วันพุธ, กันยายน 28, 2559

ร่วมกิจกรรม “เขตลาดพร้าวรวมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก”

นายสุทิน วิกัยกิจ
 ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
 พร้อมด้วยนายพินิต อารยะศิลปธร นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำผู้บริหารเขตฯ เจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าว กรรมการชุมชน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 เจ้าหน้าที่ทหาร ร.1 พัน 2 รอ. เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร อปพร. และอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเขตลาดพร้าว ร่วมกิจกรรม “เขตลาดพร้าวรวมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก” และมอบรางวัลการประกวดกิจกรรมตามโครงการ “นักเรียนเขตลาดพร้าวเต็มพิกัด ร่วมกำจัดยุงลาย” เพื่อตระหนักถึงภัยที่เกิดจากยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อไข้เลือดออก ณ สำนักงานเขตลาดพร้าว
26 กันยายน 2559วันอังคาร, กันยายน 20, 2559

ออกตรวจพื้นที่และตรวจสอบแก้ไขเรื่องร้องเรียน

นายพินิต อารยะศิลปธร นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายโยธา ออกตรวจพื้นที่และตรวจสอบแก้ไขเรื่องร้องเรียน บริเวณชุมชนซอยโรงน้ำแข็ง ซอยสังคมสงเคราะห์ 26 และบริเวณซอยลาดพร้าววังหิน 85

19 กันยายน 2559


วันอังคาร, กันยายน 13, 2559

ตรวจสอบแก้ไขเรื่องร้องเรียน บริเวณชุมชน ต.รวมโชค

นายสุทิน วิกัยกิจ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
พร้อมด้วยนายพินิต อารยะศิลปธร นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายโยธา และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมตรวจพื้นที่และตรวจสอบแก้ไขเรื่องร้องเรียน บริเวณชุมชน ต.รวมโชค และซอยสุคนธสวัสดิ์ 8 เขตลาดพร้าววันอังคาร, กันยายน 06, 2559

พัฒนาศาสนสถานและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อคุณธรรมและจริยธรรม ณ วัดลาดพร้าว และวัดสิริกมลาวาส

นายสุทิน วิกัยกิจ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ  หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายโยธา  นำเจ้าหน้าที่จากฝ่ายเทศกิจและฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เขตลาดพร้าว ร่วมกันพัฒนาศาสนสถานและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อคุณธรรมและจริยธรรม ณ วัดลาดพร้าว และวัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนา) เขตลาดพร้าววันพฤหัสบดี, กันยายน 01, 2559

ตรวจเยี่ยมชุมชนซอยโรงน้ำแข็ง

นายสุทิน วิกัยกิจ  ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  นายพินิต อารยะศิลปธร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
พ.ต.อ.สุพล ค้ำชู  ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย  พ.ต.ท.พรทวี สมวงค์ รองผู้กำกับการฝ่ายป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย  พ.ต.ท.อลงกรณ์ ศิริสงคราม  รองผู้กำกับการหัวหน้างานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง และชุดปฏิบัติการร่วมด้านความปลอดภัยเขตลาดพร้าว ประกอบด้วย-เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขตลาดพร้าว
-เจ้าหน้าที่ทหาร ร.1 พัน 2 รอ.
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.โชคชัย
-เจ้าหน้าที่ดับเพลิง สถานีดับเพลิงลาดพร้าว
-เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร อปพร.
-เจ้าหน้าที่อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดฯ
-เจ้าหน้าที่เขต ฝ่ายโยธา, ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ, ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ, ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายรักษาฯ และฝ่ายเทศกิจ ออกตรวจร่วมตามโครงการ "การเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน" ณ ชุมชนซอยโรงน้ำแข็ง ขณะตรวจพบ
-ไฟฟ้าส่องสว่างติดๆ ดับๆ จำนวน 1 ดวง (การไฟฟ้าได้ดำเนินการตรวจสอบและทำการแก้ไขแล้ว)
-ถนนชำรุด จำนวน 2 แห่ง (ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการแก้ไขโดยลงแอสฟัลตทันทีแล้ว)
-ต้นไม้มีกิ่งไม้รก