วันอังคาร, กันยายน 19, 2560

ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ ออกตรวจพื้นที่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่เขตฯ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชน กรณีประชาชนนำเศษวัสดุและขยะมาสะสมไว้ภายในบ้าน บริเวณถนนสตรีวิทยา 2 ซอย 10 ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ทำการขนย้ายเศษวัสดุและขยะดังกล่าวออกจากที่สาธารณะเรียบร้อยแล้ว กรณีประชาชนร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการต่อเติมบ้าน บริเวณถนนเสนานิคม 1 ซอย 119 ซึ่งได้ชี้แจงและทำความเข้าใจกับเจ้าของบ้านเพื่อทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และได้ทำการตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณถนนเสนานิคม 1 ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนนโยบาย “NOW! ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันศุกร์, กันยายน 15, 2560

ตรวจเยี่ยมการเพาะต้นกล้าดาวเรือง ณ บริเวณลานหนองนางมา

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นายรัฐธนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเพาะต้นกล้าดาวเรือง ณ บริเวณลานหนองนางมา และตรวจเยี่ยมการปลูกต้นดาวเรือง จำนวน 19,999 ต้น ณ บริเวณริมถนนประเสริฐมนูกิจ หลังโรงเรียนสตรีวิทยา 2 พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเพาะต้นกล้าและดูแลการปลูกต้นดาวเรืองในบริเวณดังกล่าว เพื่อให้ดอกดาวเรืองออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป อันเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

วันพฤหัสบดี, กันยายน 14, 2560

ตรวจสอบและแนะนำให้ผู้รับเหมาทำการวางระบบระบายน้ำ

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ ออกตรวจพื้นที่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่เขตฯ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชน กรณีประชาชนนำสายยางต่อลงท่อระบายน้ำบนทางเท้า บริเวณถนนนาคนิวาส 49 โดยให้ทำการแก้ไขในทันที กรณีประชาชนร้องเรียนขอให้เคลื่อนย้ายปั้นจั่นออกจากพื้นที่ก่อสร้างริมคลองโคกคราม บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 7 ได้ชี้แจงและทำความเข้าใจกับประชาชนเรียบร้อยแล้ว และในกรณีประชาชนร้องเรียนเรื่องกลิ่นจากการระบายน้ำเสียลงบนผิวจราจร บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ 9 แยก 4 ได้ดำเนินการตรวจสอบและแนะนำให้ผู้รับเหมาทำการวางระบบระบายน้ำให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับแล้ว ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนนโยบาย “NOW! ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพุธ, กันยายน 13, 2560

“ทุ่งดาวเรืองถวายพ่อ ร.9 @ เขตลาดพร้าว”

ร้อยตำรวจตรี เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ทุ่งดาวเรืองถวายพ่อ ร.9 @ เขตลาดพร้าว” อันเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง จากที่ร่วมกันหยอดเมล็ดในเรือนเพาะชำไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จาก นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานบริษัท สยามประชาคาร จำกัด ณ บริเวณทุ่งทานตะวัน หลังโรงเรียนสตรีวิทยา 2 โดยเขตลาดพร้าวจะทำการปลูกดอกดาวเรือง จำนวน 19,999 ต้น ในพื้นที่ 10 ไร่ และดอกทานตะวัน จำนวน 1,999 ต้น ในพื้นที่ 2 ไร่ เพื่อให้ดอกดาวเรืองและดอกทานตะวันออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่ง ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป อันเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นำกล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าว พล.อ.ชนาธิป บุนนาค พล.ต.ดร.ยงยุทธ สอนไม้ นายไพโรจน์ สันตนิรันดร์ ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารจากกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ คณะครู/นักเรียนจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย และสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม เจ้าหน้าที่ทหาร ช.1 รอ. กรรมการชุมชน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร อปพร. เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยฯ และประชาชนในพื้นที่เขตลาดพร้าว ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณริมถนนประเสริฐมนูกิจ ด้านหลังโรงเรียนสตรีวิทยา 2 เขตลาดพร้าว
วันจันทร์, กันยายน 11, 2560

"ทุ่งดาวเรืองถวายพ่อ ร.9"

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม "ทุ่งดาวเรืองถวายพ่อ ร.9" ในวันที่ 12 กันยายน 2560 เพื่อร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง จากที่คณะผู้บริหารเขตฯ เจ้าหน้าที่เขตฯ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันหยอดเมล็ดในเรือนเพาะชำไว้ก่อนหน้านี้  ณ บริเวณทุ่งทานตะวัน หลังโรงเรียนสตรีวิทยา 2 โดยเขตลาดพร้าวจะทำการปลูกดอกดาวเรือง จำนวน 19,999 ต้น ในพื้นที่ 10 ไร่ และดอกทานตะวัน จำนวน 1,999 ต้น ในพื้นที่ 2 ไร่ เพื่อให้ดอกดาวเรืองและดอกทานตะวันออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่ง ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป อันเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้