วันศุกร์, มีนาคม 29, 2562

ลาดพร้าว รณรงค์ “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน”

#ลาดพร้าว รณรงค์ “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน”

29 มีนาคม 2562

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายนพ ชูสอน นายณัติฐพร บางไพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และคณะผู้บริหารเขตลาดพร้าว ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ จัดกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” (60+ Earth Hour 2019) โดยรณรงค์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันปิดไฟที่ไม่จำเป็นภายในบ้าน อาคาร ห้างร้าน สถานที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 ช่วงเวลา 20.30 – 21.30 น. ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละวัน เพื่อลดการใช้พลังงานและลดปัญหาภาวะโลกร้อน ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ เขตลาดพร้าว

ภาพ / ข่าว : สุกัญญาฯ ปชส. เขตลาดพร้าว