วันอังคาร, เมษายน 09, 2562

ล้างทำความสะอาดทางเท้าผิวการจราจรบริเวณถนนสุคนธสวัสดิ์

 - วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ  ล้างทำความสะอาดทางเท้าผิวการจราจรบริเวณถนนสุคนธสวัสดิ์ เพื่อลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ


วันศุกร์, มีนาคม 29, 2562

ลาดพร้าว รณรงค์ “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน”

#ลาดพร้าว รณรงค์ “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน”

29 มีนาคม 2562

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายนพ ชูสอน นายณัติฐพร บางไพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และคณะผู้บริหารเขตลาดพร้าว ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ จัดกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” (60+ Earth Hour 2019) โดยรณรงค์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันปิดไฟที่ไม่จำเป็นภายในบ้าน อาคาร ห้างร้าน สถานที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 ช่วงเวลา 20.30 – 21.30 น. ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละวัน เพื่อลดการใช้พลังงานและลดปัญหาภาวะโลกร้อน ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ เขตลาดพร้าว

ภาพ / ข่าว : สุกัญญาฯ ปชส. เขตลาดพร้าว


เขตลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

เขตลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่


วันที่ 28 มีนาคม 2562

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้นายนพ ชูสอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางพรเนตร ประพนธ์ศิลป์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่พัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดกำจัดวัชพืชและจัดเก็บเศษขยะวัสดุ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี 

บริเวณลาดพร้าววังหิน79

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

วันพฤหัสบดี, มีนาคม 28, 2562

#ลาดพร้าว แก้ปัญหาลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ"

"#ลาดพร้าว แก้ปัญหาลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ"


นายวุฒิพงษ์  มนัส  ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว

มอบหมายให้นายนพ  ชูสอน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และนางพรเนตร  ประพนธ์ศิลป์

หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวการจราจรบริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ  เพื่อความสะอาดเรียบร้อย 

แก้ปัญหาลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ ทั้งนี้เป็นการสนับสนุนนโยบาย NOW  MOVING  FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง ของพล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒


ภาพ/ข่าว : สำนักงานเขตลาดพร้าว

                   ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ


วันพฤหัสบดี, มีนาคม 14, 2562

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่


วันที่ 13 มีนาคม 2562

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้นายนพ ชูสอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางพรเนตร ประพนธ์ศิลป์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่พัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดกำจัดวัชพืชและจัดเก็บเศษขยะวัสดุ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี 

บริเวณชุมชนหมู่บ้านเสนาโครงการ1

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

วันเสาร์, มีนาคม 02, 2562

รองผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว”

“รองผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว”


     นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเขื่อนคลองลาดพร้าว บริเวณสุดซอยลาดปลาเค้า 5 พื้นที่เขตลาดพร้าว กำชับผู้รับเหมาให้การดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดด้วยความเรียบร้อย โดยให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562 ทั้งนี้ ได้ประสานผู้รับเหมาให้ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณก่อสร้างและลดผลกระทบต่อประชาชนที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝน เพิ่มขีดความสามารถระบบระบายน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตลาดพร้าวและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมี นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นายณัติฐพร บางไพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นายรัฐธนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ ให้การต้อนรับและร่วมตรวจติดตามฯ

1 มีนาคม 2562

ภาพ : ฝ่ายโยธา

ข่าว : ฝ่ายโยธา

วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 28, 2562

ลาดพร้าวพัฒนาทำความสะอาดวัด

ลาดพร้าวพัฒนาทำความสะอาดวัด


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้นายนพ ชูสอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางพรเนตร ประพนธ์ศิลป์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่พัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดกำจัดวัชพืชและจัดเก็บเศษขยะวัสดุ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี 

บริเวณวัดลาดปลาเค้า

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 21, 2562

“รองผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว”

“รองผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว”

     นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเขื่อนคลองลาดพร้าว บริเวณสุดซอยลาดปลาเค้า 5 พื้นที่เขตลาดพร้าว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดด้วยความเรียบร้อย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2562 ทั้งนี้ ได้ประสานผู้รับเหมาให้ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณก่อสร้างและลดผลกระทบต่อประชาชนที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝน เพิ่มขีดความสามารถระบบระบายน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตลาดพร้าวและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นายนพ ชูสอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นายรัฐธนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตลาดพร้าว ให้การต้อนรับและร่วมตรวจติดตามฯ

20 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพ : ฝ่ายโยธา

ข่าว : ฝ่ายโยธา

วันพุธ, กุมภาพันธ์ 20, 2562

“ลาดพร้าวพัฒนาคูคลองบริเวณซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 10”

“ลาดพร้าวพัฒนาคูคลองบริเวณซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 10”

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว 

มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ดำเนินการเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวาและตกแต่งกิ่งไม้

บริเวณคูคลองซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 10 ระยะทางประมาณ 250 เมตร 

เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบาย “NOW MOVING FORWARE” ทำจริง เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2562

ภาพ : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

ข่าว  : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้นายนพ ชูสอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางพรเนตร ประพนธ์ศิลป์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่พัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดกำจัดวัชพืชและจัดเก็บเศษขยะวัสดุ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี 

บริเวณซอยลาดปลาเค้า5และริมถนนลาดพร้าววังหิน

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 18, 2562

"ลาดพร้าว ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเปาโลฯ หลังขอให้ร่วมกันแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm.2.5 โดยฉีดพ่นละอองน้ำดาดฟ้าอาคาร"

"ลาดพร้าว ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเปาโลฯ หลังขอให้ร่วมกันแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm.2.5 โดยฉีดพ่นละอองน้ำดาดฟ้าอาคาร"


       นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว 

พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายโยธา ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4  ในพื้นที่เขตลาดพร้าว ที่ร่วมกันฉีดพ่นละอองน้ำบนดาดฟ้าอาคาร ซึ่งคาดว่าจะช่วยแก้ปัญหาจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( pm.2.5 ) ได้ เป็นการลดปริมาณฝุ่นละอองและสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ และจะรณรงค์ขอความร่วมมือให้โรงเรียนทั้งในและนอกสังกัดสำนักงานเขตฯ หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ ประชาชนที่มีอาคารสูงร่วมกันดำเนินการติดตั้งด้วย เพื่อช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่องจนกว่าปริมาณของบรรยากาศจะเข้าสู่สภาวะปกติ ปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน

        ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย  "NOW MOVING  FORWARD"  ทำจริง  เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

18 กุมภาพันธ์ 2562 

ภาพ : ฝ่ายโยธา

ข่าว : วัชรา พิชยสิริ

วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 15, 2562

ลาดพร้าว ตรวจบริเวณจุดห้ามทิ้งขยะในชุมชน

"ลาดพร้าว ตรวจบริเวณจุดห้ามทิ้งขยะในชุมชน"

      นายวุฒิพงษ์  มนัส  ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว

 นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ตรวจบริเวณจุดห้ามทิ้งขยะในชุมชน เพื่อดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนหมู่บ้าน ช.อมรพันธ์ ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 ณ บริเวณชุมชนอมรพันธุ์ 9 เขตลาดพร้าว


      ทั้งนี้เป็นการสนับสนุนนโยบาย NOW  MOVING  FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง ของพล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

15 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพ: ฝ่ายเทศกิจ

ข่าว : ฝ่ายปกครอง


"ลาดพร้าว เดินหน้าแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm.2.5 ฉีดพ่นและสเปรย์น้ำต้นไม้ใบไม้"

"ลาดพร้าว เดินหน้าแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm.2.5 ฉีดพ่นและสเปรย์น้ำต้นไม้ใบไม้"

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

          นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวมอบหมายให้ นางพรเนตร ประพนธ์ศิลป์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จำนวน 12 คน สเปรย์น้ำล้างฝุ่นละอองต้นไม้ใบไม้ลดฝุ่นละอองในอากาศ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจและประดิษฐ์มนูธรรม  ในช่วงเวลา 23.00 - 04.00 น.

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 12, 2562

"ลาดพร้าว เดินหน้าแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm.2.5

"ลาดพร้าว เดินหน้าแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm.2.5 ฉีดพ่นและสเปรย์น้ำต้นไม้ใบไม้"

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

          นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวมอบหมายให้ นางพรเนตร ประพนธ์ศิลป์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จำนวน 12 คน สเปรย์น้ำล้างฝุ่นละอองต้นไม้ใบไม้ลดฝุ่นละอองในอากาศ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน บริเวณถนนนาคนิวาสและถนนสุคนธ์สวัสดิ์ ในช่วงเวลา 23.00 - 04.00 น.

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าว ซ่อมแซมผิวการจราจรชำรุดในพื้นที่"

"ลาดพร้าว ซ่อมแซมผิวการจราจรชำรุดในพื้นที่"

       นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว 

มอบหมายให้ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมผิวการจราจรชำรุดทันทีที่ได้รับแจ้ง บริเวณซอยสังคมสงเคราะห์ 12 แยก 2-1 เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน

        ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย  "NOW MOVING  FORWARD"  ทำจริง  เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

11 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพ : ฝ่ายโยธา

ข่าว : ฝ่ายโยธา

วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 11, 2562

"ลาดพร้าวร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียน

"ลาดพร้าวร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนวัดลาดปลาเค้าครบรอบ 87 ปี"

10 กุมภาพันธ์ 2562

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า ครบรอบ 87 ปี ณ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความภาคภูมิใจและความรักที่มีต่อโรงเรียนที่เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน ตลอดจนรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านผู้ก่อตั้งโรงเรียน โดยภายในงานได้จัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อหารายได้นำมาพัฒนาการศึกษาในส่วนที่ไม่มีงบประมาณสนับสนุน ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมี คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว

วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 08, 2562

"ลาดพร้าว “Big Cleaning Day ล้างตลาดช่วงเทศกาลตรุษจีน” ลดฝุ่น ลดโรค สร้างความมั่นใจ อาหารปลอดภัย ตลาดสะอาด ถูก

"ลาดพร้าว  “Big Cleaning Day ล้างตลาดช่วงเทศกาลตรุษจีน” ลดฝุ่น ลดโรค สร้างความมั่นใจ อาหารปลอดภัย ตลาดสะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล อย่างต่อเนื่องเป็นครั้ง 3"


       นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วย นางสาวภรินทร สิงหศิริ หัวหน้ากลุ่มงานสุขาภิบาลอาหาร  นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมกัน ทำกิจกรรม “Big Cleaning Day ล้างตลาดรับเทศกาลวันตรุษจีน” สร้างความมั่นใจ อาหารปลอดภัย ตลาดสะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล โดยร่วมกับผู้ประกอบการและผู้ค้าทุกแผงค้าล้างตลาด พร้อมตรวจการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ที่ตลาดนกแก้วน้อย ถนนนาคนิวาส เขตลาดพร้าว ช่วงเทศกาลตรุษจีน สะสางสิ่งของเหลือใช้และไม่จำเป็นใต้แผงค้าและภายในบริเวณตลาด ทำความสะอาดพื้น ผนัง เพดาน แผงค้าและบริเวณโดยรอบตลาด ฉีดล้างฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาคลอรีน กำจัดแมลงและสัตว์พาหะโรค เพื่อให้ตลาดสะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการที่จะเข้ามาซื้อวัตถุดิบและอาหารปรุงสุกในตลาด 

          นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างความตระหนักเรื่องสุขอนามัย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและผู้ค้าในตลาดในเรื่องการรักษาความสะอาดและการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล เพื่อร่วมสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองอาหารปลอดภัยต่อไป และเป็นการช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละออง มลพิษทางอากาศให้หมดไปโดยเร็ว เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

        ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย  "NOW MOVING  FORWARD"  ทำจริง  เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

8 กุมภาพันธ์ 2562 

ภาพ/ข่าว : วัชรา พิชยสิริ ฝ่ายปกครอง

วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 07, 2562

“ลาดพร้าวพัฒนาลำรางสาธารณะ ซอยโรงน้ำแข็ง”

“ลาดพร้าวพัฒนาลำรางสาธารณะ ซอยโรงน้ำแข็ง”

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว 

มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   

ดำเนินการบริเวณลำรางสาธารณะซอยโรงน้ำแข็ง (ฝั่งตลาดและชุมชนโรงน้ำแข็ง)

เพื่อดำเนินการเก็บขยะ วัชพืช ยังตบชวาและตกแต่งกิ่งไม้

ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย “NOW MOVING FORWARE” 

ทำจริง เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2562

ภาพ : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

ข่าว : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

ลาดพร้าว คุมเข้มตรวจควันดำลดการเกิดฝุ่นละออง pm.2.5"

"ลาดพร้าว คุมเข้มตรวจควันดำลดการเกิดฝุ่นละออง pm.2.5"

  

     นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว 

มอบให้ฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ ดำเนินการแก้ไขปัญหาลดฝุ่นละอองในอากาศ โดยตรวจสอบรถบรรทุกให้คลุมผ้าใบทุกคัน เพื่อป้องกันการก่อให้เกิดฝุ่นละออง บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองและสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยจะดำเนินการในบริเวณที่มีฝุ่นหนาแน่น ตามแผนที่ได้วางไว้อย่างต่อเนื่องต่อไป 

        ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย  "NOW MOVING  FORWARD"  ทำจริง  เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

7 กุมภาพันธ์ 2562 

ภาพ:ฝ่ายเทศกิจ

ข่าว:ฝ่ายปกครอง

"ลาดพร้าว “Big Cleaning Day ล้างตลาดช่วงเทศกาลตรุษจีน” ลดฝุ่น ลดโรค สร้างความมั่นใจ อาหารปลอดภัย ตลาดสะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล อย่างต่อเนื่อง"

"ลาดพร้าว  “Big Cleaning Day ล้างตลาดช่วงเทศกาลตรุษจีน” ลดฝุ่น ลดโรค สร้างความมั่นใจ อาหารปลอดภัย ตลาดสะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล อย่างต่อเนื่อง"


       นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายณัติฐพร บางไพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นางสาวจรวย มัฆะเนมี หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล นางพรเนตร ประพนธ์ศิลป์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ นางสาวภรินทร สิงหศิริ หัวหน้ากลุ่มงานสุขาภิบาลอาหาร  นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมกัน ทำกิจกรรม “Big Cleaning Day ล้างตลาดรับเทศกาลวันตรุษจีน” สร้างความมั่นใจ อาหารปลอดภัย ตลาดสะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล โดยร่วมกับผู้ประกอบการและผู้ค้าล้างตลาด พร้อมตรวจการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ที่ตลาดแยกโรงไม้ ถนนนาคนิวาส เขตลาดพร้าว ช่วงเทศกาลตรุษจีน สะสางสิ่งของเหลือใช้และไม่จำเป็นใต้แผงค้าและภายในบริเวณตลาด ทำความสะอาดพื้น ผนัง เพดาน แผงค้าและบริเวณโดยรอบตลาด ฉีดล้างฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาคลอรีน กำจัดแมลงและสัตว์พาหะโรค เพื่อให้ตลาดสะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการที่จะเข้ามาซื้อวัตถุดิบและอาหารปรุงสุกในตลาด 

          นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างความตระหนักเรื่องสุขอนามัย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและผู้ค้าในตลาดในเรื่องการรักษาความสะอาดและการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล เพื่อร่วมสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองอาหารปลอดภัยต่อไป และเป็นการช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละออง มลพิษทางอากาศให้หมดไปโดยเร็ว เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

        ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย  "NOW MOVING  FORWARD"  ทำจริง  เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

7 กุมภาพันธ์ 2562 

ภาพ : ภรินทร สิงหศิริ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

ข่าว : วัชรา พิชยสิริ ฝ่ายปกครอง

วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 04, 2562

"ลาดพร้าว ติดตั้งป้ายเตือน และรณรงค์เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก"

"ลาดพร้าว ติดตั้งป้ายเตือน และรณรงค์เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก"

       

           นายวุฒิพงษ์  มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว 

พร้อมด้วยนางสาวจรวย มัฆะเนมี หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยรักษาความสงบเขตลาดพร้าว ร่วมกันรฯรงค์ และดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ห้ามเผาเศษวัสดุในพื้นที่เขตลาดพร้าว  ในพื้นที่โล่งกว้าง และมีหญ้าแห้งรกร้าง ของเอกชน 

จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 

          1. พื้นที่โล่ง บริเวณข้างร้านอาหารกุ้งเต้น 

          2. พื้นที่โล่ง ของบริษัทสยามประชาคาร จำกัด ริมถนนประเสริฐมนูกิจทั้งฝั่งเหนือฝั่งใต้ 

          3.พื้นที่โล่งในหมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 2 

          4. พื้นที่โล่ง ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 ใกล้หมู่บ้านเดอะรอยัลเรสซิเดนท์  

          5. พื้นที่โล่ง ปากซอยประเสริฐมนูกิจ 25 แยก 6

         หากฝ่าฝืนมีความผิดตาม มาตรา 25 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ประกาศสำนักงานเขตลาดพร้าว เรื่อง ห้ามเผาเศษวัสดุ เผาถ่าน ขยะมูลฝอย ในพื้นที่เขตลาดพร้าว เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กให้หมดไปโดยเร็ว คืนบรรยากาศที่ปลอดภัยให้กรุงเทพมหานคร

        ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย  "NOW MOVING  FORWARD"  ทำจริง  เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

4 กุมภาพันธ์ 2562 

ภาพ: ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/ฝ่ายโยธา

ข่าว : วัชรา พิชยสิริ

วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 03, 2562

ลาดพร้าว เดินหน้าแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm.2.5 ฉีดพ่นและสเปรย์น้ำต้นไม้ใบไม้"

"ลาดพร้าว เดินหน้าแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm.2.5 ฉีดพ่นและสเปรย์น้ำต้นไม้ใบไม้"


       นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว 

พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการฉีดพ่นสเปรย์น้ำต้นไม้ใบไม้ตามถนนสายหลักในพื้นที่เขตลาดพร้าว ในช่วงเวลา 23:00 - 04:00 น.โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อ แก้มลพิษควันท่อไอเสียจากรถยนต์ การก่อสร้าง และเหตุอื่นๆ ให้เบาบางลง ซึ่งคาดว่าจะช่วยแก้ปัญหาจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( pm.2.5 ) ลดปริมาณฝุ่นละอองให้หมดไปโดยเร็วและสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนบริเวณ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

        ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย  "NOW MOVING  FORWARD"  ทำจริง  เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

2 กุมภาพันธ์ 2562 

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเขตลาดพร้าว

ลาดพร้าว แก้ปัญหาลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ

ลาดพร้าว แก้ปัญหาลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ

นายวุฒิพงษ์  มนัส  ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว

มอบหมายให้นายนพ  ชูสอน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และนางพรเนตร  ประพนธ์ศิลป์

หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ พร้อมด้วย

เจ้าหน้าที่ทหารจากกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยเขตลาดพร้าว ดำเนินการล้างทำความสะอาดทางเท้า และผิวการจราจรบริเวณ

ถนนนาคนิวาส  เพื่อความสะอาดเรียบร้อย 

แก้ปัญหาลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ  ทั้งนี้เป็นการ

สนับสนุนนโยบาย NOW MOVING FORWARD

ทำจริง เห็นผลจริง  ของพล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

วันพฤหัสบดี, มกราคม 31, 2562

"ลาดพร้าว เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุดในพื้นที่"

"ลาดพร้าว เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุดในพื้นที่"

       นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว 

มอบหมายให้ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำใหม่แทนฝาเดิมที่ชำรุดทันทีที่ได้รับแจ้ง บริเวณซอยนาคนิวาส 42 แยก 3 เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน

        ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย  "NOW MOVING  FORWARD"  ทำจริง  เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

31 มกราคม 2562

ภาพ : ฝ่ายโยธา

ข่าว : ฝ่ายโยธา

ลาดพร้าวล้างถนนลดฝุ่นละอองในอากาศ

ลาดพร้าวล้างถนนลดฝุ่นละอองในอากาศ

วันที่ 31 มกราคม 2562

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้นายนพ ชูสอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางพรเนตร ประพนธ์ศิลป์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาและสวนสาธารณะ 

จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ล้างทำความสะอาดถนนทางเท้าลดฝุ่นละอองในอากาศและเพื่อความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะที่ดี 

บริเวณถนนมัยลาภ

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

วันอังคาร, มกราคม 29, 2562

“ลาดพร้าวปรับภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในเขต”

“ลาดพร้าวปรับภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในเขต”

28 มกราคม 2562

          นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายณัติฐพร บางไพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปรับภูมิทัศน์ ณ บริเวณซอยลาดปลาเค้า 39 ตัดกับถนนประเสริฐมนูกิจ 

          ในการนี้ ได้ให้การต้อนรับ พลตรี รังษี กิติญาณทรัพย์ ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 1 และคณะ เพื่อร่วมตรวจพื้นที่สำหรับการปรับภูมิทัศน์และชี้แนะแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ในบริเวณดังกล่าว ตามโครงการจัดทำสวนหย่อมแห่งใหม่ในพื้นที่เขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

ภาพ / ข่าว : สุกัญญาฯ ปชส. เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าว ดำเนินมาตรการแก้ปัญหาลดการเกิดฝุ่นละออง"

"ลาดพร้าว ดำเนินมาตรการแก้ปัญหาลดการเกิดฝุ่นละออง"

  

     นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว 

มอบให้ฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ ดำเนินการแก้ไขปัญหาลดฝุ่นละอองในอากาศ โดยตรวจสอบรถบรรทุกให้คลุมผ้าใบทุกคัน เพื่อป้องกันการก่อให้เกิดฝุ่นละออง บริเวณถนนนาคนิวาส เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองและสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยจะดำเนินการในบริเวณที่มีฝุ่นหนาแน่น ตามแผนที่ได้วางไว้อย่างต่อเนื่องต่อไป 

        ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย  "NOW MOVING  FORWARD"  ทำจริง  เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

   28 มกราคม 2562 

ภาพ:ฝ่ายเทศกิจ

ข่าว:ฝ่ายปกครอง

วันจันทร์, มกราคม 28, 2562

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาวัด

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาวัด

วันที่ 27 มกราคม 2562

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้นายนพ ชูสอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางพรเนตร ประพนธ์ศิลป์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่พัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดกำจัดวัชพืชและจัดเก็บเศษขยะวัสดุ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี 

บริเวณวัดลาดพร้าว

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าว ตรวจพื้นที่พร้อมสร้างสวนหย่อมลดฝุ่นละออง"

"ลาดพร้าว ตรวจพื้นที่พร้อมสร้างสวนหย่อมลดฝุ่นละออง"

            นายวุฒิพงษ์ มนัส  ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  

พร้อมด้วย ผู้บริหารเขตฯ ตรวจพื้นที่ที่จะจัดสร้างเป็นสวนหย่อมแห่งใหม่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นปอดแห่งใหม่ของคนกรุงเทพฯ และเพื่อลดมลพิษปรับสภาพอากาศให้ดีขึ้น ณ บริเวณหัวมุมถนนแยกลาดปลาเค้า 39 ตัดกับถนนประเสริฐมนูกิจเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ปรับพื้นที่ว่าง บริเวณ ปากซอยลาดปลาเค้า 39  ตัดถนนประเสริฐมนูกิจ เนื้อที่  80 ตารางวา ซึ่งสำนักงานเขตลาดพร้าว ได้ รับการ  ประสาน จากผู้แทนกองทัพภาคที่ 1 นัดร่วมตรวจสอบสถานที่ ในวันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น  เพื่อพิจารณาสนับสนุน งบประมาณสำหรับปรับปรุงเป็นสวนหย่อม ต่อไป

           ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย  "NOW MOVING  FORWARD"  ทำจริง  เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

25 มกราคม 2562

ภาพ : ฝ่ายโยธา/วัชราฯ

ข่าว : วัชรา พิชยสิริ รายงาน

วันศุกร์, มกราคม 25, 2562

ลาดพร้าวล้างถนนลดฝุ่นละอองในอากาศ

ลาดพร้าวล้างถนนลดฝุ่นละอองในอากาศ


วันที่ 25 มกราคม 2562

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้นายนพ ชูสอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ล้างทำความสะอาดถนนทางเท้าลดฝุ่นละอองในอากาศและเพื่อความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะที่ดี 

บริเวณถนนลาดพร้าววังหินและถนนลาดปลาเค้า

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

วันพฤหัสบดี, มกราคม 24, 2562

"ลาดพร้าว ดำเนินมาตรการแก้ปัญหาลดการเกิดฝุ่นละออง"

"ลาดพร้าว ดำเนินมาตรการแก้ปัญหาลดการเกิดฝุ่นละออง" 

     นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว 

มอบให้ฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ ดำเนินการแก้ไขปัญหาลดฝุ่นละอองในอากาศ โดยตรวจสอบรถบรรทุกให้คลุมผ้าใบทุกคัน เพื่อป้องกันการก่อให้เกิดฝุ่นละออง บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองและสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยจะดำเนินการในบริเวณที่มีฝุ่นหนาแน่น ตามแผนที่ได้วางไว้อย่างต่อเนื่องต่อไป 

        ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย  "NOW MOVING  FORWARD"  ทำจริง  เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

   24 มกราคม 2562 

ภาพ:ฝ่ายเทศกิจ

ข่าว:ฝ่ายปกครอง

วันพุธ, มกราคม 23, 2562

“ลาดพร้าวห่วงใยสุขภาพ มอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง”

“ลาดพร้าวห่วงใยสุขภาพ มอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง”


23 มกราคม 2562

          นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายนพ ชูสอน นายณัติฐพร บางไพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และคณะผู้บริหารเขต นำมอบหน้ากากอนามัย ให้แก่เจ้าหน้าที่เขตผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาฝุ่นพิษทางอากาศ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่สามารถป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ บริเวณหน้าห้องฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตลาดพร้าว

          โดยสำนักงานเขตลาดพร้าว ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์พร้อมแจกประกาศสำนักงานเขตลาดพร้าว เรื่อง มาตรการและการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษทางอากาศ ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง จากมลพิษทางอากาศ และดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำบริเวณถนนหน้าสำนักงานเขตลาดพร้าว และบริเวณที่มีฝุ่นละอองหนาแน่นภายในพื้นที่เขต เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศเฉพาะจุดและสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามแผนที่ได้วางไว้อย่างต่อเนื่องต่อไป ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย "NOW MOVING FORWARD" ทำจริง เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ : วัชราฯ / ข่าว : สุกัญญาฯ ปชส. เขตลาดพร้าว

วันจันทร์, มกราคม 21, 2562

ล้างทำความสะอาดบาทวิถี ผิวจราจร ฉีดพ่นน้ำเพื่อลดฝุ่นละออง ถนนลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตลาดพร้าว นำจิตอาสาพระราชทานดำเนินกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  ล้างทำความสะอาดบาทวิถี ผิวจราจร ฉีดพ่นน้ำเพื่อลดฝุ่นละออง ถนนลาดพร้าว

         นายวุฒิพงษ์  มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นำผู้บริหารเขตฯและประชาชนจิตอาสาดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดบาทวิถี ผิวจราจร ฉีดพ่นน้ำเพื่อลดฝุ่นละออง บริเวณก่อสร้างรถไฟฟ้าถนนลาดพร้าวช่วงแยกถนนรัชดา-ลาดพร้าว ถึงแยกโชคชัย 4 โดยดำเนินการจัดเก็บขยะ ล้าง กวาดบาทวิถี และผิวจราจร ฉีดน้ำล้างฝุ่นบนใบไม้ และพื้นผิวจราจร เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในบริเวณดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร    โดยมีคณะผู้บริหารเขตลาดพร้าว เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยรักษาความสงบเขตลาดพร้าว (ร.9 พัน 1) เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตลาดพร้าว และเหล่าประชาชนจิตอาสา รวมทั้งสิ้น 150 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

20 มกราคม 2562

ภาพ/ข่าว : วัชรา พิชยสิริ รายงาน

"ผอ.เขตลาดพร้าว พบประชาชน ณ ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 1,5"

"ผอ.เขตลาดพร้าว พบประชาชน ณ ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 1,5"

      นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  

      พร้อมด้วยนายณัติฐพร บางไพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมตรวจเยี่ยมชุมชนติดตามการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน แจ้งข้อราชการจากฝ่ายต่างๆ ให้ชุมชนรับทราบ และได้ประชาสัมพันธ์การป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 แก่ประชาชนในชุมชน ตลอดจนรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ พร้อมร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในชุมชน และลงตรวจพื้นที่ 

       ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย  "NOW MOVING  FORWARD"  ทำจริง  เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   

    

19 มกราคม 2562 เวลา 10.00​ น.

ภาพ : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

ข่าว : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

วันพุธ, มกราคม 16, 2562

“ลาดพร้าว รณรงค์ร่วมแก้ปัญหาฝุ่นละอองและดูแลสุขภาพ”

“ลาดพร้าว รณรงค์ร่วมแก้ปัญหาฝุ่นละอองและดูแลสุขภาพ”

  

     นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  พร้อมด้วยนายนพ ชูสอน และนายณัติฐพร บางไพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นำผู้บริหารเขตฯ และเจ้าหน้าที่เขตฯ ร่วมกับทหารกองร้อยรักษาความสงบเขตลาดพร้าว นักเรียน นักศึกษา  รณรงค์ทำกิจกรรมล้างบาทวิถี ผิวจราจร เพื่อแสดงให้ประชาชนได้เห็นและตระหนักถึงการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษทางอากาศ พร้อมแจกประกาศสำนักงานเขตลาดพร้าว เรื่อง มาตรการและการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษทางอากาศ ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง จากมลพิษทางอากาศ และดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำบริเวณถนนหน้าสำนักงานเขตลาดพร้าว เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศเฉพาะจุดและสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยจะดำเนินการในบริเวณที่มีฝุ่นหนาแน่น ตามแผนที่ได้วางไว้อย่างต่อเนื่องต่อไป 

        ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย  "NOW MOVING  FORWARD"  ทำจริง  เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

   16 มกราคม 2562 

ภาพ/ข่าว : วัชรา พิชยสิริ รายงาน

มาตรการป้องกันฝุ้นพิษ

วันอังคาร, มกราคม 15, 2562

ลาดพร้าว ล้างทำความสะอาดสะพานลอย

"ลาดพร้าว ล้างทำความสะอาดสะพานลอย

คนเดินข้าม ทางเท้า และผิวการจราจร"

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

นายวุฒิพงษ์  มนัส  ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว

มอบหมายให้ นางพรเนตร  ประพนธ์ศิลป์

หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการล้างทำความสะอาดสะพานลอยคนเดินข้ามใกล้โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ และใกล้แยกเสนานิคม  ล้างทางเท้า และผิวการจราจร บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ  และถนนโชคชัย ๔ โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารจากกองร้อยรักษาความสงบ

เรียบร้อยเขตลาดพร้าวมาร่วมด้วย  เพื่อลดปริมาณ 

ฝุ่นละอองในอากาศ บรรเทาความเดือดร้อนด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ตามนโยบายของ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว:  ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

                 สำนักงานเขตลาดพร้าว

วันจันทร์, มกราคม 14, 2562

"ลาดพร้าว ล้างทำความสะอาดจุดพักขยะ

"ลาดพร้าว ล้างทำความสะอาดจุดพักขยะ 

ทางเท้า และผิวการจราจร"

วันจันทร์ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

นายวุฒิพงษ์  มนัส  ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว

มอบหมายให้นางพรเนตร  ประพนธ์ศิลป์

หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

จัดเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดจุดพักขยะ ทางเท้า และผิวการจราจร บริเวณถนนนาคนิวาส

ถนนประดิษฐ์มนูธรรม  ถนนโชคชัย ๔  และถนนลาดพร้าววังหิน เพื่อความสะอาด เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะที่ดี แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน แก้ปัญหาลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ

เพื่อสนับสนุนนโยบาย  " NOW  MOVING  FORWARD "  ทำจริง  เห็นผลจริง  ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ภาพข่าว : ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

                 สำนักงานเขตลาดพร้าว

"ลาดพร้าวตรวจพื้นที่เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยฯ และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน"

14 มกราคม 2562

นายวุฒิพงษ์  มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  

มอบหมายให้นายนพ ชูสอน และนายณัติฐพร บางไพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ทหาร กองร้อยรักษาความสงบเขตลาดพร้าว  ร่วมกันตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่เขต บริเวณถนนลาดพร้าว วังหิน ถนนลาดปลาเค้า  เพื่อตรวจสอบทางเท้า ริมถนน สิ่งกีดขวางการจราจร ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา ขณะตรวจพบเศษใบไม้แห้งหล่นบนทางเท้า เศษขยะบนทางเท้า และโคนต้นไม้ กิ่งไม้รกรุงรัง  จึงมอบให้ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลกวาดใบไม้ให้สะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ตลอดแนวถนน และเส้นทางสายหลักในพื้นที่เขตลาดพร้าว  และกรณีพบทางเท้าชำรุดยุบตัว ผิวจราจรชำรุด และพบสายเคเบิลห้อยย้อยลงมา ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชนที่เดินผ่านบริเวณดังกล่าว ได้ให้เจ้าหน้าที่โยธาที่ติดตามไปด้วยซ่อมแซมทันที  และมอบให้ฝ่ายปกครองทำบันทึกแจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องตรวจสอบติดตามดูแลต่อไป โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และเพื่อสนับสนุนนโยบาย "NOW moving forward ทำจริง เห็นผลจริง" ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ / ข่าว : วัชรา พิชยสิริ ปชส.เขตลาดพร้าว รายงาน

เขตลาดพร้าวร่วมทำบุญชุมชน และแจกของขวัญวันเด็ก"

"เขตลาดพร้าวร่วมทำบุญชุมชน และแจกของขวัญวันเด็ก"

13 มกราคม 2562

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายวิทยา นันทะศรี รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เข้าร่วมงานทำบุญชุมชนเนื่องในวันปีใหม่ 2562 และมอบของขวัญให้แก่เด็กในชุมชนหมู่บ้านธันยกานต์ มัยลาภ ชุมชนซอยลาดปลาเค้า24 และชุมชนหมู่บ้านมหาลาภ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. 2562 โดยเห็นความสำคัญของเด็กที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็ก ประจำปีพ.ศ.2562 "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" โดย พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เขตลาดพร้าว รายงาน

ลาดพร้าว ล้างทำความสะอาดทางเท้า และผิวการจราจร"

"ลาดพร้าว ล้างทำความสะอาดทางเท้า และผิวการจราจร"

วันเสาร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒

นายวุฒิพงษ์  มนัส  ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว

มอบหมายให้นางพรเนตร  ประพนธ์ศิลป์  

หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

จัดพนักงานทั่วไป (กวาด)พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำ

ดำเนินการล้างทำความสะอาดทางเท้า และผิวการจราจร บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม เพื่ิอความ สะอาดเรียบร้อย แก้ไขปัญหาลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว:  ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

                 สำนักงานเขตลาดพร้าว

วันศุกร์, มกราคม 11, 2562

“เขตลาดพร้าวร่วมต้อนรับ รองผู้ว่าฯ กทม. ในการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13 ครั้งที่ 1/2562 (กขป.สัญจร)”

“เขตลาดพร้าวร่วมต้อนรับ รองผู้ว่าฯ กทม. ในการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13 ครั้งที่ 1/2562 (กขป.สัญจร)”

11 มกราคม 2562 

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายนพ ชูสอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าว ให้การต้อนรับนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13 ครั้งที่ 1/2562 (กขป.สัญจร) เพื่อขอความเห็นและข้อเสนอต่อแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Primary Care Center Cluster : PCC) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอต่อการดำเนินงาน ตลอดจนแนวทางการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนต่อการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตลาดพร้าว

ภาพ/ข่าว : สุกัญญาฯ ปชส. เขตลาดพร้าว

เขตลาดพร้าวแจกของขวัญวันเด็กแห่งชาติ

เขตลาดพร้าวแจกของขวัญวันเด็กแห่งชาติ

11 มกราคม 2562

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายวิทยา นันทะศรี รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เข้าร่วมงานและมอบของขวัญให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดลาดพร้าว เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. 2562 โดยได้ร่วมพูดคุยกับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก เด็กนักเรียน และชมการแสดงกิจกรรมของเด็กนักเรียนภายในศูนย์ฯ ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ทำกิจกรรม กล้าแสดงออก และเห็นความสำคัญของเด็กที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็ก ประจำปีพ.ศ.2562 " เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" โดย พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เขตลาดพร้าว รายงาน

วันพุธ, มกราคม 09, 2562

“ลาดพร้าว ซ่อมแซมถนนชำรุดในพื้นที่”

“ลาดพร้าว ซ่อมแซมถนนชำรุดในพื้นที่”

9 มกราคม 2562

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมถนนชำรุด บริเวณซอยลาดพร้าววังหิน 30 เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

เมื่อวันพุธ ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒

เมื่อวันพุธ ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒

นายวุฒิพงษ์  มนัส  ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว

มอบหมายให้นางพรเนตร  ประพนธ์ศิลป์ 

หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

จัดพนักงานทั่วไป (กวาด) รอบเช้า ดำเนินการล้างทำความสะอาดบริเวณวัดลาดพร้าว  ทางเท้า และผิวการจราจรบริเวณถนนลาดพร้าววังหิน เพื่อความสะอาด เรียบร้อย   แก้ปัญหาลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ   สนับสนุนนโยบาย NOW  MOVING  FORWARD "ทำจริง เห็นผลจริง" ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว:  ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

                 สำนักงานเขตลาดพร้าว

วันจันทร์, มกราคม 07, 2562

"ลาดพร้าวตรวจพื้นที่เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยฯ และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน"

"ลาดพร้าวตรวจพื้นที่เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยฯ และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน"

          นายวุฒิพงษ์  มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  

มอบหมายให้นายณัติฐพร  บางไพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ พร้อมหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่เขต บริเวณถนนลาดพร้าว วังหิน  เพื่อตรวจสอบทางเท้า ริมถนน สิ่งกีดขวางการจราจร ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา ขณะตรวจพบขยะที่ไม่ได้ทิ้งในเวลาที่นัดหมายกับสำนักงานเขตฯ จึงมอบให้ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลจัดเก็บให้สะอาด  นอกจากนี้ยังตรวจพบต้นกาฝากที่เกาะติดต้นไม้จนเสียรูป จึงมอบให้ฝ่ายปกครองทำบันทึกแจ้งให้ฝ่ายรักษาฯ วางแผนทำโครงการตรวจสอบติดตามดูแลต้นไม้ในพื้นที่ทั้งหมดต่อไป โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และเพื่อสนับสนุนนโยบาย "NOW moving forward ทำจริง เห็นผลจริง" ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

7 มกราคม 2562


ภาพ / ข่าว : วัชรา พิชยสิริ ปชส.เขตลาดพร้าว รายงาน

วันอาทิตย์, มกราคม 06, 2562

“รองผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองเสือน้อย”

“รองผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองเสือน้อย”

4 มกราคม 2562

     นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองเสือน้อย บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ได้ประสานผู้รับเหมาให้ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณก่อสร้าง และลดผลกระทบต่อประชาชนที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง 

     ในการนี้ ได้ตรวจพื้นที่บริเวณ water bank บึงลาดพร้าว 71 ซอยนาคนิวาส 48 แยก 6 และตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองเสือน้อย บริเวณถนนลาดพร้าววังหิน เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝน เพิ่มขีดความสามารถระบบระบายน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตลาดพร้าวและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นายณัติฐพร บางไพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตลาดพร้าว ให้การต้อนรับและร่วมตรวจติดตามฯ

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว