วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 28, 2562

ลาดพร้าวพัฒนาทำความสะอาดวัด

ลาดพร้าวพัฒนาทำความสะอาดวัด


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้นายนพ ชูสอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางพรเนตร ประพนธ์ศิลป์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่พัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดกำจัดวัชพืชและจัดเก็บเศษขยะวัสดุ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี 

บริเวณวัดลาดปลาเค้า

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 21, 2562

“รองผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว”

“รองผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว”

     นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเขื่อนคลองลาดพร้าว บริเวณสุดซอยลาดปลาเค้า 5 พื้นที่เขตลาดพร้าว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดด้วยความเรียบร้อย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2562 ทั้งนี้ ได้ประสานผู้รับเหมาให้ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณก่อสร้างและลดผลกระทบต่อประชาชนที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝน เพิ่มขีดความสามารถระบบระบายน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตลาดพร้าวและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นายนพ ชูสอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นายรัฐธนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตลาดพร้าว ให้การต้อนรับและร่วมตรวจติดตามฯ

20 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพ : ฝ่ายโยธา

ข่าว : ฝ่ายโยธา

วันพุธ, กุมภาพันธ์ 20, 2562

“ลาดพร้าวพัฒนาคูคลองบริเวณซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 10”

“ลาดพร้าวพัฒนาคูคลองบริเวณซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 10”

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว 

มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ดำเนินการเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวาและตกแต่งกิ่งไม้

บริเวณคูคลองซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 10 ระยะทางประมาณ 250 เมตร 

เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบาย “NOW MOVING FORWARE” ทำจริง เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2562

ภาพ : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

ข่าว  : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้นายนพ ชูสอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางพรเนตร ประพนธ์ศิลป์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่พัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดกำจัดวัชพืชและจัดเก็บเศษขยะวัสดุ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี 

บริเวณซอยลาดปลาเค้า5และริมถนนลาดพร้าววังหิน

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 18, 2562

"ลาดพร้าว ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเปาโลฯ หลังขอให้ร่วมกันแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm.2.5 โดยฉีดพ่นละอองน้ำดาดฟ้าอาคาร"

"ลาดพร้าว ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเปาโลฯ หลังขอให้ร่วมกันแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm.2.5 โดยฉีดพ่นละอองน้ำดาดฟ้าอาคาร"


       นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว 

พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายโยธา ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4  ในพื้นที่เขตลาดพร้าว ที่ร่วมกันฉีดพ่นละอองน้ำบนดาดฟ้าอาคาร ซึ่งคาดว่าจะช่วยแก้ปัญหาจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( pm.2.5 ) ได้ เป็นการลดปริมาณฝุ่นละอองและสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ และจะรณรงค์ขอความร่วมมือให้โรงเรียนทั้งในและนอกสังกัดสำนักงานเขตฯ หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ ประชาชนที่มีอาคารสูงร่วมกันดำเนินการติดตั้งด้วย เพื่อช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่องจนกว่าปริมาณของบรรยากาศจะเข้าสู่สภาวะปกติ ปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน

        ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย  "NOW MOVING  FORWARD"  ทำจริง  เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

18 กุมภาพันธ์ 2562 

ภาพ : ฝ่ายโยธา

ข่าว : วัชรา พิชยสิริ

วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 15, 2562

ลาดพร้าว ตรวจบริเวณจุดห้ามทิ้งขยะในชุมชน

"ลาดพร้าว ตรวจบริเวณจุดห้ามทิ้งขยะในชุมชน"

      นายวุฒิพงษ์  มนัส  ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว

 นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ตรวจบริเวณจุดห้ามทิ้งขยะในชุมชน เพื่อดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนหมู่บ้าน ช.อมรพันธ์ ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 ณ บริเวณชุมชนอมรพันธุ์ 9 เขตลาดพร้าว


      ทั้งนี้เป็นการสนับสนุนนโยบาย NOW  MOVING  FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง ของพล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

15 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพ: ฝ่ายเทศกิจ

ข่าว : ฝ่ายปกครอง


"ลาดพร้าว เดินหน้าแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm.2.5 ฉีดพ่นและสเปรย์น้ำต้นไม้ใบไม้"

"ลาดพร้าว เดินหน้าแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm.2.5 ฉีดพ่นและสเปรย์น้ำต้นไม้ใบไม้"

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

          นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวมอบหมายให้ นางพรเนตร ประพนธ์ศิลป์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จำนวน 12 คน สเปรย์น้ำล้างฝุ่นละอองต้นไม้ใบไม้ลดฝุ่นละอองในอากาศ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจและประดิษฐ์มนูธรรม  ในช่วงเวลา 23.00 - 04.00 น.

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 12, 2562

"ลาดพร้าว เดินหน้าแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm.2.5

"ลาดพร้าว เดินหน้าแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm.2.5 ฉีดพ่นและสเปรย์น้ำต้นไม้ใบไม้"

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

          นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวมอบหมายให้ นางพรเนตร ประพนธ์ศิลป์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จำนวน 12 คน สเปรย์น้ำล้างฝุ่นละอองต้นไม้ใบไม้ลดฝุ่นละอองในอากาศ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน บริเวณถนนนาคนิวาสและถนนสุคนธ์สวัสดิ์ ในช่วงเวลา 23.00 - 04.00 น.

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าว ซ่อมแซมผิวการจราจรชำรุดในพื้นที่"

"ลาดพร้าว ซ่อมแซมผิวการจราจรชำรุดในพื้นที่"

       นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว 

มอบหมายให้ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมผิวการจราจรชำรุดทันทีที่ได้รับแจ้ง บริเวณซอยสังคมสงเคราะห์ 12 แยก 2-1 เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน

        ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย  "NOW MOVING  FORWARD"  ทำจริง  เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

11 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพ : ฝ่ายโยธา

ข่าว : ฝ่ายโยธา

วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 11, 2562

"ลาดพร้าวร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียน

"ลาดพร้าวร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนวัดลาดปลาเค้าครบรอบ 87 ปี"

10 กุมภาพันธ์ 2562

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า ครบรอบ 87 ปี ณ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความภาคภูมิใจและความรักที่มีต่อโรงเรียนที่เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน ตลอดจนรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านผู้ก่อตั้งโรงเรียน โดยภายในงานได้จัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อหารายได้นำมาพัฒนาการศึกษาในส่วนที่ไม่มีงบประมาณสนับสนุน ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมี คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว

วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 08, 2562

"ลาดพร้าว “Big Cleaning Day ล้างตลาดช่วงเทศกาลตรุษจีน” ลดฝุ่น ลดโรค สร้างความมั่นใจ อาหารปลอดภัย ตลาดสะอาด ถูก

"ลาดพร้าว  “Big Cleaning Day ล้างตลาดช่วงเทศกาลตรุษจีน” ลดฝุ่น ลดโรค สร้างความมั่นใจ อาหารปลอดภัย ตลาดสะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล อย่างต่อเนื่องเป็นครั้ง 3"


       นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วย นางสาวภรินทร สิงหศิริ หัวหน้ากลุ่มงานสุขาภิบาลอาหาร  นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมกัน ทำกิจกรรม “Big Cleaning Day ล้างตลาดรับเทศกาลวันตรุษจีน” สร้างความมั่นใจ อาหารปลอดภัย ตลาดสะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล โดยร่วมกับผู้ประกอบการและผู้ค้าทุกแผงค้าล้างตลาด พร้อมตรวจการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ที่ตลาดนกแก้วน้อย ถนนนาคนิวาส เขตลาดพร้าว ช่วงเทศกาลตรุษจีน สะสางสิ่งของเหลือใช้และไม่จำเป็นใต้แผงค้าและภายในบริเวณตลาด ทำความสะอาดพื้น ผนัง เพดาน แผงค้าและบริเวณโดยรอบตลาด ฉีดล้างฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาคลอรีน กำจัดแมลงและสัตว์พาหะโรค เพื่อให้ตลาดสะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการที่จะเข้ามาซื้อวัตถุดิบและอาหารปรุงสุกในตลาด 

          นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างความตระหนักเรื่องสุขอนามัย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและผู้ค้าในตลาดในเรื่องการรักษาความสะอาดและการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล เพื่อร่วมสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองอาหารปลอดภัยต่อไป และเป็นการช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละออง มลพิษทางอากาศให้หมดไปโดยเร็ว เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

        ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย  "NOW MOVING  FORWARD"  ทำจริง  เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

8 กุมภาพันธ์ 2562 

ภาพ/ข่าว : วัชรา พิชยสิริ ฝ่ายปกครอง

วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 07, 2562

“ลาดพร้าวพัฒนาลำรางสาธารณะ ซอยโรงน้ำแข็ง”

“ลาดพร้าวพัฒนาลำรางสาธารณะ ซอยโรงน้ำแข็ง”

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว 

มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   

ดำเนินการบริเวณลำรางสาธารณะซอยโรงน้ำแข็ง (ฝั่งตลาดและชุมชนโรงน้ำแข็ง)

เพื่อดำเนินการเก็บขยะ วัชพืช ยังตบชวาและตกแต่งกิ่งไม้

ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย “NOW MOVING FORWARE” 

ทำจริง เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2562

ภาพ : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

ข่าว : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

ลาดพร้าว คุมเข้มตรวจควันดำลดการเกิดฝุ่นละออง pm.2.5"

"ลาดพร้าว คุมเข้มตรวจควันดำลดการเกิดฝุ่นละออง pm.2.5"

  

     นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว 

มอบให้ฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ ดำเนินการแก้ไขปัญหาลดฝุ่นละอองในอากาศ โดยตรวจสอบรถบรรทุกให้คลุมผ้าใบทุกคัน เพื่อป้องกันการก่อให้เกิดฝุ่นละออง บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองและสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยจะดำเนินการในบริเวณที่มีฝุ่นหนาแน่น ตามแผนที่ได้วางไว้อย่างต่อเนื่องต่อไป 

        ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย  "NOW MOVING  FORWARD"  ทำจริง  เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

7 กุมภาพันธ์ 2562 

ภาพ:ฝ่ายเทศกิจ

ข่าว:ฝ่ายปกครอง

"ลาดพร้าว “Big Cleaning Day ล้างตลาดช่วงเทศกาลตรุษจีน” ลดฝุ่น ลดโรค สร้างความมั่นใจ อาหารปลอดภัย ตลาดสะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล อย่างต่อเนื่อง"

"ลาดพร้าว  “Big Cleaning Day ล้างตลาดช่วงเทศกาลตรุษจีน” ลดฝุ่น ลดโรค สร้างความมั่นใจ อาหารปลอดภัย ตลาดสะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล อย่างต่อเนื่อง"


       นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายณัติฐพร บางไพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นางสาวจรวย มัฆะเนมี หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล นางพรเนตร ประพนธ์ศิลป์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ นางสาวภรินทร สิงหศิริ หัวหน้ากลุ่มงานสุขาภิบาลอาหาร  นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมกัน ทำกิจกรรม “Big Cleaning Day ล้างตลาดรับเทศกาลวันตรุษจีน” สร้างความมั่นใจ อาหารปลอดภัย ตลาดสะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล โดยร่วมกับผู้ประกอบการและผู้ค้าล้างตลาด พร้อมตรวจการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ที่ตลาดแยกโรงไม้ ถนนนาคนิวาส เขตลาดพร้าว ช่วงเทศกาลตรุษจีน สะสางสิ่งของเหลือใช้และไม่จำเป็นใต้แผงค้าและภายในบริเวณตลาด ทำความสะอาดพื้น ผนัง เพดาน แผงค้าและบริเวณโดยรอบตลาด ฉีดล้างฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาคลอรีน กำจัดแมลงและสัตว์พาหะโรค เพื่อให้ตลาดสะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการที่จะเข้ามาซื้อวัตถุดิบและอาหารปรุงสุกในตลาด 

          นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างความตระหนักเรื่องสุขอนามัย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและผู้ค้าในตลาดในเรื่องการรักษาความสะอาดและการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล เพื่อร่วมสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองอาหารปลอดภัยต่อไป และเป็นการช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละออง มลพิษทางอากาศให้หมดไปโดยเร็ว เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

        ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย  "NOW MOVING  FORWARD"  ทำจริง  เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

7 กุมภาพันธ์ 2562 

ภาพ : ภรินทร สิงหศิริ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

ข่าว : วัชรา พิชยสิริ ฝ่ายปกครอง

วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 04, 2562

"ลาดพร้าว ติดตั้งป้ายเตือน และรณรงค์เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก"

"ลาดพร้าว ติดตั้งป้ายเตือน และรณรงค์เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก"

       

           นายวุฒิพงษ์  มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว 

พร้อมด้วยนางสาวจรวย มัฆะเนมี หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยรักษาความสงบเขตลาดพร้าว ร่วมกันรฯรงค์ และดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ห้ามเผาเศษวัสดุในพื้นที่เขตลาดพร้าว  ในพื้นที่โล่งกว้าง และมีหญ้าแห้งรกร้าง ของเอกชน 

จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 

          1. พื้นที่โล่ง บริเวณข้างร้านอาหารกุ้งเต้น 

          2. พื้นที่โล่ง ของบริษัทสยามประชาคาร จำกัด ริมถนนประเสริฐมนูกิจทั้งฝั่งเหนือฝั่งใต้ 

          3.พื้นที่โล่งในหมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 2 

          4. พื้นที่โล่ง ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 ใกล้หมู่บ้านเดอะรอยัลเรสซิเดนท์  

          5. พื้นที่โล่ง ปากซอยประเสริฐมนูกิจ 25 แยก 6

         หากฝ่าฝืนมีความผิดตาม มาตรา 25 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ประกาศสำนักงานเขตลาดพร้าว เรื่อง ห้ามเผาเศษวัสดุ เผาถ่าน ขยะมูลฝอย ในพื้นที่เขตลาดพร้าว เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กให้หมดไปโดยเร็ว คืนบรรยากาศที่ปลอดภัยให้กรุงเทพมหานคร

        ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย  "NOW MOVING  FORWARD"  ทำจริง  เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

4 กุมภาพันธ์ 2562 

ภาพ: ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/ฝ่ายโยธา

ข่าว : วัชรา พิชยสิริ

วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 03, 2562

ลาดพร้าว เดินหน้าแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm.2.5 ฉีดพ่นและสเปรย์น้ำต้นไม้ใบไม้"

"ลาดพร้าว เดินหน้าแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm.2.5 ฉีดพ่นและสเปรย์น้ำต้นไม้ใบไม้"


       นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว 

พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการฉีดพ่นสเปรย์น้ำต้นไม้ใบไม้ตามถนนสายหลักในพื้นที่เขตลาดพร้าว ในช่วงเวลา 23:00 - 04:00 น.โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อ แก้มลพิษควันท่อไอเสียจากรถยนต์ การก่อสร้าง และเหตุอื่นๆ ให้เบาบางลง ซึ่งคาดว่าจะช่วยแก้ปัญหาจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( pm.2.5 ) ลดปริมาณฝุ่นละอองให้หมดไปโดยเร็วและสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนบริเวณ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

        ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย  "NOW MOVING  FORWARD"  ทำจริง  เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

2 กุมภาพันธ์ 2562 

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเขตลาดพร้าว

ลาดพร้าว แก้ปัญหาลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ

ลาดพร้าว แก้ปัญหาลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ

นายวุฒิพงษ์  มนัส  ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว

มอบหมายให้นายนพ  ชูสอน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และนางพรเนตร  ประพนธ์ศิลป์

หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ พร้อมด้วย

เจ้าหน้าที่ทหารจากกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยเขตลาดพร้าว ดำเนินการล้างทำความสะอาดทางเท้า และผิวการจราจรบริเวณ

ถนนนาคนิวาส  เพื่อความสะอาดเรียบร้อย 

แก้ปัญหาลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ  ทั้งนี้เป็นการ

สนับสนุนนโยบาย NOW MOVING FORWARD

ทำจริง เห็นผลจริง  ของพล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ