วันพฤหัสบดี, มีนาคม 28, 2562

#ลาดพร้าว แก้ปัญหาลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ"

"#ลาดพร้าว แก้ปัญหาลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ"


นายวุฒิพงษ์  มนัส  ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว

มอบหมายให้นายนพ  ชูสอน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และนางพรเนตร  ประพนธ์ศิลป์

หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวการจราจรบริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ  เพื่อความสะอาดเรียบร้อย 

แก้ปัญหาลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ ทั้งนี้เป็นการสนับสนุนนโยบาย NOW  MOVING  FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง ของพล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒


ภาพ/ข่าว : สำนักงานเขตลาดพร้าว

                   ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ