วันอังคาร, กรกฎาคม 31, 2561

ลาดพร้าว ซ่อมขอบบ่อพักระบายน้ำชำรุดและเปลี่ยนฝาท่ออระบายน้ำชำรุดในพื้นที่”

“ลาดพร้าว ซ่อมขอบบ่อพักระบายน้ำชำรุดและเปลี่ยนฝาท่ออระบายน้ำชำรุดในพื้นที่”

31 กรกฎาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขกรณีขอบบ่อพักท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยโชคชัย 4 แยก 30 และกรณีฝาท่อระบายน้ำชำรุดใน บริเวณซอยนาคนิวาส 15 และซอยลาดพร้าววังหิน 48 เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าวดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เขต"

"ลาดพร้าวดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เขต"


31 กรกฎาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้นายเริงศักดิ์ ยศประยูร จัดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปลูกและบำรุงรักษาความสะอาดจัดเก็บต้นไม้ล้มมีความสุ่มเสียงที่จะเกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา  บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม

"ลาดพร้าวจัดอบรมนายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด"

"ลาดพร้าวจัดอบรมนายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด"

31 กรกฎาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดของโรงเรียนเครือข่ายที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเสริมสร้างให้นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการพัฒนาเหล่าลูกเสือและยุวกาชาด ให้เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว นางสาวฐาริธกา จันทวรรณ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา นายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดของโรงเรียนเครือข่ายที่ 24 เข้าร่วมพิธีฯ ณ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว

วันเสาร์, กรกฎาคม 28, 2561

ลาดพร้าวร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ"

"ลาดพร้าวร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ"

28 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.30 น. 

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นำข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตลาดพร้าว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ท้องสนามหลวง

วันศุกร์, กรกฎาคม 27, 2561

“รองผู้ว่าฯ กทม. ติดตามการรื้อนั่งร้านคลองวัดลาดปลาเค้าและตรวจพื้นที่ที่จะสร้างสถานีสูบน้ำลำรางออหลาว”

“รองผู้ว่าฯ กทม. ติดตามการรื้อนั่งร้านคลองวัดลาดปลาเค้าและตรวจพื้นที่ที่จะสร้างสถานีสูบน้ำลำรางออหลาว”

27 กรกฎาคม 2561

นายจักกพันธุ์  ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการรื้อนั่งร้าน บริเวณคลองวัดลาดปลาเค้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ ได้ตรวจพื้นที่ที่จะสร้างสถานีสูบน้ำลำรางออหลาวบริเวณซอยสุคนธสวัสดิ์ 25 เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝน เพิ่มขีดความสามารถระบบระบายน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตลาดพร้าวและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นายรัฐธนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตลาดพร้าว ให้การต้อนรับและร่วมตรวจติดตามฯ

ภาพ /ข่าว : ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตลาดพร้าว

วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 26, 2561

ลาดพร้าวถวายราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

“ลาดพร้าวถวายราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
26 กรกฎาคม 2561
            นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีผู้บริหารเขตลาดพร้าว ผู้บริหารสถานศึกษา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตัวแทนจากสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 9 ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 (ตำหนักพระแม่กวนอิม) ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ ชุมชนและพสกนิกรชาวไทย  ร่วมพิธี ณ สำนักงานเขตลาดพร้าว
             ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นางสาวศศิชาฯ ยังกล่าวอีกว่า การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จลงได้ด้วยดีเรียบร้อยทุกประการ เนื่องจากได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย จึงขอขอบพระคุณทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้ 
             ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีพระสยามเทวาธิราชและพระบารมีปกเกล้าแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดปกป้องคุ้มครองอภิบาลรักษา และดลบันดาลให้ทุกท่านพร้อมครอบครัวจงมีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไป เทอญ

ภาพ : สุกัญญา เอี่ยมอธิพงษ์ / ข่าว : วัชรา พิชยสิริ

ลาดพร้าวจัดเก็บป้ายผิดกฏหมาย

ลาดพร้าวจัดเก็บป้ายผิดกฏหมาย


วันที่ 25 กรกฏาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บป้ายผิดกฏหมายที่ติดตั้งในที่สาธารณะ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง บริเวณถนนในพื้นที่เขต

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

วันพุธ, กรกฎาคม 25, 2561

"ลาดพร้าว ตรวจสอบดูแลความปลอดภัย"

"ลาดพร้าว  ตรวจสอบดูแลความปลอดภัย"

     นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  มอบหมายหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจเขตลาดพร้าวชุดกลางคืนดำเนินการตรวจประสิทธิภาพกล้อง CCTV และตรวจจุดเสี่ยงภัยพื้นที่เขต และดำเนินการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ

            โดยกำชับให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตามจุดต่างๆในพื้นที่เขตลาดพร้าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันอันตราย เหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น ช่วยเหลือประชาชน และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในทันที ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย "NOW moving forward ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เมื่อ 24 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

ภาพ:ฝ่ายเทศกิจ

ข่าว:ปชส.เขตลาดพร้าว รายงาน

“ลาดพร้าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน”

“ลาดพร้าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน”

25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น.

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และนำคณะผู้บริหารเขต ข้าราชการ และลูกจ้างเขตลาดพร้าว กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตลาดพร้าว

ภาพ : สุกัญญาฯ / ข่าว : วัชราฯ

วันอังคาร, กรกฎาคม 24, 2561

ลาดพร้าว เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุดและซ่อมแซมทางเท้าชำรุดในพื้นที่”

“ลาดพร้าว เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุดและซ่อมแซมทางเท้าชำรุดในพื้นที่”

24 กรกฎาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขกรณีฝาท่อระบายน้ำชำรุดในพื้นที่ บริเวณซอยสตรีวิทยา 2 แยก 19 ซอยสตรีวิทยา 2 แยก 36 และกรณีทางเท้าชำรุด บริเวณซอยนาคนิวาส 3 เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าว ! ติดตามกวดขันเก็บป้ายโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมายตามโครงการ 5 ไม่ ต่อเนื่อง

"ลาดพร้าว ! ติดตามกวดขันเก็บป้ายโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมายตามโครงการ 5 ไม่ ต่อเนื่อง "

     นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  มอบหมายนายภควัฒน์ ภัทรวาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่กวดขัน เก็บป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ค้ากลับมากระทำความผิดอีก หากพบจะจับกุม และตักเตือนดำเนินการตามโครงการ 5 ไม่  คือ

1.ไม่ติดตั้งป้ายผิดกฎหมาย 

2.ไม่รถจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์บนทางเท้า

3.ไม่ค้าขายบนทางเท้า

4.ไม่ทิ้งขยะ และ 

5.ไม่ตั้งวางอุปกรณ์กระถางบนทางเท้า

          ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย "NOW moving forward ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร    

24 กรกฎาคม 2561 

ภาพ:ฝ่ายเทศกิจ

ข่าว:วัชรา พิชยสิริ 

ลาดพร้าว จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล “ขยะสร้างบุญ”

ลาดพร้าว จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล “ขยะสร้างบุญ”

นางขจีรัตน์  เจนาคม  ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ารีไซเคิล "ขยะสร้างบุญ"   

กล่าวเปิดกิจกรรมทอดผ้าป่า “ขยะสร้างบุญ” 

                โดยมีนางสาวศศิชา  ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน และในครั้งนี้มีสำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือทั้ง 7 สำนักงานเขตเข้าร่วมทอดผ้าป่าด้วย ซึ่งประกอบไปด้วยสำนักงานเขตสายไหม ดอนเมือง หลักสี่ จตุจักร บางเขน บางซื่อ และลาดพร้าว โดยมีเจ้าหน้าที่ของทุกสำนักงานเขตในกลุ่มเขตเข้าร่วมกิจกรรมฯ เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 2561 ณ วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนานิคม) ถนนลาดพร้าว วังหิน เขตลาดพร้าว โดยจำนวนเงินที่ร่วมทำบุญ จำนวน 35,900 บาท วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญและตระหนักถึงการคัดแยกขยะ ให้ง่ายต่อการเก็บขยะ ลดปัญหาขยะตกค้าง สร้างการมีส่วนร่วม กับโครงการทิ้งเป็นที่...เก็บเป็นเวลา และเพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนนโยบาย "NOW moving forward ทำจริง เห็นผลจริง" ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

24 กรกฎาคม 2561

ภาพ/ข่าว : วัชรา พิชยสิริ  เขตลาดพร้าว รายงาน

ลาดพร้าวพัฒนาทำความสะอาดวัดและศาสนสถาน

ลาดพร้าวพัฒนาทำความสะอาดวัดและศาสนสถาน

วันที่ 23 กรกฏาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดวัดและศาสนสถานเพื่อความสะอาดและสุขลักษณะที่ดี ณ บริเวณวัดสิริกมลาวาส(วัดใหม่เสนา)

วันจันทร์, กรกฎาคม 23, 2561

“ลาดพร้าว ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่”

“ลาดพร้าว ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่”

23 กรกฎาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่ บริเวณซอยนาคนิวาส 42 แยก 1 และแยก 3  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่และเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

วันอาทิตย์, กรกฎาคม 22, 2561

ลาดพร้าวร่วมประเพณีอุปสมบทหมู่สามัคคีชาววังหิน"

"ลาดพร้าวร่วมประเพณีอุปสมบทหมู่สามัคคีชาววังหิน"

21 กรกฎาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนางสาวฐาริธกา จันทวรรณ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา นายภควัฒน์ ภัทรวาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ร่วมประเพณีอุปสมบทหมู่สามัคคีชาววังหิน ซึ่งเป็นประเพณีประจำปีของชาวลาดพร้าววังหิน เขตลาดพร้าว เพื่อแสดงตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เรียนรู้พระธรรมวินัยและคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ตลอดจนเป็นการฝึกพัฒนาตนเอง ทั้งด้านความประพฤติ ด้านจิตใจ และด้านปัญญา ณ พัทธสีมาวัดลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว

วันศุกร์, กรกฎาคม 20, 2561

ลาดพร้าวซ่อมแซมทางเท้าชำรุดในพื้นที่”

“ลาดพร้าวซ่อมแซมทางเท้าชำรุดในพื้นที่”

20 กรกฎาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมทางเท้าชำรุด บริเวณหมู่บ้านอมรพันธ์ 9 ซอยเสนานิคม 1 แยก 40 เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ลาดพร้าว ! รับรางวัลสุดยอดห้องน้ำแห่งปี ของกรุงเทพมหานคร

ลาดพร้าว ! รับรางวัลสุดยอดห้องน้ำแห่งปี ของกรุงเทพมหานคร

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีมอบรางวัลสุดยอดห้องน้ำแห่งปี ประจำปี 2561 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร   

            โดยนางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ พร้อมด้วยนางสาวจรวย มัฆะเนมี หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล นำผู้ประกอบการเข้ารับรางวัลสุดยอดห้องน้ำแห่งปี โดยบริษัทในพื้นที่เขตลาดพร้าว ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ประจำปี 2561 คือ บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาเอกมัย - รามอินทรา ในกลุ่มประเภทห้างสรรพสินค้า ซึ่งจะเป็นกำลังใจให้ภาคเอกชนรักษามาตรฐานห้องน้ำให้ประชาชนได้ใช้บริการทีดีถูกสุขลักษณะต่อไป

            ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

20 ก.ค.2561

ภาพ:ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ข่าว:วัชรา พิชยสิริ เขตลาดพร้าว รายงาน

วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 19, 2561

ลาดพร้าว ! ดำเนินการโครงการ 3 ประสานของรัฐบาลต่อเนื่อง"

"ลาดพร้าว ! ดำเนินการโครงการ 3 ประสานของรัฐบาลต่อเนื่อง"

     นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส มอบหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร ดำเนินการตามโครงการ 3 ประสาน ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านกฎหมายรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าหน้าอาคาร บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตลาดพร้าว โดยสืบเนื่องมาจากรัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงและพัฒนาสภาพถนน แม่น้ำ ลำคลอง และภูมิทัศน์ของเมืองให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัยอย่างยั่งยืน ด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนนโยบาย "NOW moving forward ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

19 กรกฎาคม 2561 

ภาพ:ฝ่ายเทศกิจ

ข่าว:วัชรา พิชยสิริ เขตลาดพร้าว รายงาน

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์บนสะพานลอย

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์บนสะพานลอย

วันที่ 19 กรกฏาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ตัดแต่งวัชพืชในกระถางดอกไม้ เพื่อความสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณสะพานลอยในพื้นที่เขต

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

“ลาดพร้าวร่วมกับสำนักการระบายน้ำรื้อถอนนั่งร้านคลองวัดลาดปลาเค้า”

“ลาดพร้าวร่วมกับสำนักการระบายน้ำรื้อถอนนั่งร้านคลองวัดลาดปลาเค้า”

19 กรกฎาคม 2561
นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายรัฐธนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา  ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการรื้อถอนนั่งร้านคลองวัดลาดปลาเค้า บริเวณหมู่บ้านอารียา โดยเจ้าหน้าที่งานระบายน้ำฝ่ายโยธากับเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำร่วมกันรื้อถอน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดด้วยความเรียบร้อย เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝน เพิ่มขีดความสามารถระบบระบายน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตลาดพร้าวและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


“ลาดพร้าว ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่”

“ลาดพร้าว ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่”

19 กรกฎาคม 2561
นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่ บริเวณหมู่บ้านลาดพร้าววิลเลจ ซอย 5 แยก 4  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่และเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


วันพุธ, กรกฎาคม 18, 2561

"ลาดพร้าวตรวจพื้นที่เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยฯ และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน" 18 กรกฎาคม

"ลาดพร้าวตรวจพื้นที่เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยฯ และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน"

18 กรกฎาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  มอบหมายให้นายวุฒิพงษ์  มนัส  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่เขต บริเวณถนนสุคนธสวัสดิ์  เพื่อตรวจสอบทางเท้า ริมถนน สิ่งกีดขวางการจราจร ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา รวมทั้งได้สั่งการให้ฝ่ายเทศกิจคอยกวดขันเรื่องการติดตั้งป้ายโฆษณาปิดกฎหมาย จอดรถจักรยานยนต์ และจักรยาน กีดขวางการจราจรและทางเท้าอย่างเด็ดขาด  และให้ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ให้สวยงาม กวาดใบไม้ให้สะอาด ตลอดแนว เพื่อป้องกันอุดตันหน้าตะแกรงท่อระบายน้ำหากมีฝนตกลงมา และตรวจสอบคลองในพื้นที่ให้ฝ่ายโยธาติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดทางน้ำไหลในช่วงหน้าฝน  และซ่อมแซมผิวจราจร และทางเท้าที่ชำรุด รวมไปถึงตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนนโยบาย "NOW moving forward>> ทำจริง เห็นผลจริง" ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ / ข่าว : วัชรา พิชยสิริ ปชส.เขตลาดพร้าว รายงาน

“ลาดพร้าว ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่ต่อเนื่อง”

“ลาดพร้าว ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่ต่อเนื่อง”
18 กรกฎาคม 2561
นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่ต่อเนื่อง บริเวณซอยสตรีวิทยา 2 แยก 15 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่และเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


ลาดพร้าว ! ติดตามกวดขันผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายตามโครงการ 5 ไม่ ต่อเนื่อง "

"ลาดพร้าว ! ติดตามกวดขันผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายตามโครงการ 5 ไม่ ต่อเนื่อง "


     นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  มอบหมายนายภควัฒน์ ภัทรวาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่กวดขัน พร้อมตั้งแผงเหล็กป้องกันไม่ให้มีผู้ค้ากลับมากระทำความผิดอีก หากพบจะจับกุม และตักเตือนดำเนินการตามโครงการ 5 ไม่  คือ

1.ไม่ติดตั้งป้ายผิดกฎหมาย 

2.ไม่รถจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์บนทางเท้า

3.ไม่ค้าขายบนทางเท้า

4.ไม่ทิ้งขยะ และ 

5.ไม่ตั้งวางอุปกรณ์กระถางบนทางเท้า

          ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย "NOW moving forward ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร    

18 กรกฎาคม 2561 

ภาพ:ฝ่ายเทศกิจ

ข่าว:วัชรา พิชยสิริ 

ลาดพร้าวล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ


ลาดพร้าวล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ
วันที่ 17 กรกฏาคม 2561
นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศบริเวณถนนถนนนาคนิวาสและถนนอยู่เย็น
เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


วันอังคาร, กรกฎาคม 17, 2561

"ลาดพร้าว ตรวจสอบดูแลความปลอดภัย"

"ลาดพร้าว  ตรวจสอบดูแลความปลอดภัย"

     นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  มอบหมายหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจเขตลาดพร้าวชุดกลางคืนดำเนินการตรวจประสิทธิภาพกล้อง CCTV และตรวจจุดเสี่ยงภัยพื้นที่เขต และดำเนินการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ

            โดยกำชับให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตามจุดต่างๆในพื้นที่เขตลาดพร้าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันอันตราย เหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น ช่วยเหลือประชาชน และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในทันที ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย "NOW moving forward ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

16 กรกฎาคม 2561 

ภาพ:ฝ่ายเทศกิจ

ข่าว:ปชส.เขตลาดพร้าว รายงาน

วันจันทร์, กรกฎาคม 16, 2561

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

วันที่ 16 กรกฏาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ตัดแต่งหญ้ากำจัดวัชพืชและจัดเก็บเศษขยะวัสดุ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะที่ดี บริเวณถนนมัยลาภและถนนประดิษฐ์มนูธรรม

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ลาดพร้าว ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่”

“ลาดพร้าว ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่”

16 กรกฎาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่ บริเวณซอยสุคนธสวัสดิ์ 24 และซอยสตรีวิทยา 2 แยก 15 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่และเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

รองผู้ว่าฯ กทม. ติดตามความคืบหน้าการรื้อถอนนั่งร้านคลองหลุมไผ่ - โคกคราม”

“รองผู้ว่าฯ กทม. ติดตามความคืบหน้าการรื้อถอนนั่งร้านคลองหลุมไผ่ - โคกคราม”

16 กรกฎาคม 2561

นายจักกพันธุ์  ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินการรื้อถอนนั่งร้านคลองหลุมไผ่ - โคกคราม บริเวณหมู่บ้านอารียา เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดด้วยความเรียบร้อย เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝน เพิ่มขีดความสามารถระบบระบายน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตลาดพร้าวและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้ประสานสำนักการระบายน้ำเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นายรัฐธนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตลาดพร้าว เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ ให้การต้อนรับและร่วมตรวจติดตามฯ

วันเสาร์, กรกฎาคม 14, 2561

ลาดพร้าวร่วมกิจกรรม "ไทยนิยม ยั่งยืน" เพื่อ "ชุมชนอยู่ดีมีสุข"

ลาดพร้าวร่วมกิจกรรม "ไทยนิยม ยั่งยืน" เพื่อ "ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
14 กรกฎาคม 2561
นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยผู้อำนวยการเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าว ร่วมต้อนรับ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานเปิดงาน "ไทยนิยม ยั่งยืน" เพื่อ "ชุมชนอยู่ดีมีสุข" ร่วมกับคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน โดยเป็นการจัดกิจกรรมให้บริการเชิงรุกที่เน้นบูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร นำบริการต่างๆ ให้บริการแก่ประชาชนถึงชุมชน เป็นการสร้างความสุขแก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยทั้ง เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ให้บริการเคลื่อนที่แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำโดยหมุนเวียนไปตามเขตต่างๆ ทั้ง 6 กลุ่มเขต
ภาพ / ข่าว : สุกัญญาฯ ปชส.เขตลาดพร้าว

วันศุกร์, กรกฎาคม 13, 2561

ลาดพร้าว! กวดขันผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางจักรยาน ทางเท้า และกีดขวางการจราจรอย่างต่อเนื่อง"

"ลาดพร้าว! กวดขันผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางจักรยาน ทางเท้า และกีดขวางการจราจรอย่างต่อเนื่อง"

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวมอบหมายให้ นายภควัฒน์ ภัทรวาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ นำเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ ร่วมกับรองผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ลงพื้นที่กวดขันและประชาสัมพันธ์ห้ามตั้งวางสิ่งของ กระถางต้นไม้ บนทางจักรยาน และผู้ที่ฝ่าฝืนจอดรถกีดขวางการจราจรบริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัลล์ อีสต์วิลล์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว เพื่อความ เป็นระเบียบเรียบร้อยตามโครงการ 5 ไม่  และเป็นไปตามนโยบาย Now Moving Forward>>> ทำจริง เห็นผลจริง ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง)

13 กรกฎาคม 61

ภาพ.ฝ่ายเทศกิจ

ข่าว: ปชส.เขตลาดพร้าว

“ลาดพร้าวตรวจเยี่ยมศูนย์สุขภาพชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน”

“ลาดพร้าวตรวจเยี่ยมศูนย์สุขภาพชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน”

13 กรกฎาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนางสุวรรณ ศิริมุจลินท์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์สุขภาพชุมชนพุ่มโพธิ์กลาง เขตลาดพร้าว เพื่อติดตามความเรียบร้อยและเตรียมพร้อมในการให้บริการประชาชน เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเองและชุมชน ส่งเสริมสุขภาพที่ดี เช่น การรวมตัวกันของชุมชนเพื่อออกกำลังกาย การรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่หรือสิ่งเสพติด เป็นต้น เพื่อเกื้อหนุนองค์กรชุมชน ให้มีความแข็งแกร่งด้านส่งเสริมสุขภาพแบบยั่งยืน ในการนี้ ได้ออกตรวจพื้นที่ชุมชนพุ่มโพธิ์กลาง เพื่อตรวจตราความเรียบร้อยภายในชุมชนให้เป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป ณ ชุมชนพุ่มโพธิ์กลาง เขตลาดพร้าว


ภาพ : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ / ข่าว : สุกัญญาฯ ปชส.เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าว! ห่วงใย ใส่ใจ เรื่องความปลอดภัยของเด็กนักเรียน จัดอำนวยความสะดวกด้านจราจรหน้าโรงเรียน"

"ลาดพร้าว! ห่วงใย ใส่ใจ เรื่องความปลอดภัยของเด็กนักเรียน จัดอำนวยความสะดวกด้านจราจรหน้าโรงเรียน"

12 กรกฎาคม 2561 

       นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  มอบหมายให้นายภควัฒน์ ภัทรวณิชย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่บุคลากรครูของโรงเรียนในพื้นที่เขตลาดพร้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลเด็กนักเรียนขณะข้ามถนนเข้าออกโรงเรียนป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ตามโครงการ School care ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย 100 วัน หน้าโรงเรียนปลอดภัย หนูๆ อุ่นใจกับพี่ๆเทศกิจ กับโครงการ School Zone … Saftety Zone  "NOW moving forward ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ:เทศกิจ

ข่าว:วัชรา พิชยสิริ เขตลาดพร้าว รายงาน

"ลาดพร้าว! อำนวยความสะดวกด้านการจราจรหลังพบเหตุต้นไม้ล้ม"

"ลาดพร้าว! อำนวยความสะดวกด้านการจราจรหลังพบเหตุต้นไม้ล้ม"

12 กรกฎาคม 2561 

       นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  มอบหมายให้นายภควัฒน์ ภัทรวณิชย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร หลังจากมีฝนตกลงมา มีลมกรรโชกแรง และมีต้นไม้ล้มขวางถนนนาคนิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย"NOW moving forward ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ:เทศกิจ

ข่าว:วัชรา พิชยสิริ เขตลาดพร้าว รายงาน

วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 12, 2561

"ลาดพร้าว! กวดขันผู้ฝ่าฝืนตั้งวางสิ่งของบนทางจักรยานบนทางเท้าต่อเนื่อง"

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
มอบหมายให้ นายภควัฒน์ ภัทรวาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ นำเจ้าหน้าที่สายตรวจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม ลงพื้นที่กวดขันและประชาสัมพันธ์ห้ามตั้งวางสิ่งของ กระถางต้นไม้ บนทางจักรยาน ขณะตรวจพบผู้ฝ่าฝืนจึงดำเนินการตักเตือนและให้แก้ไข บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว เพื่อความ เป็นระเบียบเรียบร้อยตามโครงการ 5 ไม่  และเป็นไปตามนโยบาย Now Moving Forward>>> ทำจริง เห็นผลจริง ของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร(พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง)
12 กรกฎาคม 61


ภาพ.ฝ่ายเทศกิจ
ข่าว: ปชส.เขตลาดพร้าว

“ลาดพร้าวยินดีให้บริการ ทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วยติดเตียง

“ลาดพร้าวยินดีให้บริการ ทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วยติดเตียง”

11 กรกฎาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง ออกหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ จนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านคุณภาพชีวิตที่ดี (Care) ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ภาพ : ฝ่ายทะเบียน / ข่าว : สุกัญญาฯ ปชส.เขตลาดพร้าว

วันพุธ, กรกฎาคม 11, 2561

ลาดพร้าวตรวจพื้นที่เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยฯ และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน"

"ลาดพร้าวตรวจพื้นที่เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยฯ และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน"

11 กรกฎาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่ายปกครอง  พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่เขต บริเวณถนนนาคนิวาส  เพื่อตรวจสอบทางเท้า ริมถนน สิ่งกีดขวางการจราจร ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา ขณะตรวจพบการตั้งวางอุปกรณ์สิ่งของ และจอดรถจักรยานยนต์ ตั้งป้ายบนบาทวิถีกีดขวางที่สาธารณะได้ให้ทำการรื้อถอน หรือยกออกทันที  รวมทั้งได้สั่งการให้ฝ่ายเทศกิจคอยกวดขันเรื่องการตั้งแผงค้า และห้ามรถเข็นจอดขายกีดขวางการจราจรและทางเท้าอย่างเด็ดขาด  และให้ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ให้สวยงาม กวาดใบไม้ให้สะอาด ตลอดแนวถนนนาคนิวาส และเส้นทางสายหลักในพื้นที่เขตลาดพร้าว  โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และเพื่อสนับสนุนนโยบาย "NOW moving forward ทำจริง เห็นผลจริง" ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ / ข่าว : วัชรา พิชยสิริ ปชส.เขตลาดพร้าว รายงาน

ลาดพร้าว! กวดขันตามโครงการ 5 ไม่"

"ลาดพร้าว! กวดขันตามโครงการ 5 ไม่"

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว

มอบหมายให้ นายภควัฒน์ ภัทรวาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ นำเจ้าหน้าที่สายตรวจ ลงพื้นที่กวดขันและประชาสัมพันธ์ห้ามขับขี่รถจักรยานยนต์ และจอดรถบนทางเท้า และจับกุมผู้ฝ่าฝืนบริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  เพื่อความ เป็นระเบียบเรียบร้อยตามโครงการ 5 ไม่  และเป็นไปตามนโยบาย Now Moving Forward>>> ทำจริง เห็นผลจริง ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง)

11 กรกฎาคม 61

ภาพ.ฝ่ายเทศกิจ

ข่าว: ปชส.เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าวพัฒนาล้างทำความสะอาดวัดจัดเก็บขยะในชุมชน

ลาดพร้าวพัฒนาล้างทำความสะอาดวัดจัดเก็บขยะในชุมชน

วันที่ 11 กรกฏาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดและจัดเก็บเศษขยะวัสดุชิ้นใหญ่ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะที่ดี ณ วัดลาดพร้าวและชุมชนสุขทรัพย์

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ลาดพร้าวล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ

ลาดพร้าวล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ

วันที่ 11กรกฏาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศบริเวณถนนสังคมสงเคราะห์

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ลาดพร้าว! จริงจังจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจให้กับคณะผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ชุมชนละ 200,000 บาท

ลาดพร้าว! จริงจังจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจให้กับคณะผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ชุมชนละ 200,000 บาท

11 กรกฎาคม 2561 นางสาวศศิชา  ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  เป็นประธานกล่าวเปิด ต้อนรับ และมอบนโยบาย ให้กับคณะผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งได้มอบหมายหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  จัดประชุมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการซักซ้อมให้กับผู้รับผิดชอบโครงการฯ ระดับเขต และทีมขับเคลื่อน เพื่อเกิดการบูรณาการชุดความรู้ จำนวน 10 เรื่อง แผนงาน/โครงการ และงบประมาณลงไปในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในกรอบที่ 3 ชุมชนอยู่ดีมีสุข มุ่งหวังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของชุมชน  ให้คณะกรรมการชุมชนเป็นกลไกในการบริหารจัดการโครงการ โดยมีฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ของสำนักงานเขตฯ เป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือและให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง ทำให้มีการดำเนินงานตามโครงการเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์หลัก ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตลาดพร้าว บาท

         โดยสำนักงานเขตลาดพร้าว มีแผนลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับกรรมการชุมชนแต่ละแห่ง เพื่อร่วมกันคิด ช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา และเสนอวิธีการแก้ไขสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจ้างแรงงานในชุมชนให้มากที่สุด 

         ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเขตลาดพร้าว หมายเลขโทรศัพท์ 02 538 6399 

ภาพ / ข่าว : วัชรา พิชยสิริ ปชส.เขตลาดพร้าว รายงาน

ลาดพร้าว ตรวจสอบดูแลความปลอดภัย"

"ลาดพร้าว  ตรวจสอบดูแลความปลอดภัย"

     นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  มอบหมายหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจเขตลาดพร้าวชุดกลางคืนดำเนินการตรวจประสิทธิภาพกล้อง CCTV ตรวจจุดห้ามค้า และตรวจจุดเสี่ยงภัยถนนนาคนิวาส ถนนลาดพร้าววังหิน และในพื้นที่เขต

            โดยกำชับให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตามจุดต่างๆในพื้นที่เขตลาดพร้าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันอันตราย เหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น ช่วยเหลือประชาชน และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในทันที ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย "NOW moving forward ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เมื่อคืนวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

ภาพ:ฝ่ายเทศกิจ

ข่าว:ปชส.เขตลาดพร้าว รายงาน

วันอังคาร, กรกฎาคม 10, 2561

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที

วันที่ 10 กรกฏาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ตัดแต่งหญ้ากำจัดวัชพืชและจัดเก็บเศษขยะวัสดุชิ้นใหญ่ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะที่ดี บริเวณซอยโชคชัย4(49)

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

"ลาดพร้าว! ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานของหอพัก"

10 กรกฏาคม 2561

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว

มอบหมายให้ นางสุวรรณ  ศิริมุจลินท์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ นำคณะทำงานเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของหอพักในพื้นที่เขตลาดพร้าว ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบการประกอบกิจการหอพัก เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558


วันจันทร์, กรกฎาคม 09, 2561

"ลาดพร้าว ! เก็บป้ายโฆษณาฝ่าฝืนกฎหมาย"

              นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  มอบหมายนายภควัฒน์ ภัทรวาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่ตรวจสอบและดูแล กวดขันจัดเก็บป้ายโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย บริเวณถนนสุคนธสวัสดิ์ตลอดแนว โดยดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย "NOW moving forward ทำจริง เห็นผลจริง"  ของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร    
8 กรกฎาคม 2561 

ภาพ:ฝ่ายเทศกิจ
ข่าว:ปชส.เขตลาดพร้าว รายงาน


"ลาดพร้าว ! ตรวจสอบผลักดันบุคคลเร่ร่อน"


นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
มอบหมายให้ฝ่ายเทศกิจ ตรวจสอบ กรณีได้รับแจ้งพบคนเร่ร่อน บริเวณถนนลาดพร้าว วังหิน แขวง/เขตลาดพร้าว โดยดำเนินการผลักดันและช่วยเหลือ ส่งกลับตามขั้นตอนที่ถูกต้องต่อไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย "NOW moving forward ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
8 กรกฎาคม 2561

ภาพ:ฝ่ายเทศกิจ
ข่าว:ปชส.เขตลาดพร้าว รายงาน


วันศุกร์, กรกฎาคม 06, 2561

สำนักงานเขตลาดพร้าวทำความสะอาดเก็บขยะตัดแต่งวัชพืช

สำนักงานเขตลาดพร้าวทำความสะอาดเก็บขยะตัดแต่งวัชพืช นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้นายเริงศักดิ์ ยศประยูร จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พัฒนาทำความสะอาดจัดเก็บเศษขยะและตัดแต่งวัชพืชเพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2561 บริเวณซอยโชคชัย4(69)