วันศุกร์, ธันวาคม 28, 2561

"ลาดพร้าว ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลหยุดยาวปีใหม่"

"ลาดพร้าว ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลหยุดยาวปีใหม่"

        นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ เทศกิจ ทหาร และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. ขณะตั้งจุดตรวจและอำนวยความสะดวก เพื่อบริการ อำนวยการจราจร ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ในการเดินทางทั้งไปและกลับต่างจังหวัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปลอดภัย ตั้งแต่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

28 ธันวาคม 2561

....................

ภาพ : ฝ่ายเทศกิจ

ข่าว : วัชรา พิชยสิริ

“ลาดพร้าวประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนธันวาคม 2561”

“ลาดพร้าวประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนธันวาคม 2561”


วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น.

นายวุฒิพงษ์  มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนธันวาคม 2561 เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาชุมชน พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ และร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในชุมชน ซึ่งก่อนเริ่มวาระการประชุมมีการแสดงธรรมเทศนา จากพระเดชพระคุณจากวัดลาดพร้าว ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยมีคณะผู้บริหารเขตฯ และเจ้าหน้าที่ ผู้แทนหน่วยงานภายนอก ประธานชุมชน และผู้แทนจากชุมชนในพื้นที่เขตลาดพร้าว เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตลาดพร้าว

วันอังคาร, ธันวาคม 18, 2561

“ลาดพร้าว ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามแผนงบประมาณปี 2562”

“ลาดพร้าว ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามแผนงบประมาณปี 2562”


17 ธันวาคม 2561

นายวุฒิพงษ์  มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามแผนงบประมาณปี 2562 บริเวณซอยโชคชัย 4 ที่ 47 และซอยสุคนธสวัสดิ์ 18 ขณะนี้ดำเนินการตามแผนได้ 35.5 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันและเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าว เข้าร่วมศึกษาการควบคุมผักตบชวาแบบชีววิธี เพื่อนำมาใช้ในชุมชน

ลาดพร้าว  เข้าร่วมศึกษาการควบคุมผักตบชวาแบบชีววิธี เพื่อนำมาใช้ในชุมชน


(17 ธ.ค.61) เวลา 09.30 น. 

                  นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว   เข้าร่วมศึกษาการทำลายผักตบชวาที่มีประสิทธิภาพ  

โดยมีนางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง   นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   สำนักการระบาย  และประชาชนชุมชนริมคลองบ้านใหม่ ร่วมกันต้อนรับ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร  ในการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม คิกออฟ (KICK OFF) โครงการต้นแบบทดลองและสาธิตการควบคุมผักตบชวา โดยชีววิธี 

                 ซึ่งในการนี้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  นำโดยอาจารย์ ดร.อาร์ม อันอาตม์งาม หัวหน้าโครงการการศึกษาคลองต้นแบบการควบคุมการระบาดของผักตบชวาในคลองเปรมประชากรโดยชีววิธี  ในการทดลองการใช้เชื้อรา Myrothecium roridum สายพันธุ์ 448 เข้าทำลายและควบคุมการแพร่พันธุ์ของผักตบชวา โดยไม่ก่อให้เกิดโรคกับพืชอื่น และมีความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย 

                ทั้งนี้ได้สาธิตการฉีดพ่นเชื้อราบนกอผักตบชวาภายในคลองบ้านใหม่  แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง ซึ่งได้เริ่มการทดลองฉีดพ่นตั้งแต่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนในการย่อยสลายผักตบชวา โดยไม่ต้องใช้แรงงานคนหรือเครื่องจักรในการตักเก็บ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย และงบประมาณเป็นจำนวนมาก และสามารถนำมาใช้กำจัดผักตบชวาในพื้นที่เขตลาดพร้าวต่อไป

ภาพ : ปชส.เขตดอนเมือง

ข่าว : วัชรา

วันศุกร์, ธันวาคม 14, 2561

“ลาดพร้าว เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุดในพื้นที่”

“ลาดพร้าว เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุดในพื้นที่”

13 ธันวาคม 2561

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำใหม่กรณีฝาท่อระบายน้ำชำรุดในพื้นที่ บริเวณซอยนาคนิวาส 37 ช่วงระหว่างแยก 2-17 และแยก 2-19 เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

ผอ.เขตลาดพร้าว พบประชาชน ณ ชุมชนหมู่บ้านโอษธีศ 2"

"ผอ.เขตลาดพร้าว พบประชาชน ณ ชุมชนหมู่บ้านโอษธีศ 2"


13 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00​ น.

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  พร้อมด้วยนายณัติฐพร บางไพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยรักษาความสงบเขตลาดพร้าว หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายโยธา และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งชุมชนมีความพึงพอใจที่ได้ดำเนินการปรับปรุงซุ้มป้ายชื่อชุมชน นอกจากนี้สำนักงานเขตลาดพร้าวได้แจ้งข้อราชการจากฝ่ายต่างๆ ให้ชุมชนรับทราบ ตลอดจนรับฟังปัญหาข้อร้องเรียน เรื่องฝาท่อชำรุด  ถังขยะชำรุด  กล้องวงจรปิดชำรุด และชุมชนมีความต้องการเส้นทะแยงบริเวณหน้าชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหา และร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาภายในชุมชน 

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เขตลาดพร้าว รายงาน


ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

วันที่ 13 ธันวาคม 2561

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่พัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดและจัดเก็บเศษขยะวัสดุ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี 

บริเวณซอยสังคมสงเคราะห์12

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

วันศุกร์, ธันวาคม 07, 2561

“ลาดพร้าว ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามแผนงบประมาณปี 2562”

“ลาดพร้าว ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามแผนงบประมาณปี 2562”

6 ธันวาคม 2561

นายวุฒิพงษ์  มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามแผนงบประมาณปี 2562 บริเวณซอยสตรีวิทยา 2 แยก 24,26 และซอยนาคนิวาส 41 ขณะนี้ดำเนินการตามแผนได้ 25.4 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันและเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

"ลาดพร้าว ตรวจพื้นที่และดูแลความปลอดภัย"

"ลาดพร้าว  ตรวจพื้นที่และดูแลความปลอดภัย"

     นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  มอบหมายหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจเขตลาดพร้าวชุดกลางคืนดำเนินการตรวจประสิทธิภาพกล้อง CCTV และตรวจจุดเสี่ยงภัยพื้นที่เขต 

            โดยกำชับให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตามจุดต่างๆในพื้นที่เขตลาดพร้าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันอันตราย เหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น ช่วยเหลือประชาชน และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในทันที ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย "NOW moving forward ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


6 ธันวาคม 2561 

ภาพ:ฝ่ายเทศกิจ

ข่าว:ปชส.เขตลาดพร้าว รายงาน

วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 06, 2561

ผอ.เขตลาดพร้าว พบประชาชน ณ ชุมชนสุขทรัพย์"

"ผอ.เขตลาดพร้าว พบประชาชน ณ ชุมชนสุขทรัพย์"


6 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00​ น.

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายปกครอง ตรวจเยี่ยมชุมชนติดตามการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน แจ้งข้อราชการจากฝ่ายต่างๆ ให้ชุมชนรับทราบ ตลอดจนรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ พร้อมร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในชุมชน และลงตรวจพื้นที่ 

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เขตลาดพร้าว รายงาน


วันอังคาร, ธันวาคม 04, 2561

สำนักงานเขตลาดพร้าว จะหยุดให้บริการงานทะเบียนใน วันที่ 5-7 ม.ค.2562

ด้วยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจะดำเนินการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมระบบคิวและระบบประเมินผลความพึงพอใจ ณ ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) โดยใช้เวลาในการติดตั้ง 3 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 5 - วันที่จันทร์ ที่ 7 ม.ค.2562
จึงต้องหยุดให้บริการงานทะเบียน ในวันและเวลา ดังกล่าว
ลาดพร้าวพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน

ลาดพร้าวพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน

วันที่ 3 ธันวาคม 2561

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่พัฒนาล้างทำความสะอาดวัด เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี 

ณ วัดลาดปลาเค้า

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าว เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุดในพื้นที่

“ลาดพร้าว เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุดในพื้นที่”

3 ธันวาคม 2561

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำใหม่กรณีฝาท่อระบายน้ำชำรุดในพื้นที่ บริเวณซอยลาดพร้าววังหิน 18 เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

วันจันทร์, ธันวาคม 03, 2561

ลาดพร้าว ร่วมกับกับเพลิงลาดพร้าว ช่วยเหลือประชาชนเหตุเพลิงไหม้"

"ลาดพร้าว ร่วมกับกับเพลิงลาดพร้าว ช่วยเหลือประชาชนเหตุเพลิงไหม้"

3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.48

      นายวุฒิพงษ์  มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว 

พร้อมด้วยนายณัติฐพร  บางไพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง รีบเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเพลิงไหม้หลังได้รับแจ้งจากประชาชน โดยนำรถน้ำไปช่วยเหลือ สนับสนุน เจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงลาดพร้าว ระงับเหตุเพลิงไหม้ และช่วยเหลือประชาชนทันที บริเวณซอยเสนานิคม 1 ซอย 25 แยก 1 ถนนเสนานิคม 1 เขตลาดพร้าว โดยเพลิงสงบเวลา 09.55 ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพบว่าเป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เพลิงไหม้ชั้นที่ 3 ซึ่งเป็นบ้านให้เช่า ถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหมด สาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบ       

         หน่วยงานที่เข้าร่วมช่วยเหลือ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าสถานีดับเพลิงลาดพร้าว พร้อมเจ้าหน้าที่ และรถดับเพลิง จำนวน 3 คัน เจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าว และรถน้ำ 3 คัน เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย เข้าอำนวยความสะดวกให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังกล่าว

ภาพ : ปกครอง/เทศกิจ

ข่าว : วัชรา พิชยสิริ รายงาน