วันพุธ, ตุลาคม 31, 2561

ลาดพร้าวลงพื้นที่ตรวจสอบการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำที่สาธารณะในพื้นที่”

“ลาดพร้าวลงพื้นที่ตรวจสอบการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำที่สาธารณะในพื้นที่”

31 ตุลาคม 2561

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายรัฐธนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ กรณีมีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำที่สาธารณะ บริเวณปากซอยลาดปลาเค้า 53 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

รับสมัคร อปพร.

วันอังคาร, ตุลาคม 30, 2561

รับพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนางสุวรรณ ศิริมุจลินท์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เข้า ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน  โดยมีชุมชนราณี 5 ได้รับพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคน 

วันจันทร์, ตุลาคม 29, 2561

ลาดพร้าว แก้ไขสายสีดำห้อยกีดขวางการจราจรในพื้นที่”

“ลาดพร้าว แก้ไขสายสีดำห้อยกีดขวางการจราจรในพื้นที่”


29 ตุลาคม 2561

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขกรณีสายสีดำห้อยกีดขวางการจราจร บริเวณซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

วันอาทิตย์, ตุลาคม 28, 2561

ลาดพร้าว เอาจริง รื้อถอนสิ่งกีดขวางทางเท้าเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยฯ ย่านลาดพร้าว วังหิน"

"ลาดพร้าว เอาจริง รื้อถอนสิ่งกีดขวางทางเท้าเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยฯ ย่านลาดพร้าว วังหิน"

28 ตุลาคม 2561

นายวุฒิพงษ์ มนัส  ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  มอบหมายหัวหน้าฝ่ายเทศกิจสั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ กวดขัน ผู้ค้าหน้าอาคาร ตลอดจนขอความร่วมมือเจ้าของอาคารในการติดตั้งตากวางสิ่งใดๆบนทางเท้าและทางสาธารณะ บริเวณถนนลาดพร้าว วังหิน  เพื่อตรวจสอบทางเท้า ริมถนน   รวมทั้งได้สั่งการให้คอยกวดขันเรื่องการตั้งแผงค้า และห้ามรถเข็นจอดขายกีดขวางการจราจรและทางเท้าอย่างเด็ดขาด  ขณะตรวจพบการติดตั้งหลอดไฟประดับบนทางเท้าสาธารณะ จึงให้ดำเนินการรื้อถอนออกทันที โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และเพื่อสนับสนุนนโยบาย "NOW moving forward ทำจริง เห็นผลจริง" ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ: ฝ่ายเทศกิจ / ข่าว : วัชรา พิชยสิริ  รายงาน

วันศุกร์, ตุลาคม 26, 2561

ลาดพร้าวลงพื้นที่ติดตามการเตรียมพื้นที่ เพื่อปลูกต้นทานตะวัน ริมถนนประเสริฐมนูกิจ"

"ลาดพร้าวลงพื้นที่ติดตามการเตรียมพื้นที่ เพื่อปลูกต้นทานตะวัน ริมถนนประเสริฐมนูกิจ"


26 ตุลาคม 2561

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายรัฐธนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมเตรียมพื้นที่เพื่อปลูกต้นทานตะวัน และจัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชน บริเวณด้านหลังโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ถนนประเสริฐมนูกิจ เขตลาดพร้าว และเพื่อสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 25, 2561

"ประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มกรุงเทพเหนือสานต่อไทยนิยมยั่งยืน"

"ประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มกรุงเทพเหนือสานต่อไทยนิยมยั่งยืน"


วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.

         รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร "สกลธี ภัทธิยกุล"

พร้อมด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประชุมผู้อำนวยการเขตกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ และฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาหารือการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ครั้งที่ 18 ตามโครงการ กทม.เติมความสุขสู่ชุมชน ร่วมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนเพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

         สืบเนื่องมาจากการประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันบูรณาการจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ภายใต้โครงการ กทม.เติมความสุขสู่ชุมชน ร่วมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนเพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุขที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยจันทรเกษม โดยรองผู้ว่าฯ ได้มอบหมายภารกิจให้กับผู้อำนวยการเขตนำไปปฏิบัติ เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

        ในส่วนของสำนักงานเขตลาดพร้าว นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมในการประชุม เพื่อรับทราบภารกิจ และนำมาปฏิบัติ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำงานร่วมกันของกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือในวันและเวลาตามที่กำหนด

ภาพ : ปชส.เขตจตุจักร/เขตดอนเมือง

ข่าว : วัชรา พิชยสิริ รายงาน

วันจันทร์, ตุลาคม 22, 2561

ลาดพร้าวร่วมโครงการ "จิตอาสาพัฒนา คลองเปรมประชากร-คลองรังสิตประยูรศักดิ์"

ลาดพร้าวร่วมโครงการ "จิตอาสาพัฒนา คลองเปรมประชากร-คลองรังสิตประยูรศักดิ์"

22 ตุลาคม 2561

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จิตอาสาพัฒนา คลองเปรมประชากร - คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ระหว่างวันที่ 14 - 22 ตุลาคม 2561 เพื่อทำความสะอาดคู คลอง ขุดลอกผักตบชวา เก็บขยะ กำจัดวัชพืชริมคลอง โดยดำเนินการต่อเนื่องรวมระยะเวลา 9 วัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนที่พักอาศัยบริเวณริมคลองอีกด้วย

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าว ปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 5"

"ลาดพร้าว ปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 5"


       นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานจัดกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่เขตลาดพร้าว "จิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" วันที่ 21 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในรัชกาลที่ 9 และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเตือนใจประชาชนก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจกัน มีความหวงแหนที่จะดูแลรักษาต้นไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ ให้คงอยู่ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตลาดพร้าวด้วย 

            โดยในครั้งนี้มีประชาชน เด็กนักเรียน คณะครูผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ร่วมกัน โดยมีคณะผู้บริหารเขตลาดพร้าว ข้าราชการและบุคลากรเขตฯ ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณอาคารสงเคราะห์ข้าราชการ และบุคลากรเขตลาดพร้าว ถนนนาคนิวาส ซอย 48 

21 ต.ค.2561

ภาพ/ข่าว : วัชรา พิชยสิริ รายงาน

วันศุกร์, ตุลาคม 19, 2561

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

วันที่ 19 ตุลาคม 2561

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่พัฒนาทำความสะอาด เก็กวาดและจัดเก็บเศษขยะวัสดุ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย สวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี 

บริเวณใต้ทางด่วน ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

กทม.ชูไฮไลท์ Graffiti ในงาน แต้มสีกรุงเทพฯ บนถนนสายไม้ ของกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

กทม.ชูไฮไลท์ Graffiti ในงาน แต้มสีกรุงเทพฯ บนถนนสายไม้ ของกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

   (19 ต.ค. 61) เวลา 09.00 น. 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “แต้มสีกรุงเทพฯ” ซอยประชานฤมิตร เขตบางซื่อ (ถนนสายไม้) ของกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูภูมิทัศน์ของพื้นที่ หรือย่านที่คุณค่าและความสำคัญของกรุงเทพมหานครให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามนโยบาย “NOW ทำจริง เห็นผลจริง” ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับการมุ่งสู่การเป็น “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร ด้วยการสร้างกรุงเทพมหานครให้มีภูมิทัศน์ที่เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม

         โดยในครั้งนี้กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตบางเขน เขตลาดพร้าว และเขตสายไหม ได้กำหนดทำกิจกรรม ณ ถนนสายไม้ ความยาว 975 ม. มีอาคารที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 175 คูหา ซึ่งเป็นย่านแหล่งผลิตสินค้าที่ทำจากไม้ และการแกะสลักเครื่องไม้ด้วยฝีมือประณีต โดยได้รับความร่วมมือจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการออกแบบและสื่อสร้างสรรค์ถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่ และบริษัทอุไร พาณิชย์ จำกัด ร่วมสนับสนุนสีและศิลปินวาดภาพ Street Art อาทิ นายปกรณ์  ธนานนท์ (ครูต่อ) นักออกแบบกราฟฟิตี้ กับผลงานชื่อ “การเดินทาง” ที่สื่อถึงการย้ายถิ่นฐานของคนจีนด้วยการเดินทางมากับเรือสำเภา แล้วมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย ประกอบอาชีพเกี่ยวกับไม้จนเป็นแหล่งค้าขายที่สำคัญในบ้านเรา นายอัครพล มณฑาทอง (โอ๊ต) หนึ่งในศิลปิน Street Art ของเมืองไทย หรือที่รู้จักกันในนาม ‘BONUS TMC’ กับผลงานชื่อ Carpenters Extreme ที่สื่อถึง 3 ชนชาติเข้ามาบุกเบิกวิชาแกะสลักของชาวจีน จนมีชื่อเสียงเลื่องลือบนถนนสายไม้ผ่านกาลเวลา และนายชัยบูรณ์ บรรลือ (Joker) กับผลงานชื่อ Unity แสดงถึงเอกภาพในงานที่มี 4 สัตว์เทพจีน ดอกบัวดอกไม้ประจำชาติเวียดนาม ดอกราชพฤกษ์ดอกไม้ประจำชาติไทย ซึ่งเป็นเสมือนเอกภาพของคนในชุมชนที่มี 3 เชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกัน และแสดงถึงสิ่งมงคลต่างๆตามความหมายของสัญลักษณ์ ซึ่งภายหลังจากการดำเนินกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะช่วยให้ถนนสายไม้แห่งนี้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน รวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวชมได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันทาสีอาคารบริเวณถนนสายไม้ด้วย

ภาพ : วัชรา/สุกัญญา

ข่าว : วัชรา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ปชส.กทม. และปชส.เขตบางซื่อ

 18 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว

 นายวุฒิพงษ์ มนัส มอบหมายฝ่ายเทศกิจ จัดสายตรวจกลางคืนในการรับส่งประชาชนตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจและตรวจจุดเสี่ยงภัย กล้อง CCTV ในพื้นที่เขต

วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 18, 2561

เขตลาดพร้าวฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง"

“เขตลาดพร้าวฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง"

18 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น.

เขตลาดพร้าวมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายรัฐธนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ บริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมและจุดอื่นๆในพื้นที่เขต ขณะนี้ฝนหยุดตกมีน้ำรอการระบายเล็กน้อย บริเวณวัดลาดพร้าว และหมู่บ้าน ต รวมโชค กำชับเจ้าหน้าที่เดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังเร่งระบายน้ำออก เก็บขยะหน้าตะแกรงระบายน้ำ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

วันอังคาร, ตุลาคม 16, 2561

โดยสำนักงานเขตลาดพร้าว พัฒนาทำความสะอาดคลองขี้เสือใหญ่

กรุงเทพมหานคร : โดยสำนักงานเขตลาดพร้าว พัฒนาทำความสะอาดคลองขี้เสือใหญ่ ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. 

          นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว ประธาน กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาทำความสะอาดคลองขี้เสือใหญ่ มีความกว้าง 6 - 8 เมตร ความยาว 1,000 เมตร โดยดำเนินการจัดเก็บขยะ ผักตบชวา ตัดแต่งกิ่งไม้ และวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์กับประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมคลอง โดยมีคณะผู้บริหารเขตลาดพร้าว ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904 โดย พล.1 รอ. (ร.11 พัน.1 รอ.) กองร้อยรักษาความสงบเขตลาดพร้าว 

(ร.9 พัน 1) เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตลาดพร้าว เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ และเหล่าประชาชนจิตอาสา รวมทั้งสิ้น 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพ : วัชรา/สุกัญญา/จนท.โยธา

ข่าว : วัชรา พิชยสิริ รายงาน

วันอาทิตย์, ตุลาคม 14, 2561

"จิตอาสาฯ ลุยพื้นที่ กทม.50 เขต พัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย"

"จิตอาสาฯ ลุยพื้นที่ กทม.50 เขต พัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย" 

            สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยพระราชทานจิตอาสา ร่วมกับประชาชนจิตอาสา และเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครจาก 50 สำนักงานเขต  รวมกว่า 1,000 คน ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

         ตามที่รัฐบาลได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2561 และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ในระหว่างวันที่ 12 – 23 ต.ค. 61 ในการนี้ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 12 – 23 ต.ค. 61 

          ในส่วนของกรุงเทพมหานคร วันนี้ (14 ต.ค. 61) ได้จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ 50 สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมอุปกรณ์ รวมกว่า 1,000 คน ลงพื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำเน่าเสีย กำจัดขยะ หรือภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน วัด โรงเรียน และจุดเสี่ยงต่างๆ โดยพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ในเวลา 08.30 น. ทั้งนี้ ก่อนปล่อยแถวจิตอาสา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ และกล่าวปฏิญาณตน จากนั้นคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาทำความพื้นที่และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายร่วมกับจิตอาสาและประชาชน บริเวณชุมชนวัดราชนัดดา  

>>> แล้วต่อด้วยกิจกรรมในส่วนของเขต 

        โดย นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนางสาวจรวย มัฆะเนมี หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับประชาชนจิตอาสา และข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่เขตลาดพร้าว  ณ ชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 2  

วันศุกร์, ตุลาคม 12, 2561

ลาดพร้าวบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล

ลาดพร้าวบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 12 ตุลาคม 2561

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบฝายรักษาความสะอาดจัดกิจกรรมโครงการสวยในซอยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยร่วมกับประชาคมซอยลาดปลาเค้า6

ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆของสำนักงานเขตลาดพร้าว พัฒนาทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดหญ้าวัชพืชและจัดเก็บเศษขยะวัสดุ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย สวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี 

บริเวณซอยโชคชั4(50)

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 11, 2561

ไม่ตั้งวางจำหน่ายสินค้าในทางสาธารณะบนทางเท้า

11 ตุลาคม 2561 สำนักงานเขตลาดพร้าว ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นายวุฒิพงษ์ มนัส มอบให้ฝ่ายเทศกิจ ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการอาคาร ห้องแถว และผู้ค้าเร่ให้ทราบถึงการไม่ตั้งวางจำหน่ายสินค้าในทางสาธารณะบนทางเท้ารวมถึงการจอดรถยนต์และจักรยานยนต์ บริเวณถนนลาดพร้าววังหินทางเท้าเพื่อ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ก่อนที่ผู้รับเหมาก่อสร้าง จะส่งมอบงานให้กรุงเทพมหานคร


วันพุธ, ตุลาคม 10, 2561

ลาดพร้าวลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยของท่าน้ำพร้อมรับเทศกาลลอยกระทง”

“ลาดพร้าวลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยของท่าน้ำพร้อมรับเทศกาลลอยกระทง”


10 ตุลาคม 2561

     นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายรัฐธนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยของท่าน้ำบริเวณริมคลองวัดลาดพร้าว พร้อมทั้งตรวจสอบความแข็งแรงของราวกันตกริมคลอง เตรียมพร้อมรับงานเทศกาลลอยกระทง เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ : ฝ่ายโยธา / ข่าว : สุกัญญาฯ

“ลาดพร้าว ขุดลอกท่อระบายน้ำอุดตันและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุดในพื้นที่”

“ลาดพร้าว ขุดลอกท่อระบายน้ำอุดตันและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุดในพื้นที่”

10 ตุลาคม 2561

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำใหม่ กรณีฝาท่อระบายน้ำชำรุดในพื้นที่ บริเวณซอยนาคนิวาส 48 แยก 14 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่และเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

ฝ่ายเทศกิจดำเนินการ แก้ไขปัญหาการติดตั้งตากวางในที่สาธารณะและผู้ค้าฝ่าฝืน

ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวมอบ ฝ่ายเทศกิจดำเนินการ แก้ไขปัญหาการติดตั้งตากวางในที่สาธารณะและผู้ค้าฝ่าฝืน การตรวจสอบถนนห้าไม่และการจัดระเบียบ การ ติด ป้ายในที่สาธารณะ บริเวณถนนลาดพร้าว วังหิน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

วันอังคาร, ตุลาคม 09, 2561

"ลาดพร้าว ร่วมสืบสานประเพณีไทย"

"ลาดพร้าว ร่วมสืบสานประเพณีไทย"

        นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กทม.  เป็นประธานเปิดงานประเพณีทำบุญวันสารทเดือน 10  สืบสานประเพณีไทยชาวใต้ และกราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดลาดพร้าว ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว ณ วัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว

        ประเพณีสารทเป็นประเพณีที่คนไทยทั่วทุกภาคให้ความสำคัญ  ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า วันชิงเปรตเป็นการทำบุญที่แสดงถึงความกตัญญูต่อบุพการีผู้ล่วงลับไปแล้วโดยอุทิศส่วนกุศลไปให้วิญญาณของบรรพบุรุษที่ตกอยู่ในเปรตภูมิเป็นคติของศาสนาพราหมณ์ที่ผสมในประเพณีของพุทธศาสนาในวันแรม  1  ค่ำเดือน 10 จะมีการจัดภัตตาหารไปทำบุญที่วัดชาวบ้านเรียกวันนี้ว่า วันชิงเปรต เป็นวันที่เชื่อว่ายมบาลเปิดนรกปล่อยเปรต  พวกเปรตซึ่งกำลังผอมโซหิวโหยมากดังคำพังเพยว่า "อดอยากเหมือนเปรตเดือนสิบ” จะกลับมาพบญาติพี่น้องและลูกหลานของตนในเมืองมนุษย์ เพื่อมาขอเสื้อผ้าอาหาร ขอส่วนบุญกุศลต่างๆ ที่ญาติจะอุทิศทำบุญให้ และจะต้องรีบกลับไปเมืองนรกเมื่อถึงวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 หรือ วันส่งเปรต จะมีประเพณีมีความสำคัญที่เราจะทำบุญ “ปุพพเปตพลี”  หรือ ที่ทั่วไปมักเรียกกันว่าพิธีทอดผ้าบังสุกุล เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับท่านที่ล่วงลับไปแล้วนั้นถ้าลูกหลานไม่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ ปู่ย่าตายายก็จะอดอยากหิวโหยอัตคัดขัดสนสิ่งของเครื่องใช้ ได้รับความทุกข์ยาก และก่นด่าสาปแช่งลูกหลานที่ไม่รู้จักกตัญญูรู้คุณของบรรพบุรุษ ให้ได้รับความเดือดร้อนชีวิตไม่เจริญรุ่งเรืองตามไปด้วย


         ดังนั้นในอดีตลูกหลานจึงต้องยึดมั่นถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญยิ่ง เป็นกิจกรรมที่คนไทยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลมากน้อยจะขาดเสียมิได้  

 ทางภาคใต้วันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ชาวพื้นเมืองเรียก "วันฉลองหมรับ” หรือเป็น "วันสารท” อันเป็นวันสุดท้ายของการทำบุญครบสมบูรณ์ตามประเพณี วันนี้จึงมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระและทำพิธีบังสุกุลกระดูกเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษญาติมิตรผู้ล่วงลับไปถือเป็นวันสุดท้ายของงานบุญใหญ่ใครมีอาหารมีสิ่งใดที่จะทำบุญก็มาทำให้หมดในวันนี้จึงถือเป็นสำคัญอีกวันหนึ่งเป็นการส่งบรรพบุรุษและญาติพี่น้องให้กลับไปเมืองนรก ที่ต้องกลับลงนรก คือเพราะเศษกรรมนั้น ยังไม่หมดสิ้น ยังต้องได้รับผลกรรมสืบไปอยู่ จึงจะเปลี่ยนภพภูมิลงได้


        ขนมเดือนสิบจัดขึ้นโดยเฉพาะใช้ในโอกาสทำบุญเดือนสิบที่จำเป็นมี  5  อย่าง คือ


1. ขนมลา เป็นสัญลักษณ์แทนเสื้อผ้า  เครื่องนุ่งห่ม

2. ขนมพอง  เป็นสัญลักษณ์แทนแพ  สำหรับญาติผู้ล่วงลับใช้เดินทาง

3. ขนมกง ( ขนมไข่ปลา )  เป็นสัญลักษณ์แทนเครื่องประดับ

4. ขนมเจาะรู หรือขนมเจาะหู หรือขนมเบซำ  เป็นสัญลักษณ์แทนเงินสำหรับใช้จ่าย

5. ขนมบ้า  เป็นสัญลักษณ์แทนสะบ้า  สำหรับใช้เล่นสะบ้าในวันสงกรานต์

          

        การร่วมกันจัดงานวันสารทเดือนสิบ จึงมีความสำคัญที่ผู้บริหารเขตลาดพร้าว เข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องมาหลายสมัย เป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของหน่วยงานกับประชาชน โดยเฉพาะเป็นวันที่ให้โอกาส อดีตผู้เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว ที่มีเชื้อสายชาวใต้ได้กลับมาพบปะ ทำบุญร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง

9 ตุลาคม 2561

ภาพ/ข่าว : วัชรา พิชยสิริ รายงาน

วันจันทร์, ตุลาคม 08, 2561

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

ลาดพร้าวปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่

วันที่ 8 ตุลาคม 2561

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ตัดแต่งกำจัดหญ้าวัชพืชและจัดเก็บเศษขยะวัสดุ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย สวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี 

บริเวณซอยนาคนิวาส 2 ถนนนาคนิวาส

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุน นโยบาย"NOw MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เขตลาดพร้าว

ลาดพร้าว ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงลานอเนกประสงค์”

“ลาดพร้าว ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงลานอเนกประสงค์”

8 ตุลาคม 2561

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว ลงพื้นตรวจเยี่ยมการปรับปรุงลานอเนกประสงค์และการติดตั้งเต็นท์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนหมู่บ้านสังสิทธิ์