วันอังคาร, ตุลาคม 24, 2560

"ลาดพร้าวจัดเตรียมสิ่งของพระราชทานแก่จิตอาสาเฉพาะกิจ"

"ลาดพร้าวจัดเตรียมสิ่งของพระราชทานแก่จิตอาสาเฉพาะกิจ"

22 ตุลาคม 2560
นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นางสุุวรรณ ศิริมุจลินท์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ นายสมบัติ สิงห์พรม หัวหน้าฝ่ายปกครอง นายรัฐธนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา ติดตามการดำเนินงานจัดสิ่งของพระราชทานแก่จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตลาดพร้าว เพื่อมอบให้แก่จิตอาสาเฉพาะกิจ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถชั้น 1 สำนักงานเขตลาดพร้าว


วันศุกร์, ตุลาคม 20, 2560

“ลาดพร้าวตรวจจุดติดตั้งไฟฟ้าสถานีสูบน้ำคลองเสือน้อย”

“ลาดพร้าวตรวจจุดติดตั้งไฟฟ้าสถานีสูบน้ำคลองเสือน้อย”

19 ตุลาคม 2560 
นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายรัฐธนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ ลงพื้นที่ร่วมตรวจจุดติดตั้งไฟฟ้าบริเวณสถานีสูบน้ำคลองเสือน้อยฝั่งถนนประดิษฐ์มนูธรรม เพื่อให้การสร้างสถานีสูบน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็ว และช่วยในการเร่งระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ตามนโยบาย “NOW! ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 12, 2560

"ลาดพร้าวลงพื้นที่คุมเข้ม ตรวจร่วมฯด้านความปลอดภัย"

"ลาดพร้าวลงพื้นที่คุมเข้ม ตรวจร่วมฯด้านความปลอดภัย"

11 ตุลาคม 2560 เวลา 18.30 น.
นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ และนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำชุดปฏิบัติการร่วมด้านความปลอดภัยเขตลาดพร้าว ประกอบด้วย
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.โชคชัย
-เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยรักษาความสงบ
 กองพันทหารช่างที่ 9
-เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขตลาดพร้าว
-เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร อปพร.
-เจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าว ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายโยธา ฝ่ายปกครอง ฝ่ายรักษาความสะอาด ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายพัฒนาชุมชน
ออกตรวจร่วมตามโครงการการเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาที่สามารถ "ทำได้ ทำทันที" ณ ชุมชนมหาลาภ ถนนโชคชัย 4 (14) เขตลาดพร้าว
ตรวจสอบถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งพร้อมทั้ง
แนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้น, ฝาท่อระบายน้ำชำรุด 1 จุด, ไฟฟ้าส่องสว่างดับ จำนวน 12 ดวง, ตรวจพบป้ายบอกซอยชำรุด จำนวน 1 ป้าย และพบถนนชำรุด จำนวน 2 จุด จึงทำการแก้ไขโดยทันที เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

วัชรา พิชยสิริ ปชส.ขลพ.รายงาน

วันศุกร์, ตุลาคม 06, 2560

ปิดให้บริการงานทะเบียน วันเสาร์ที่ 14 ต.ค. 2560

ปิดให้บริการงานทะเบียน วันเสาร์ที่
14 ต.ค. 2560

ประกาศ

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตลาดพร้าว ปิดให้บริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
ในวันเสาร์ที่ 14 ต.ค. 2560 

โดยจะเปิดให้บริการเฉพาะ " รับแจ้งตาย "
ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. เท่านั้น

วันพุธ, ตุลาคม 04, 2560

เตรียมพร้อมรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาเพิ่ม

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นายรัฐธนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตรวจติดตามระดับน้ำในคลองลาดพร้าวที่มีระดับสูง และการเร่งระบายน้ำเพื่อลดระดับน้ำในคลองโคกคราม-หลุมไผ่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณซอยเลขคี่ของถนนประเสริฐมนูกิจทางตอนเหนือของพื้นที่เขตลาดพร้าว และเตรียมพร้อมรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาเพิ่มในช่วงนี้