วันอังคาร, มีนาคม 21, 2560

ตรวจสอบที่ดินของกทม.เพื่อนำมาใช้ประโยชน์"

ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยผู้บริหารเขตฯ
นำเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ จนท.ทหาร ร.1 พัน 2 รอ. ตรวจสอบที่ดินของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงให้เป็นสวนสมุนไพรและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ท้ายซอย ลาดพร้าววังหิน 61 เขตลาดพร้าววันอังคาร, มีนาคม 14, 2560

ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนของประชาชน

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาที่สามารถ “ทำได้ ทำทันที” ตามนโยบาย “NOW! ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรณีการวางระบบท่อประปา บริเวณซอยสตรีวิทยา 2 แยก 6 โดยได้ประสานการประปาสาขาลาดพร้าวให้เร่งดำเนินการแก้ไขแล้ววันพฤหัสบดี, มีนาคม 09, 2560

“เขตลาดพร้าว CLEAN! NOW!”

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ลงพื้นที่จัดเก็บขยะ เศษไม้และกระถางต้นไม้ที่ชำรุด บริเวณร้านขายต้นไม้ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตลาดพร้าว ตามนโยบาย "ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที NOW!"  ด้านความสะอาด (CLEAN) ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันจันทร์, มีนาคม 06, 2560

ลงพื้นที่ตรวจติดตามการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำบริเวณวัดลาดพร้าว

นายจักกพันธุ์  ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ เจ้าหน้าที่สำนักงานสวนสาธารณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำคลองลาดพร้าว ตลอดจนการล้อมต้นไม้ เพื่อดำเนินการตามแผนของโครงการสร้างเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณวัดลาดพร้าว โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมคณะผู้บริหารเขตฯ เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์วัดลาดพร้าว เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.โชคชัย เจ้าหน้าที่ทหาร ร.1 พัน 2 รอ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและนำตรวจติดตามฯ ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนงานด้วยความเรียบร้อยต่อไป ณ บริเวณท่าน้ำวัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว