วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 29, 2559

Cleaning Day เมืองกรุงเทพสะอาด ด้วยพลังประชาชน ของสำนักงานเขตลาดพร้าว


นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายพินิต อารยะศิลปธร นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างเขตลาดพร้าว เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เมืองกรุงเทพสะอาด ด้วยพลังประชาชน ของสำนักงานเขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” NOW! โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดถนน จัดระเบียบทางเท้า และตัดแต่งต้นไม้ เพื่อดูแลรักษาพื้นที่เขตลาดพร้าวให้สวยงามน่ามอง ณ ชุมชนหมู่บ้านเนียมกล่ำสามัคคี ถนนประเสริฐมนูกิจ เขตลาดพร้าว

ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

          นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่เขตฯ ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวิตรี สุขสงวน ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง หัวหน้าเขตตรวจราชการที่ 5 นางสาวปิยธิดา สมุทระประภูต ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง และคณะตรวจประเมินเพื่อเสนอขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของสำนักงานเขตลาดพร้าวเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายนายกรัฐมนตรีในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 
สำนักงานเขตลาดพร้าว วันอังคาร, ธันวาคม 20, 2559

รับมอบรางวัลอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดของกรุงเทพมหานครดีเด่น

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสมบัติ สิงห์พรม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเผ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตลาดพร้าว รับมอบรางวัลอาสาสมัครเผ้าระวังภัยและยาเสพติดของกรุงเทพมหานครดิเด่น รางวัลสำนักงานเขตดีเด่น และรางวัลผู้ประสานงานดีเด่นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่อาสาสมัรทุกท่านและพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด ตามมาตรการเร่งด่วนและนดยบายหลักด้านมหานครแห่งความปลอดภัย โดยมีนายทวีศักดิ์  เลิศประพันธ์  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารกีฬาเวศน์2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหนคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 15, 2559

“ก่อสร้างระบบระบายน้ำพื้นที่เขตลาดพร้าว”

นายพินิต อารยะศิลปธร   รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
ร่วมกับคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการขอใช้ที่ดินของหน่วยราชการอื่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ทำการหรือเพื่อประโยชน์ในการจัดทำบริการสาธารณะ พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าว เข้าร่วมประชุมแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำและพื้นที่แก้มลิง ตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพื้นที่เขตลาดพร้าว โดยมีพลตำรวจตรีประสพโชค พร้อมมูล ประธานกรรมการวิสามัญ และนางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตลาดพร้าว หลังจากนั้นได้ร่วมกันออกตรวจพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะ บึงน้ำ 71 บึงน้ำหมู่บ้านเฟรนซิฟ และหมู่บ้านรวมโชค เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบพื้นที่ที่จะก่อสร้าง
ระบบระบายน้ำฯ ดังกล่าววันพุธ, ธันวาคม 14, 2559

มกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 44 ปี

นายพินิต อารยะศิลปธร  รักษาการผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
พร้อมข้าราชการเขตลาดพร้าว ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 44 ปี
14 ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 น. ณ ลานคนเมือง เสาชิงช้า
วันอังคาร, ธันวาคม 13, 2559

“ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฯ

นายพินิต อารยะศิลปธร  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตลาดพร้าว (ศป.ปส.เขต) ครั้งที่ 1/2560 เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตลาดพร้าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายแนวทางการดำเนินงานด้านยาเสพติดประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าว เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปส.กทม. เจ้าหน้าที่สำนักอนามัย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย และสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม เจ้าหน้าที่ทหาร ร.1 พัน 2 รอ.อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตลาดพร้าว อาสาสมัคร อปพร. และเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตลาดพร้าว
9 ธันวาคม 2559 : เวลา 14.00 - 16.00 น.

วันอังคาร, พฤศจิกายน 22, 2559

“รวมพลังแห่งความภักดีเขตลาดพร้าว”

นายพินิต อารยะศิลปธร  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร
และประชาชนเขตลาดพร้าว ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ถวายสัตย์ปฏิญาณแสดง
ความจงรักภักดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตลาดพร้าว
22 พฤศจิกายน 2559 : เวลา 08.00 น.
วันอังคาร, พฤศจิกายน 15, 2559

"ตรวจตราความเรียบร้อยงานลอยกระทง"

นายพินิต อารยะศิลปธร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ ร่วมกับ พันตำรวจเอกสุพล ค้ำชู ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ลงพื้นที่ร่วมตรวจตราความเรียบร้อยงานเทศกาลลอยกระทงในเขตลาดพร้าว บริเวณท่าน้ำวัดลาดพร้าววันอังคาร, พฤศจิกายน 08, 2559

ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

นายพินิต อารยะศิลปธร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และหัวหน้าฝ่ายการคลัง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในงานถวายราชสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวง
7 พฤศจิกายน 2559 : 18.00 - 19.30 น.
วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 03, 2559

ผู้บริหารเขตลาดพร้าวออกตรวจพื้นที่

นายพินิต อารยะศิลปธร  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำหัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เจ้าหน้าที่ฝ่าย
สิ่งแวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ออกตรวจพื้นที่ และตรวจสอบเพื่อ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน บริเวณถนนโชคชัย4 ถนนสตรีวิทยา2
และถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตลาดพร้าว เมื่อเช้าวันนี้วันอังคาร, ตุลาคม 25, 2559

ผู้บริหารเขตลาดพร้าวออกตรวจร่วม โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

นายพินิต อารยะศิลปธร ผช.ผอ.เขต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว 
พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว ว่าที่ร้อยตรีเสนีย์ สุวรรณ์ทอง
ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง สนง.ปปส.กทม. นายสมบัติ สิงห์พรม หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสุวรรณ ศิริมุจลินทร์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และชุดปฏิบัติการร่วมด้านความปลอดภัย
เขตลาดพร้าว ประกอบด้วย
-เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขตลาดพร้าว
-เจ้าหน้าที่ทหาร ร.1 พัน 2 รอ.
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.โชคชัย
-เจ้าหน้าที่ ปปส. กทม.
-เจ้าหน้าที่ดับเพลิง สถานีดับเพลิงลาดพร้าว
-เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร อปพร.
-เจ้าหน้าที่อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยฯ
-เจ้าหน้าที่เขต ฝ่ายโยธา, ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ, ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ, ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายรักษาฯ และฝ่ายเทศกิจ ออกตรวจร่วมตามโครงการ "การเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน" ณ ชุมชนพุ่มโพธิ์กลาง

ขณะตรวจพบ
-ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ จำนวน 1 จุด (ฝ่ายโยธาจะดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  เพื่อให้เข้ามาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มโดยเร็ว)
-ไฟฟ้าส่องสว่างดับ จำนวน 1 ดวง (การไฟฟ้าฯ ได้ทำการตรวจสอบและแก้ไข
วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 20, 2559

พิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายพินิต อารยะศิลปธร  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำหัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ข้าราชการและลูกจ้างเขตลาดพร้าว ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกราบสังขารหลวงปู่หลอด ปโมทิโต ณ วัดสิริกมลาวาส
ถนนลาดพร้าว วังหิน เขตลาดพร้าว

วันอังคาร, ตุลาคม 18, 2559

ผู้บริหารและข้าราชการ ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้บริหารและข้าราชการ ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ สำนักงานเขตลาดพร้าว
วันอังคาร, ตุลาคม 11, 2559

ผู้บริหารเขตลาดพร้าวตรวจระดับน้ำในพื้นที่

นายพินิต อารยะศิลปธร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำหัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ออกตรวจดูระดับน้ำในคลองทรงกระเทียม และตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาบริเวณ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
 และซอยแยกวันพุธ, ตุลาคม 05, 2559

ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

นางสาวิตรี สุขสงวนประธานคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะที่ 5 พร้อมด้วยนางสาวปิยธิดา สมุทระประภูต ผู้ตรวจราชการสูง นำคณะกรรมการฯ จากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงาน ก.ก. สำนักการคลัง สำนักงบประมาณฯ สำนักงานตรวจสอบภายใน และกองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของสำนักงานเขตลาดพร้าว โดยมีนายพินิต อารยะศิลปธร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ให้การต้อนรับ วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานเขตลาดพร้าววันพุธ, กันยายน 28, 2559

ร่วมกิจกรรม “เขตลาดพร้าวรวมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก”

นายสุทิน วิกัยกิจ
 ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
 พร้อมด้วยนายพินิต อารยะศิลปธร นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำผู้บริหารเขตฯ เจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าว กรรมการชุมชน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 เจ้าหน้าที่ทหาร ร.1 พัน 2 รอ. เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร อปพร. และอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเขตลาดพร้าว ร่วมกิจกรรม “เขตลาดพร้าวรวมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก” และมอบรางวัลการประกวดกิจกรรมตามโครงการ “นักเรียนเขตลาดพร้าวเต็มพิกัด ร่วมกำจัดยุงลาย” เพื่อตระหนักถึงภัยที่เกิดจากยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อไข้เลือดออก ณ สำนักงานเขตลาดพร้าว
26 กันยายน 2559วันอังคาร, กันยายน 20, 2559

ออกตรวจพื้นที่และตรวจสอบแก้ไขเรื่องร้องเรียน

นายพินิต อารยะศิลปธร นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายโยธา ออกตรวจพื้นที่และตรวจสอบแก้ไขเรื่องร้องเรียน บริเวณชุมชนซอยโรงน้ำแข็ง ซอยสังคมสงเคราะห์ 26 และบริเวณซอยลาดพร้าววังหิน 85

19 กันยายน 2559


วันอังคาร, กันยายน 13, 2559

ตรวจสอบแก้ไขเรื่องร้องเรียน บริเวณชุมชน ต.รวมโชค

นายสุทิน วิกัยกิจ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
พร้อมด้วยนายพินิต อารยะศิลปธร นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายโยธา และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมตรวจพื้นที่และตรวจสอบแก้ไขเรื่องร้องเรียน บริเวณชุมชน ต.รวมโชค และซอยสุคนธสวัสดิ์ 8 เขตลาดพร้าววันอังคาร, กันยายน 06, 2559

พัฒนาศาสนสถานและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อคุณธรรมและจริยธรรม ณ วัดลาดพร้าว และวัดสิริกมลาวาส

นายสุทิน วิกัยกิจ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ  หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายโยธา  นำเจ้าหน้าที่จากฝ่ายเทศกิจและฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เขตลาดพร้าว ร่วมกันพัฒนาศาสนสถานและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อคุณธรรมและจริยธรรม ณ วัดลาดพร้าว และวัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนา) เขตลาดพร้าววันพฤหัสบดี, กันยายน 01, 2559

ตรวจเยี่ยมชุมชนซอยโรงน้ำแข็ง

นายสุทิน วิกัยกิจ  ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  นายพินิต อารยะศิลปธร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
พ.ต.อ.สุพล ค้ำชู  ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย  พ.ต.ท.พรทวี สมวงค์ รองผู้กำกับการฝ่ายป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย  พ.ต.ท.อลงกรณ์ ศิริสงคราม  รองผู้กำกับการหัวหน้างานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง และชุดปฏิบัติการร่วมด้านความปลอดภัยเขตลาดพร้าว ประกอบด้วย-เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขตลาดพร้าว
-เจ้าหน้าที่ทหาร ร.1 พัน 2 รอ.
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.โชคชัย
-เจ้าหน้าที่ดับเพลิง สถานีดับเพลิงลาดพร้าว
-เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร อปพร.
-เจ้าหน้าที่อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดฯ
-เจ้าหน้าที่เขต ฝ่ายโยธา, ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ, ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ, ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายรักษาฯ และฝ่ายเทศกิจ ออกตรวจร่วมตามโครงการ "การเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน" ณ ชุมชนซอยโรงน้ำแข็ง ขณะตรวจพบ
-ไฟฟ้าส่องสว่างติดๆ ดับๆ จำนวน 1 ดวง (การไฟฟ้าได้ดำเนินการตรวจสอบและทำการแก้ไขแล้ว)
-ถนนชำรุด จำนวน 2 แห่ง (ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการแก้ไขโดยลงแอสฟัลตทันทีแล้ว)
-ต้นไม้มีกิ่งไม้รกวันอังคาร, สิงหาคม 23, 2559

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าว

นายสุทิน วิกัยกิจ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนางสาววรรณดี สนชัย นายพินิจ อารยะศิลปธร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ หัวหน้าฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าว ที่ปฏิบัติหน้าที่ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ บริเวณไอทีสแควร์ เขตหลักสี่วันอังคาร, สิงหาคม 16, 2559

จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

นายสุทิน วิกัยกิจ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายคลัง นำข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขต วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครวันพุธ, สิงหาคม 10, 2559

ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

นายสุทิน วิกัยกิจ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานและนำข้าราชการลูกจ้าง หน่วยงานราชการและเอกชนในพื้นที่รวมทั้งประชาชน วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายเราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานเขตลาดพร้าว