วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 29, 2559

Cleaning Day เมืองกรุงเทพสะอาด ด้วยพลังประชาชน ของสำนักงานเขตลาดพร้าว


นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายพินิต อารยะศิลปธร นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างเขตลาดพร้าว เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เมืองกรุงเทพสะอาด ด้วยพลังประชาชน ของสำนักงานเขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” NOW! โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดถนน จัดระเบียบทางเท้า และตัดแต่งต้นไม้ เพื่อดูแลรักษาพื้นที่เขตลาดพร้าวให้สวยงามน่ามอง ณ ชุมชนหมู่บ้านเนียมกล่ำสามัคคี ถนนประเสริฐมนูกิจ เขตลาดพร้าว

ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

          นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่เขตฯ ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวิตรี สุขสงวน ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง หัวหน้าเขตตรวจราชการที่ 5 นางสาวปิยธิดา สมุทระประภูต ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง และคณะตรวจประเมินเพื่อเสนอขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของสำนักงานเขตลาดพร้าวเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายนายกรัฐมนตรีในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 
สำนักงานเขตลาดพร้าว วันอังคาร, ธันวาคม 20, 2559

รับมอบรางวัลอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดของกรุงเทพมหานครดีเด่น

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสมบัติ สิงห์พรม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเผ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตลาดพร้าว รับมอบรางวัลอาสาสมัครเผ้าระวังภัยและยาเสพติดของกรุงเทพมหานครดิเด่น รางวัลสำนักงานเขตดีเด่น และรางวัลผู้ประสานงานดีเด่นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่อาสาสมัรทุกท่านและพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด ตามมาตรการเร่งด่วนและนดยบายหลักด้านมหานครแห่งความปลอดภัย โดยมีนายทวีศักดิ์  เลิศประพันธ์  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารกีฬาเวศน์2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหนคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 15, 2559

“ก่อสร้างระบบระบายน้ำพื้นที่เขตลาดพร้าว”

นายพินิต อารยะศิลปธร   รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
ร่วมกับคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการขอใช้ที่ดินของหน่วยราชการอื่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ทำการหรือเพื่อประโยชน์ในการจัดทำบริการสาธารณะ พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าว เข้าร่วมประชุมแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำและพื้นที่แก้มลิง ตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพื้นที่เขตลาดพร้าว โดยมีพลตำรวจตรีประสพโชค พร้อมมูล ประธานกรรมการวิสามัญ และนางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตลาดพร้าว หลังจากนั้นได้ร่วมกันออกตรวจพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะ บึงน้ำ 71 บึงน้ำหมู่บ้านเฟรนซิฟ และหมู่บ้านรวมโชค เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบพื้นที่ที่จะก่อสร้าง
ระบบระบายน้ำฯ ดังกล่าววันพุธ, ธันวาคม 14, 2559

มกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 44 ปี

นายพินิต อารยะศิลปธร  รักษาการผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
พร้อมข้าราชการเขตลาดพร้าว ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 44 ปี
14 ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 น. ณ ลานคนเมือง เสาชิงช้า
วันอังคาร, ธันวาคม 13, 2559

“ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฯ

นายพินิต อารยะศิลปธร  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตลาดพร้าว (ศป.ปส.เขต) ครั้งที่ 1/2560 เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตลาดพร้าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายแนวทางการดำเนินงานด้านยาเสพติดประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าว เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปส.กทม. เจ้าหน้าที่สำนักอนามัย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย และสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม เจ้าหน้าที่ทหาร ร.1 พัน 2 รอ.อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตลาดพร้าว อาสาสมัคร อปพร. และเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตลาดพร้าว
9 ธันวาคม 2559 : เวลา 14.00 - 16.00 น.