วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 27, 2560

มอบเสื้อพระราชทาน จิดอาสา

               สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ เชิญเสื้อยึดคอโปโลสีดำ "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" พระราชทานแก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ 76 จังหวด จังหวัดละ 1 หมื่นตัว รวม 7.7 ตัว  โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ประชาชนจิดอาสาทั่วประเทศ สำหรับใช้ใส่ประกอบกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประดยชน์ในการทำความดีให้แก่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ อันนำความรักสมัครสมานสามัคคีมาสู่ประชาชนในชาติ โดยทรงพระราชปรารถนา ที่จะเฉลิมพระเกียรติและทุทิศถวายพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมราชชนกนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมลันด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมและทรงสำนึกระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้                ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานข้อความ "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" บนด้านหน้าของเสื้อ ส่วนด้านหลังของเสื้อ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ และพระปรมาภิไธยพร้อมข้อความ "พระราชทาน" และ "13 ต.ค.2559" ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ด้วยทรงพระราชอนุสรณ์ คำนึงถึงสมเด็จพระบรมราชชนกนาถ และพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พระมหากรุณาธิคุณอันประมาณมิได้นี้จะยังคงสถิตในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถิตในดวงใจของประชาชนชาวไทยทั่วหล้าตราบนิจนิรันดร์


             ประชาชนในเขตลาดพร้าวมาขอรับเสื้อพระราชทานและพร้อมร่วมเป็นจิตอาสา ทำประโยชน์สาธารณะกุศลและมีความสามัคคีพร้อมใจกันดูแลประโยชน์ในพื้นที่ ณ สำนักงานเขตลาดพร้าววันพุธ, กรกฎาคม 19, 2560

เขตลาดพร้าว ขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ปี 2560"

เขตลาดพร้าว ขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ปี 2560"   นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนางสุวรรณ ศิริมุจลินท์ 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ลงพื้นที่ปฏิบัติการตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด เปิดเวทีประชาคม ในขั้นตอนที่ 7-9
ณ ชุมชนหมู่บ้านโอษธิศ 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

วันพุธ, กรกฎาคม 12, 2560

กิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่

สำนักงานเขตลาดพร้าว จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางสุวรรณ ศิริมุจลินท์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการลาดพร้าวเมืองสะอาด ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยวิถีพอเพียง ณ ชุมชนหมู่บ้านเลิศอุบล 4 เขตลาดพร้าววันศุกร์, กรกฎาคม 07, 2560

ออกตรวจร่วมตามโครงการ "การเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน"

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นำ พ.ต.ท. พรทวี สมวงค์  รองผู้กำกับการฝ่ายป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย และชุดปฏิบัติการร่วมด้านความปลอดภัยเขตลาดพร้าว ประกอบด้วย
-เจ้าหน้าที่ทหาร ช.พัน 1 รอ.
-เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขตลาดพร้าว
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.โชคชัย
-เจ้าหน้าที่ดับเพลิง สถานีดับเพลิงลาดพร้าว
-เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร อปพร.
-เจ้าหน้าที่อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยยาเสพติดฯ
-เจ้าหน้าที่สำนักเขตที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจร่วมตามโครงการ "การเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน" ณ ชุมชนหมู่บ้าน ช.อมรพันธ์ 9 ขณะตรวจ
-พบฝาท่อระบายชำรุด จำนวน 3 จุด (ฝ่ายโยธาได้ทำการตรวจสอบและเปลี่ยนฝาใหม่ให้แล้วจำนวน 1 จุด อีก 2 จุด จะเข้าดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็ว)
-พบถนนชำรุด จำนวน 3 จุด (ฝ่ายโยธาได้ทำการซ่อมแซมโดยลงแอสฟัลต์)
-พบว่าต้นไม้มีกิ่งไม้ขึ้นรกตลอดชุมชน (ฝ่ายรักษาฯ จะเข้าดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็ว)
-พบไฟฟ้าส่องสว่างดับจำนวน 3 ดวง (การไฟฟ้าได้ทำการตรวจสอบและแก้ไขให้แล้วทันที)