วันจันทร์, เมษายน 30, 2561

เขตลาดพร้าวฝนตกปานกลาง

28 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น.
เขตลาดพร้าวฝนตกปานกลาง
นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่หน่วยเบสท์ฝ่ายโยธา และฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมขังและเหตุต้นไม้ล้ม บริเวณหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 1 ซึ่งขณะนี้มีน้ำท่วมขังเล็กน้อยบางจุด บริเวณหมู่บ้านร่มรื่น และหมู่บ้านเฟรนชิฟ โดยได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและควบคุมเครื่องเร่งสูบน้ำออกเต็มกำลังจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน


วันอังคาร, เมษายน 17, 2561

“ลาดพร้าว NOW! ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมและขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่”


นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำ บริเวณจุดอ่อนน้ำท่วม หมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 1 ซอย 118 และขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอยลาดพร้าววังหิน 44 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่ เป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

วันพุธ, เมษายน 11, 2561

ประกาศสำนักงานเขตลาดพร้าว "มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุ"


“ร้อยดวงใจ 3 วัย เพื่อผู้สูงวัย 4.0”


นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 “ร้อยดวงใจ 3 วัย เพื่อผู้สูงวัย 4.0” เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งภายในงานประกอบด้วยพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณภูมิปัญญาผู้สูงอายุ การแสดงของผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุ สำนักงานเขตต่างๆ สำนักพัฒนาสังคม และสำนักอนามัย เข้าร่วมงานฯ ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง
วันอังคาร, เมษายน 10, 2561

“ลาดพร้าว NOW! ลงพื้นที่ตรวจสอบแก้ไขเหตุเดือดร้อนประชาชน”


นางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นำหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขกรณีถนนชำรุด และการก่อสร้างอาคารริมคลองตามที่ประชาชนแจ้ง บริเวณถนนโชคชัย 4 ถนนลาดพร้าว วังหิน และตรวจสอบพื้นที่เตรียมตั้งจุดดูแลความปลอดภัย
และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันจันทร์, เมษายน 09, 2561

เขตลาดพร้าวร่วมงานประเพณีสงกรานต์วัฒนธรรมท้องถิ่นลาดพร้าว ณ แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีชีวิตกรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าว (โรงเรียนสุธีรัตนชัยสังคีตศิลป์)


นางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว รักษาราชการผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนางสุวรรณ ศิริมุจลินท์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์วัฒนธรรมท้องถิ่นลาดพร้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยในอดีต ซึ่งจัดโดยสภาวัฒนธรรมเขตลาดพร้าว ชมรมผู้นำชุมชนเขตลาดพร้าว และแหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีชีวิตกรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าว ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย ชมการแสดงและการละเล่นเทศกาลสงกรานต์ ฟังเรื่องเล่าประเพณีสงกรานต์ในอดีตจากครูวิษณุกร นครปฐม (อดีตพระเอกละครคณะเกตทิพย์) พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในท้องถิ่นลาดพร้าว และศิลปินอาวุโส และขบวนแห่ผ้าป่า องค์พระพุทธรูปให้ประชาชนร่วมสรงน้ำพระ ขบวนแห่ทรายเข้าวัด ณ วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนาฯ)


\วันจันทร์, เมษายน 02, 2561

ลาดพร้าวร่วมงาน “กทม. เติมความสุข...สู่ชุมชน” ณ วัดหลักสี่


นางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยผู้อำนวยการเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าว ร่วมต้อนรับ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานเปิดงาน “กทม. เติมความสุข...สู่ชุมชน” ครั้งที่ 4 ร่วมกับคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ณ วัดหลักสี่ (พระอารามหลวง) เขตหลักสี่ อันเป็นหนึ่งในโครงการตามกรอบการทำงาน 100 วัน ภายใต้นโยบาย “NOW moving forward ทำจริง เห็นผลจริง” โดยจัดบริการเชิงรุกที่เน้นบูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร นำบริการต่างๆ ให้บริการแก่ประชาชนถึงชุมชน เป็นการสร้างความสุขแก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยทั้ง เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ให้บริการเคลื่อนที่แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำโดยหมุนเวียนไปตามเขตต่างๆ ทั้ง 6 กลุ่มเขต