วันศุกร์, เมษายน 28, 2560

"ผลักดัน ทันใจ แก้ไข ทันที"

ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย
"ผลักดัน ทันใจ แก้ไข ทันที" วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.
นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม
ออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการลาดพร้าวเมือง
สะอาด ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยวิถีพอเพียง
ณ ชุมชนหมู่บ้านธันยกานต์ มัยลาภ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
วันศุกร์, เมษายน 21, 2560

ป้องกันปัญหาต้นไม้ล้ม หากมีลมพายุพัดแรง

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว ลงพื้นที่บริเวณซอยสตรีวิทยา 2 เพื่อตรวจและสั่งการให้ป้องกันปัญหาต้นไม้ล้ม หากมีลมพายุพัดแรง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรไปมา โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้และจัดเก็บซากเถาวัลย์แห้งที่พันสายไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่เขตฯวันพุธ, เมษายน 19, 2560

"ตรวจเยี่ยมกองอำนวยการร่วมดูแลความปลอดภัยฯเขตลาดพร้าว"

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมกองอำนวยการร่วมดูแลความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์เขตลาดพร้าว พร้อมมอบสิ่งของเพื่อกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน ณ กองอำนวยการร่วมดูแลความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปากซอยโชคชัย 4 แยก 54 เขตลาดพร้าว โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ ผู้บริหารเขตฯ เจ้าหน้าที่เขตฯ และเจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการร่วมดูแลความปลอดภัยฯ ร่วมให้การต้อนรับวันอังคาร, เมษายน 11, 2560

รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

  นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว 
เป็นประธานทำพิธีทำบุญถวายสังฆทานแด่พระภิกษุ ตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์เขตลาดพร้าว ประจำปี 2560 โดยมีผู้บริหารเขตฯ ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมงาน บรรยากาศเป็นไปอย่างมีความสุขทั่วหน้ากัน

วันอังคาร, เมษายน 04, 2560

ออกตรวจพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาที่สามารถ “ทำได้ ทำทันที” ตามนโยบาย “NOW!

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายเทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ร.1 พัน 2 รอ. ออกตรวจพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาที่สามารถ “ทำได้ ทำทันที” ตามนโยบาย “NOW! ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยตรวจติดตามเหตุเดือดร้อนของประชาชน กรณีเรื่องฝาท่อระบายน้ำชำรุด เรื่องผู้ค้าตั้งวางสิ่งของกีดขวางบนผิวจราจรและทางเท้า เรื่องการติดตั้งท่อระบายน้ำยื่นล้ำบนทางเท้า และการเทปูนทำทางเชื่อมระหว่างถนนกับทางเท้า ซึ่งได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน