วันศุกร์, พฤษภาคม 25, 2561

“ลาดพร้าวประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนพฤษภาคม 2561”

24 พฤษภาคม 2561
นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาชุมชน รับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาในชุมชน ซึ่งก่อนเริ่มวาระการประชุมมีการแสดงธรรมเทศนา จากท่านพระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล เจ้าคณะเขตลาดพร้าว ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขตฯ ผู้แทนหน่วยงานภายนอก ประธานชุมชน และผู้แทนจากชุมชนในพื้นที่เขตลาดพร้าว เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตลาดพร้าว

วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 24, 2561

จิตอาสาเขตลาดพร้าว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ทหาร

    นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  มอบหมาย นางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายต่างๆ เจ้าหน้าที่ และ จิตอาสาเขตลาดพร้าว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ทหาร นักเรียนโรงเรียนช่างฝีมือทหาร จิตอาสาเขตบางเขนลงพื้นที่ พัฒนาทำความสะอาดคูคลองและพื้นที่รอบรอบบริเวณวัดสิริกมลาวาส เขตลาดพร้าว
24 พฤษภาคม 2551


วันพุธ, พฤษภาคม 23, 2561

พัฒนาคลองหลุมไผ่ (ซอยลาดปลาเค้า 66)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดเจ้าหน้าที่พัฒนาคลองหลุมไผ่ (ซอยลาดปลาเค้า 66) เข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร ช่วงหมู่บ้านอารียา - วัดไตรฯ


วันศุกร์, พฤษภาคม 18, 2561

ทำความสะอาดถนนภายในพื้นที่ เขตลาดพร้าวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ณ บริเวณถนนมัยลาภ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ ดำเนินการทำความสะอาดถนนภายในพื้นที่
เขตลาดพร้าวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ณ บริเวณถนนมัยลาภ

วันอังคาร, พฤษภาคม 15, 2561

“ลาดพร้าว แก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชนทันทีที่ได้รับแจ้ง”

“ลาดพร้าว  แก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชนทันทีที่ได้รับแจ้ง”

14 พฤษภาคม 2561
นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขทันทีที่ได้รับแจ้งจากประชาชน กรณีมีดินโคลนตกหล่นบนผิวจราจร บริเวณซอยอยู่เย็น ช่วงตั้งแต่คลองตาเร่งจนถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 03, 2561

"ลาดพร้าวทำความสะอาดถนนช่วยลดฝุ่นละอองภายในพื้นที่เขต"

"ลาดพร้าวทำความสะอาดถนนช่วยลดฝุ่นละอองภายในพื้นที่เขต"

2 พฤษภาคม 2561
นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ลงพื้นที่ดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อม และดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในพื้นที่เขต ตลอดจนเป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศให้มีปริมาณลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพี่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยได้ทำการล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า ณ บริเวณถนนลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว