หนึ่งในจำนวน 39 ศูนย์ของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร และหนึ่งในจำนวนทั้งหมด 385 ศูนย์จากทั่วประเทศ ซึ่งโล่และตราจะมีอายุการรับรองนาน 3 ปี เมื่อครบ 3 ปีจะมีการตรวจประเมินใหม่ แต่ละหน่วยงานจึงต้องรักษามาตรฐาน และพัฒนาระบบงานให้ได้มาตรฐานเป็นศูนย์ราชการสะดวกของประชาชนอย่างต่อเนื่องในการก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0

อย่างแท้จริง 

27 กันยายน 2561

ภาพ/ข่าว : วัชรา พิชยสิริ รายงาน

“ลาดพร้าว ลงหินคลุกซ่อมแซมผิวการจราจรชำรุดในพื้นที่”

“ลาดพร้าว ลงหินคลุกซ่อมแซมผิวการจราจรชำรุดในพื้นที่”

27 กันยายน 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการลงหินคลุกซ่อมแซมผิวการจราจรชำรุด บริเวณซอยลาดปลาเค้า 23 และซอยนาคนิวาส 48 เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

วันที่ 27 กันยายน 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ตัดแต่งกำจัดหญ้าวัชพืชและจัดเก็บเศษขยะวัสดุ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี บริเวณเกาะกลางใต้ทางด่วน ถนนสตรีวิทยา2

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าวล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ

ลาดพร้าวล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ

วันที่ 27 กันยายน 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศบริเวณถนนนาคนิวาส

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

วันพุธ, กันยายน 26, 2561

กรุงเทพมหานคร : โดย สำนักงานเขตลาดพร้าว พัฒนาทำความสะอาดคลองเสือน้อย

กรุงเทพมหานคร : โดย สำนักงานเขตลาดพร้าว พัฒนาทำความสะอาดคลองเสือน้อย 

ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" 

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. 


   นางสาวกนกวรรณ  วงศ์กฤษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขตฯ 

ประธาน กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาทำความสะอาดคลองเสือน้อย มีความกว้าง 6 - 10 เมตร ความยาว 2,300 เมตร โดยดำเนินการจัดเก็บขยะ ผักตบชวา ตัดแต่งกิ่งไม้ และวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์กับประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมคลอง โดยมีคณะผู้บริหารเขตลาดพร้าว ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904 โดย พล.1 รอ. (ร.11 พัน.1 รอ.) กองร้อยรักษาความสงบเขตลาดพร้าว (ร.9 พัน 1) เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตลาดพร้าว เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 เขตลาดพร้าว และเหล่าประชาชนจิตอาสา รวมทั้งสิ้น 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


วันอังคาร, กันยายน 25, 2561

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

วันที่ 25 กันยายน 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ตัดแต่งกำจัดหญ้าวัชพืชและจัดเก็บเศษขยะวัสดุ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี บริเวณชุมชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ1

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าวล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ

ลาดพร้าวล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ

วันที่ 25 กันยายน 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศบริเวณถนนโชคชัย4

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

วันที่ 25 กันยายน 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ตัดแต่งกำจัดหญ้าวัชพืชและจัดเก็บเศษขยะวัสดุ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี บริเวณริมทางจักรยานถนนประดิษฐ์มนูธรรม

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าว พัฒนาคลองลาดปลาเค้า"

"ลาดพร้าว พัฒนาคลองลาดปลาเค้า"

วันที่ 25 กันยายน 2561 

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ตัดกิ่งไม้ เก็บขยะและผักตบชวา คลองลาดปลาเค้า ระยะทางประมาณ 200 เมตร

วันจันทร์, กันยายน 24, 2561

ลาดพร้าว ตรวจติดตามสภาพคลอง และสถานที่จัดกิจกรรมอาสาฯ"

"ลาดพร้าว ตรวจติดตามสภาพคลอง และสถานที่จัดกิจกรรมอาสาฯ"

              นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  พร้อมด้วยผู้บริหารเขตฯ เจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าว ตรวจติดตามสภาพคลองเสือน้อย และดูสถานที่เตรียมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 กันยายน 2561 สืบเนื่องมาจากครั้งก่อน โดยจะดำเนินการจัดเก็บขยะ ผักตบชวา ตัดแต่งกิ่งไม้ และวัชพืช อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์กับประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมคลอง ในพื้นที่เขตลาดพร้าว และในบริเวณใกล้เคียง พร้อมตรวจสอบถนนในหมู่บ้านเนียมกล่ำที่จะมีการปรับปรุงในคราวต่อไปด้วย ทั้งนี้เป็นการสนับสนุนนโยบาย "NOW moving forward ทำจริง เห็นผลจริง" ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

24 กันยายน 2561

ภาพ / ข่าว : วัชรา พิชยสิริ ปชส.เขตลาดพร้าว รายงาน

ลาดพร้าวดำเนินการโครงการสวยในซอย

ลาดพร้าวดำเนินการโครงการสวยในซอย

วันที่ 24 กันยายน 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่พัฒนาทำความสะอาดเพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี บริเวณซอยลาดปลาเค้า6

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าว ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุดในพื้นที่”

“ลาดพร้าว ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุดในพื้นที่”

24 กันยายน 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำใหม่ กรณีฝาท่อระบายน้ำชำรุดในพื้นที่ บริเวณซอยสังคมสงเคราะห์ 18  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่และเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

วันอาทิตย์, กันยายน 23, 2561

เขตลาดพร้าวฝนตกปานกลาง"

“เขตลาดพร้าวฝนตกปานกลาง"

23 กันยายน 2561 เวลา 15.50 น.

เขตลาดพร้าวมีฝนตกปานกลาง

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมและจุดอื่นๆในพื้นที่เขต พร้อมปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดเครื่องสูบน้ำ ขณะนี้ปริมาณฝนลดลง มีน้ำรอการระบายเล็กน้อย บริเวณจุดอ่อนน้ำท่วม หมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 2 หมู่บ้านเนียมกล่ำ และวัดลาดพร้าว เจ้าหน้าที่เดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังเร่งระบายน้ำออก เก็บขยะหน้าตะแกรงระบายน้ำ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าวล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ

ลาดพร้าวล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ

วันที่ 22 กันยายน 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศบริเวณถนนมัยลาภ

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

วันที่ 22 กันยายน 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ตัดแต่งกำจัดหญ้าวัชพืชและจัดเก็บเศษขยะวัสดุ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี บริเวณซอยสุคนธสวัสดิ์17และถนนสังคมสงเคราะห์

 เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

วันศุกร์, กันยายน 21, 2561

ลาดพร้าวจัดเก็บป้ายผิดกฎหมาย

ลาดพร้าวจัดเก็บป้ายผิดกฎหมาย

วันที่ 21 กันยายน 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บป้ายที่ติดตั้งในที่สาธารณะผิดกฎหมาย เพื่อความสะอาด ปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง บริเวณถนนในพื้นที่เขต

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

วันที่ 21 กันยายน 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ตัดแต่งกำจัดหญ้าวัชพืชและจัดเก็บเศษขยะวัสดุ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี บริเวณซอยสุคนธสวัสดิ์38และซอยโชคชัย4(83)

 เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

“ลาดพร้าว เก็บขยะ กำจัดวัชพืช ตัดต้นไม้ล้มขวางทางน้ำไหล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่”

“ลาดพร้าว เก็บขยะ กำจัดวัชพืช ตัดต้นไม้ล้มขวางทางน้ำไหล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่”

21 กันยายน 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายรัฐธนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการเก็บขยะ กำจัดวัชพืช ตัดต้นไม้ล้มขวางทางน้ำไหล บริเวณคลองสองตอน ช่วงบริเวณซอยโชคชัย 4 แยก 30 และซอยนาคนิวาส 13 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่และเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าว เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุดในพื้นที่”

“ลาดพร้าว เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุดในพื้นที่”

21 กันยายน 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำใหม่กรณีฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยนาคนิวาส 2 แยก 7 และซอยนาคนิวาส 42 แยก 1 เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าว ตรวจสอบดูแลความปลอดภัย"

"ลาดพร้าว  ตรวจสอบดูแลความปลอดภัย"

     นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  มอบหมายหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจเขตลาดพร้าวชุดกลางคืนดำเนินการตรวจประสิทธิภาพกล้อง CCTV และตรวจจุดเสี่ยงภัยพื้นที่เขต และดำเนินการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ

            โดยกำชับให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตามจุดต่างๆในพื้นที่เขตลาดพร้าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันอันตราย เหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น ช่วยเหลือประชาชน และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในทันที ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย "NOW moving forward ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

20 กันยายน 2561 

ภาพ:ฝ่ายเทศกิจ

ข่าว:ปชส.เขตลาดพร้าว รายงาน

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

วันที่ 20 กันยายน 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ตัดแต่งกำจัดหญ้าวัชพืชและจัดเก็บเศษขยะวัสดุ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี บริเวณซอยนาคนิวาส37

 เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าวล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ

ลาดพร้าวล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ

วันที่ 20 กันยายน 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศบริเวณถนนสุคนธสวัสดิ์

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าวรับรางวัลโครงการสวยในซอย

ลาดพร้าวรับรางวัลโครงการสวยในซอย

วันที่ 20 กันยายน 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมผู้แทนประชาคมซอยลาดปลาเค้า24 เข้ารับรางวัลป้ายเงิน โครงการสวยในซอย โดยมี พล.ต.อ .อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: กิตตโชติ นนตะบุตร

เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าว ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่”

“ลาดพร้าว ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่”

20 กันยายน 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่ บริเวณถนนสตรีวิทยา 2 ซอย 29 แยก 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่และเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าว ซ่อมแซมผิวการ

“ลาดพร้าว ซ่อมแซมผิวการจราจรชำรุดในพื้นที่”

20 กันยายน 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมผิวการจราจรชำรุด  บริเวณปากซอยลาดปลาเค้า 17 และบริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ 29 เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

"ลาดพร้าว พัฒนาคลองขี้เสือใหญ่"

"ลาดพร้าว พัฒนาคลองขี้เสือใหญ่"

วันที่ 20 กันยายน 2561 

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ตัดกิ่งไม้หักโค่น เก็บขยะและผักตบชวา คลองขี้เสือใหญ่ (หลังหมู่บ้านมาสเตอน์พีช)ระยะทางประมาณ 150 เมตร

วันพุธ, กันยายน 19, 2561

ลาดพร้าว ตรวจสอบกังหันเติมอากาศ ม.เลิศอุบล 4 หลังได้รับแจ้ง"

"ลาดพร้าว ตรวจสอบกังหันเติมอากาศ ม.เลิศอุบล 4  หลังได้รับแจ้ง"

              นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าว

ลงพื้นที่ตรวจสอบกังหันเติมอากาศ ในบ่อพักน้ำทิ้งหลังหมู่บ้านเลิศอุบล 4  ถนนนาคนิวาส 48 หลังจากได้รับแจ้งว่ากังหันเติมอากาศ ดังกล่าวมีอยู่แต่ไม่ได้เปิดใช้ประโยชน์  ขณะตรวจสอบพบว่ากังหันดังกล่าวไม่ได้เปิดใช้งาน เนื่องจากชำรุด จึงสอบถามกรรมการหมู่บ้านเลิศอุบล 4 เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และตรวจสอบแล้วพบว่าบ่อพักน้ำดังกล่าวเป็นของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นเอกชน ยังไม่มีการยกให้เป็นของราชการแต่อย่างใด แต่เนื่องจากเห็นว่าบ่อพักน้ำทิ้งดังกล่าวถ้าได้มีการบำบัดน้ำที่ปล่อยออกมาจากหมู่บ้านก่อนไหลลงคลองเกรียง น่าจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม จึงมอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ดำเนินการประสานกับกรรมการชุมชน จัดการซ่อมกังหันเติมอากาศให้สามารถเปิดใช้เติมอากาศได้ ต่อไป  ทั้งนี้เป็นการสนับสนุนนโยบาย "NOW moving forward ทำจริง เห็นผลจริง" ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

19 กันยายน  2561

ภาพ / ข่าว : วัชรา พิชยสิริ ปชส.เขตลาดพร้าว รายงาน

ลาดพร้าว ตรวจสอบถนนขณะก่อสร้าง หลังได้รับการร้องเรียน"

"ลาดพร้าว ตรวจสอบถนนขณะก่อสร้าง หลังได้รับการร้องเรียน"

              นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าว

พบประชาชนในซอยนาคนิวาส 57 เขตลาดพร้าว ซึ่งกำลังมีการทำถนนในซอยเพื่อประโยชน์สาธารณะ หลังจากได้รับการแจ้งว่าการก่อสร้างถนนดังกล่าวมีผลกระทบกับผู้พักอาศัยบางส่วนโดยแจ้งว่าถนนดังกล่าวก่อสร้างสูงเกินไปได้ตรวจสอบตลอดถนนดังกล่าวพบว่าสูงกว่าระดับถนนเดิม แต่จะเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ เนื่องจากหากถนนเสร็จแล้วจะไม่เกิดภาวะน้ำท่วมขัง ซึ่งได้สอบถามข้อมูลจากผู้พักอาศัยแจ้งว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยและยินดีปรับปรุงพื้นบริเวณหน้าบ้านที่ติดกับถนนไปพร้อมๆ กัน อยากให้ดำเนินการปรับปรุงถนนต่อไป  ทั้งนี้เป็นการสนับสนุนนโยบาย "NOW moving forward ทำจริง เห็นผลจริง" ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

19 กันยายน  2561

ภาพ / ข่าว : วัชรา พิชยสิริ ปชส.เขตลาดพร้าว รายงาน

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

วันที่ 19 กันยายน 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ตัดแต่งกำจัดหญ้าวัชพืชและจัดเก็บเศษขยะวัสดุ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี บริเวณซอยนาคนิวาส37และ ริมทางจักรยาน ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าวล้างทำความสะอาดศาสนสถาน

ลาดพร้าวล้างทำความสะอาดศาสนสถาน

วันที่ 19 กันยายน 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดวัดเพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี ณ วัดลาดปลาเค้า เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

“ลาดพร้าว ซ่อมแซมผิวการจราจรชำรุดในพื้นที่

“ลาดพร้าว ซ่อมแซมผิวการจราจรชำรุดในพื้นที่”

19 กันยายน 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมผิวการจราจรชำรุด  บริเวณซอยโชคชัย 4 แยก 31 เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

วันอังคาร, กันยายน 18, 2561

ลาดพร้าวล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ

ลาดพร้าวล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ

วันที่ 18 กันยายน 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศบริเวณถนนนาคนิวาส

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

วันจันทร์, กันยายน 17, 2561

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

วันที่ 17 กันยายน 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ตัดแต่งกำจัดหญ้าวัชพืชและจัดเก็บเศษขยะวัสดุ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี บริเวณนาคนิวาส 37

 เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าวล้างจุดพักขยะบนทางเท้า

ลาดพร้าวล้างจุดพักขยะบนทางเท้า

วันที่ 17 กันยายน 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดจุดพักขยะบนทางเท้า เพื่อความสะอาดและถูกสุขลักษณะที่ดี บริเวณถนนสุคนธสวัสดิ์

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าวล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ

ลาดพร้าวล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ

วันที่ 17 กันยายน 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศบริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าวล้างจุดพักขยะบนทางเท้า

วันที่ 17 กันยายน 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดจุดพักขยะบนทางเท้า เพื่อความสะอาดและถูกสุขลักษณะที่ดี บริเวณถนนนาคนิวาสและถนนประดิษฐ์มนูธรรม

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

วันอาทิตย์, กันยายน 16, 2561

ลาดพร้าว ซ่อมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำชำรุดในพื้นที่”

“ลาดพร้าว ซ่อมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำชำรุดในพื้นที่”


16 กันยายน 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขทันทีกรณีขอบบ่อพักท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยสังคมสงเคราะห์ 24 เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

วันอังคาร, กันยายน 11, 2561

“ลาดพร้าว ซ่อมแซมทางเท้าชำรุดในพื้นที่

“ลาดพร้าว ซ่อมแซมทางเท้าชำรุดในพื้นที่”

11 กันยายน 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมทางเท้าชำรุด  บริเวณซอยเสนานิคม 1 แยก 40 เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าว ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่”

“ลาดพร้าว ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่”

11 กันยายน 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่ บริเวณซอยนาคนิวาส 48 แยก 14 แยกย่อย 10 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่และเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

วันที่ 11 กันยายน 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ตัดแต่งกำจัดหญ้าวัชพืชและจัดเก็บเศษขยะวัสดุ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี บริเวณซอยนาคนิวาส 37 ถนนนาคนิวาสและซอยสตรีวิทยา10 ถนนสตรีวิทยา2 เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าวล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ

ลาดพร้าวล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ

วันที่ 10 กันยายน 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศบริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

วันจันทร์, กันยายน 10, 2561

ลาดพร้าวกวาดไล่น้ำเก็บขยะหน้าตะแกรงช่องรับน้ำท่อระบายน้ำ

ลาดพร้าวกวาดไล่น้ำเก็บขยะหน้าตะแกรงช่องรับน้ำท่อระบายน้ำ

วันที่ 10 กันยายน 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่กวาดไล่น้ำเก็บขยะหน้าตะแกรงช่องรับน้ำท่อระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำมิให้เกิดการท่วมขังในเส้นทางการจราจรบริเวณถนนในพื้นที่เขต

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าว ตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย”

“ลาดพร้าว ตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย”

10 กันยายน 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้นางสุวรรณ ศิริมุจลินท์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านที่อยู่อาศัย ที่ได้ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย

“ลาดพร้าว ตรวจเยี่ยมการ

“ลาดพร้าว ตรวจเยี่ยมการขุดลอกท่อระบายน้ำ”

10 กันยายน 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้นางสุวรรณ ศิริมุจลินท์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ลงพื้นตรวจเยี่ยมการขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 2


ลาดพร้าวล้างจุดพักขยะบนทางเท้า

ลาดพร้าวล้างจุดพักขยะบนทางเท้า

วันที่ 10 กันยายน 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดจุดพักขยะบนทางเท้า เพื่อความสะอาดและถูกสุขลักษณะที่ดี บริเวณถนนลาดพร้าววังหิน ถนนโชคชัย 4 ถนนนาคนิวาสและถนนประดิษฐ์มนูธรรม

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

วันเสาร์, กันยายน 08, 2561

ลาดพร้าว เก็บขยะ กำจัดวัชพืช ผักตบชวา เปิดทางน้ำไหล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่”

“ลาดพร้าว เก็บขยะ กำจัดวัชพืช ผักตบชวา เปิดทางน้ำไหล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่”

8 กันยายน 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายรัฐธนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการเก็บขยะ กำจัดวัชพืช ผักตบชวา เปิดทางน้ำไหล บริเวณหลังประตูระบายน้ำคลองเสือน้อย ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 25 และหน้าประตูระบายน้ำคลองเสือน้อย ถนนลาดพร้าววังหิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่และเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

วันศุกร์, กันยายน 07, 2561

ลาดพร้าวจัดเก็บป้ายผิดกฎหมาย

ลาดพร้าวจัดเก็บป้ายผิดกฎหมาย

วันที่ 7 กันยายน 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บป้ายที่ติดตั้งในที่สาธารณะผิดกฎหมาย เพื่อความสะอาด ปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง บริเวณถนนในพื้นที่เขต

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว