วันพุธ, กรกฎาคม 27, 2559

นายกระมล โอฬาระวัต คณะกรรมการออกเสียงประจำ กทม. ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมหน่วยออกเสียง

นายกระมล โอฬาระวัต
คณะกรรมการการออกเสียงประจำกรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.)
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของสำนักงานเขตลาดพร้าว ในการดำเนินการจัดสถานที่สำหรับการออกเสียงประชามติ ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทั้งนี้ ได้ออกตรวจหน่วยออกเสียงประชามติในพื้นที่เขตลาดพร้าว โดยมีนางสาววรรณดี สนชัย นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ และคณะผู้บริหารเขตฯ ร่วมให้การต้อนรับ
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙


วันอังคาร, กรกฎาคม 26, 2559

มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานค

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โดยศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตลาดพร้าว โดยมีนายสุทิน วิกัยกิจ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวเป็นประธานในพิธีและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพฯ

วันจันทร์, กรกฎาคม 25, 2559

ฝึกอบรมเจ้าพนักงานออกเสียงประชามติ ร.ร.สตริวิทยา2

ผู้่บริหารสำนักงานเขตลาดพร้าว จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานกับเจ้าพนักงาน
ออกเสียงประชามติเขตลาดพร้าว ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2


วันจันทร์, กรกฎาคม 11, 2559

คัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เขตลาดพร้าว

นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานคณะกรรมการ 
คัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เขตลาดพร้าว 
ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตลาดพร้าว 

วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 07, 2559

การเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

นายสุทิน วิกัยกิจ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นางสาววรรณดี สนชัย นายพินิต อารยะศิลปธร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยพร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และชุดปฏิบัติการร่วมด้านความปลอดภัย
เขตลาดพร้าว ประกอบด้วย
-เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขตลาดพร้าว
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.โชคชัย
-เจ้าหน้าที่ ทหาร ร.1 พัน 2 รอ.
-เจ้าหน้าที่ ปปส.กทม.
-เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร อปพร.
-เจ้าหน้าที่เขต ฝ่ายโยธา, ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ, ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ, ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายเทศกิจ ออกตรวจร่วมตามโครงการ "การเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน" ณ ชุมชนสุขทรัพย์